Hopp til hovedinnholdet

Porteføljeteam

Vi er stolte av de aktivt forvaltede, verdibaserte fondene våre. Vi er et annerledes fondsselskap, som tør ta upopulære valg så lenge det kommer kundene til gode.

Alexandra Morris

Investeringsdirektør

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Insight

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Desmond Wee

Analytiker

Espen Klette

Analytiker

Jakob Rikwide

Analytiker

Linn G. Eriksen

Porteføljekoordinator

Jan Kjetil Nystrøm

Supportleder for porteføljesystemet

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Midhat Syed

Fondsresearcher

Sondre Myge Haugland

ESG-spesialist
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.