Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Porteføljeteam

Vi er stolte av de aktivt forvaltede, verdibaserte fondene våre. Vi er et annerledes fondsselskap, som tør ta upopulære valg så lenge det kommer kundene til gode.

Alexandra Morris

Investeringsdirektør

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Espen Klette

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Anne Line Kristensen Larsen

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Bjørn Kåre Kristiansen

Porteføljestrateg

Jan Kjetil Nystrøm

Portfolio Systems Support Manager

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Sondre Myge

Head of ESG

Karoline Hatlestad

ESG Data Analyst

Bjørn Kåre Kristiansen

Porteføljestrateg

Lina Eleonora Obolevica

Client Support Analyst

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up