Hopp til hovedinnholdet
Portettbilde av en kvinne.

Anna S. Marcus

Kommunikasjonsrådgiver

Rustet for meravkastning

Av: Anna S. Marcus

Medvind for vekstmarkedene, kombinert med lav eksponering mot oljesektoren og amerikanske aksjer, gjør at det ser lysere ut enn på lenge for aksjefondet SKAG...


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.