Hopp til hovedinnholdet
Portettbilde av en kvinne.

Anna S. Marcus

Kommunikasjonsrådgiver

Har det gått 25 år allerede?

Av: Anna S. Marcus

Kjapp, kundeorientert og annerledes. Når SKAGEN nå fyller 25 preges selskapet fortsatt av den holdningen som rådet da grunnleggerne bokstavelig talt delte ...


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.