Hopp til hovedinnholdet

Silje Simonsen Viste

Analytiker

Jobber med ulike porteføljerelaterte oppgaver i SKAGEN.

Som del av porteføljeteamet praktiserer hun SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN som analytiker i august 2019
  • Porteføljetrainee i SKAGEN i 2018
  • Kunderådgiver i DNB

Utdannelse

  • Master i Business Finance fra Handelshøyskolen BI
  • Bachelor i Finance and International Business fra University of Tampa

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.