Hopp til hovedinnholdet
Portettbilde av en kvinne.

Anna S. Marcus

Kommunikasjonsrådgiver

Bærekraft i fondene

Av: Anna S. Marcus

Med nær 85 milliarder i forvaltningskapital investerer SKAGEN i selskaper over hele verden. Investeringene kan derfor gjør en merkbar forskjell for mange.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.