Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
4 min lesing

Godt forberedt for Brexit

Tross gryende politisk panikk fokuserer SKAGEN som vanlig på porteføljeselskapene for å forstå hva som kan skape størst verdi for andelseierne på sikt. Den politiske usikkerheten som Brexit fortsetter å skape utgjør en politisk risiko for UK-baserte selskaper, og vi vurderer denne risikoen på lik linje som mange andre «kjente ukjente» som våre selskaper står overfor. På samme måte vurderer vi i hvor stor grad vi kan kontrollere og minimere risikoen, og hvor stor samlet trussel den utgjør for porteføljene.

Strukturell beredskap

Av alle våre fond har SKAGEN Global den største eksponeringen mot britisk-noterte selskaper, med 13 prosent av midlene investert i tre selskaper. Forsikringsselskapet Hiscox (4,9 prosent) og Beazley (4,8 prosent) er to av fondets poster forvalterne har størst tiltro til. Som man kan forvente av selskaper som analyserer risiko som en viktig del av virksomheten er begge selskapene godt posisjonert for å håndtere endringer som måtte komme.

Hiscox er et globalt forsikringsselskap hvor rundt 18 prosent av inntektene kommer fra Storbritannia og rundt 12 prosent kommer fra Vest-Europa. I 2018 var omsetningen 3,8 milliarder USD og overskudd før skatt var 137 millioner dollar. Investeringen på relativt beskjedne 15 millioner dollar som ble brukt på det styreformannen beskrev i årsrapporten som «strukturelle forberedelser for Brexit», virker som en fornuftig investering.

Kun 4 prosent av inntekten til Beazly stammer fra EU, men selskapet virker også godt forberedt. Administrerende direktør Andrew Horton skriver i årsrapporten at «selv om vi er basert i Storbritannia bør ikke Brexit utgjøre en uoverstigelig utfordring for Beazley. Jeg mener vi har gjort alt vi kan for å håndtere virkningene.» Dette inkluderer planer for tre ulike scenarier; en hard Brexit, en overgangsordning eller at Storbritannia forblir i EU.

Godt forberedt

Begge selskapene har etablert europeiske kontorer for å fortsette forsikringsvirksomheten fra EU, og vil benytte det nyåpnede Lloyd’s Brussel for forsikringer i EØS-området. Tidligere benyttet de Lloyds i London. SKAGEN Global møtte nylig ledelsen i begge selskaper, og porteføljeforvalterne mener at det langsiktige investeringscaset for begge fortsatt er attraktive, uansett markedsuro i det korte bildet.

Resten av SKAGEN Globals eksponering mot britisk-noterte selskaper er RELX, som er fondets 7. største post og utgjør 3,3 prosent av porteføljen. Forlaget som tidligere var kjent som Reed Elsevier får om lag en fjerdedel av omsetningen på 7,5 milliarder pund fra Europa, rundt 7 prosent fra Storbritannia. Finansdirektør Nick Luff sa nylig i et intervju at han «forventer få problemer fra Brexit», og at selskapet, som både er notert i London og Amsterdam, valgte å flytte hovedkvarteret sitt til UK.

Business as usual

Andre av våre fond med en viss eksponering til London-noterte selskaper er SKAGEN Insight, som har 3,4 prosent av midline investert i Stock Spirits[1]. Alkoholprodusentens inntekter fra det britiske markedet er ubetydelig. 90 prosent av salget kommer fra Polen, Tsjekkia og Italia[2].

Styreformann David Maloney kommenterte i årsrapporten at «vi følger mulige virkninger av Brexit nøye, men vår vurdering er at det ikke vil få store konsekvenser, siden vi ikke eksporterer til eller fra UK.» Rapporten inneholder også en full risikovurdering av Brexits konsekvenser for handel, skatt, mennesker og finansielle faktorer. Rapporten konkluderer med at trusselen er ubetydelig.

Selv om det ikke er en del av vårt investeringscase kan Stock Spirits faktisk dra nytte av valutaforskjeller dersom Brexit fortsetter å legge press på pundet, gitt selskapets kostnadsbase i Storbritannia og inntekter fra utlandet.

Muligheter for verdiinvestorer

I forhold til oppsiden i våre porteføljeselskaper er forvalterne komfortable med de potensielle risikoene fra Brexit. De vil fortsette å følge situasjonen i Storbritannia nøye og konsekvensene for selskapene løpende. En hard eller uryddig Brexit vil trolig påvirke alle aktivaklasser også britiske akjser. Både Hiscox og RELX som er noterte på FTSE 100 kan oppleve økt volatilitet dersom passive investorer bestemmer seg for å selge seg ut av dem.

Det er flere fordeler for aktive selskapsplukkere, blant annet at vi er klare til å dra nytte av muligheter som oppstår i eventuelle urolige markeder i kjølvannet av Brexit.


[1] Per 28 februar 2019
[2] Per 30 september 2018

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up