Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Utsikter til et bear market

Hvordan forholder SKAGEN seg til markedsuroen, og ikke minst hva bør investorene gjøre? Her er seks spørsmål og svar

1. Hva skjer i aksjemarkedene nå?

S&P 500-indeksen viser utviklingen for de største amerikanske selskapene, og falt 3,9 prosent mandag 13. juni. Til nå har indeksen falt over 20 prosent fra det høyeste nivået i januar, en terskel som er kjent som bear market, eller bjørnemarked på norsk.

Bear market inntreffer med jevne mellomrom i aksjemarkedene. S&P 500 har hatt 12 slike fall siden andre verdenskrig. Den siste fant sted i mars 2020 ved inngangen til pandemien. Terskelen på 20 prosent er symbolsk og en psykologisk markør for investorer. Historisk har det vært et kjøpssignal og et godt tidspunkt å investere når aksjekursene er lave.

2. Hva med de andre internasjonale markedene?

De fleste internasjonale markeder har opplevd lignende fall. For eksempel har den teknologitunge NASDAQ Composite-indeksen vært i bear market i flere uker. MSCI All Country World Index har falt 18 prosent hittil i år.

Vekstmarkedene (-14 prosent) har klart seg bedre enn de utviklede markedene (-19 prosent) til tross for at russiske aksjer led store tap, og at Moskva-børsen har vært stengt for internasjonale investorer størstedelen av året. Verdiaksjer (-10 prosent) har også klart seg bedre enn vekstaksjer (-27 prosent). Mange vekstselskaper, særlig i teknologisektoren, ble handlet til høye verdsettelser. Disse selskapene er spesielt hardt rammet av økende renter, fordi det reduserer nåverdien av den fremtidige inntjeningen[1].

3. Hvorfor har markedene falt – er det bare høyere renter?

Nei, investorene er bekymrte over inflasjonen, som er høy og fortsetter å stige. USA offentliggjorde overraskende fredag at forbrukerprisene steg 8,6 prosent i mai. Samtidig ser inflasjonen ut til å spre seg gjennom økonomien ut over drivstoff og energi, fordi Russlands krig mot Ukraina har fått prisene til å stige dramatisk. Dette skader forbrukernes tillit og forbruk, som vil redusere selskapenes overskudd og kan forårsake resesjon. De amerikanske detaljhandlerne Target og Walmart, som mange ser på som toneangivende, offentliggjorde fallende overskudd og ga inflasjonen skylden for økte kostnader og lavere salg, særlig av dyrere varer som tv og møbler.

Investorer er også i økende grad bekymret for at sentralbankene i sine forsøk på å bekjempe inflasjonen kan heve renten for brått, og dytte den internasjonale økonomien ut i resesjon. I USA økte nylig Fed rentene med 0,75 prosentpoeng, og markedene forventer at lånerentene vil nå 3,6 prosent ved utgangen av året. I Europa har renten vært negativ i åtte år, men nylig signaliserte ECB en økning på 25 basispunkter i juli med mulighet for ytterligere renteøkninger i september.

4. Hvor lenge vil et bear market vare, og hvor mye kan aksjemarkedene falle?

Tidligere har det i snitt tatt S&P 500 14 måneder å hente inn et fall på mellom 20 og 40 prosent, og det har tatt 58 måneder å hente et tap på over 40 prosent. Det har kun skjedd tre ganger i historien (1973, 2000 og 2007). Bear markeder sammenfaller ikke alltid med eller forårsaker økonomisk resesjon. Faktisk stoppet atskillige nedsalg etter krigen ved rundt 20 prosent, og man unngikk resesjon.

Det er oppmuntrende tegn til at inflasjonen begynner å nå toppen i noen land, og arbeidsmarkedene er generelt sterke. Det bør bidra til fortsatt vekst i økonomiene. Hvis sentralbankene klarer å sørge for en myk landing bør vi forhåpentlig være nærmere slutten av det pågående bjørnemarkedet enn begynnelsen. I sin rapport for de økonomiske utsiktene forventer OECD at den økonomiske aktiviteten vil falle globalt i løpet av de neste 18 månedene, men at man kan unngå resesjon.

5. Hva gjør SKAGEN Fondene?

I SKAGEN er vi heldige som har et erfarent investeringsteam som har navigert gjennom tidligere bear markeder med suksess, både under pandemien og finanskrisen. Jeg har tidligere skrevet om hvordan de bruker kunnskapen i tider med markedsstress. Våre langvarige investeringsprosesser sikrer også at kundene får den best mulige porteføljebeskyttelse.

SKAGENs brede mandater gir oss mulighet til å investere der vi ser de beste mulighetene. Vår aktive fremgangsmåte setter oss i stand til å investere raskt når mulighetene oppstår. Alle sektorer bortsett fra energi har falt i år. Det betyr at attraktive selskaper er tilgjengelige med rabatt, særlig innen forbruker-, teknologi-, eiendom og finanstjenester. Du kan lese om porteføljeforvalternes nye investeringer i de siste månedsrapportene.

6. Hva skal jeg gjøre?

Historien har vist oss at det beste tidspunktet å investere er når markedene er som mest pessimistiske. Stemningen nå er ganske dyster. Bank of America beskrev det som "ekstremt bearish" i sin siste månedlige investorundersøkelse, og fant de høyeste kontantallokeringene siden 9/11.

Selv om det kan være fristende å gå over til kontanter, vil bankinnskudd uunngåelig miste verdi i reelle termer med en inflasjon som snart er tosifret. Markedsfall kan gjøre vondt, men papirtap viser seg først når du selger. Ved salg risikerer du også å være ute av markedet på positive dager, og det har vært et trekk under den siste volatiliteten. En fersk undersøkelse viste at hvis du bare mistet et par av de beste dagene mellom 1970 og 2019 ville det redusere avkastningen med 35 prosent, det setter markedsfallet nå i kontekst.

image439te.png

[1] Kilde: MSCI i lokal valuta per 13/06/22. EM=MSCI EM Index, DM=MSCI World Index, Value=MSCI ACWI Value Index, Growth=MSCI ACWI Growth Index.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up