Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Markedsreaksjoner på koronaviruset

De globale aksjemarkedene falt dramatisk på torsdag hvor blant annet globalindeksen MSCI All Country World Index falt 6,7 prosent i euro. Vekstmarkedene falt noe mindre (MSCI EM Index ned 5,5 prosent i euro). Nedsalget rammet de fleste store aksjemarkeder med blant annet S&P500-indeksens fall på 9,5 prosent og FTSE 100 og EURO Stoxx 600 som begge falt 11 prosent.

SKAGENs investeringsdirektør Alexandra Morris gir sin vurdering av markedshendelsene og hvorfor investorer bør beholde roen og beholde det langsiktige perspektivet.

1. Hva skyldes det dramatiske markedsfallet torsdag? 

- Nedsalget ble drevet av økende usikkerhet rundt konsekvensene av spredningen av koronaviruset på kort og mellomlang sikt. Markedene har vært nervøse siden midten av februar da de første COVID-19-tilfellene utenfor Kina ble rapportert. Investorene reagerte negativt på Saudi-Arabias beslutning om å starte en oljepriskrig med Russland.

Allerede nervøse investorer reagerte negativt da president Trump bestemte å forby all flytrafikk til USA fra Europa. Frykten nå dreier seg om  en forlenget økonomisk unntakstilstand vil føre til en global resesjon. Det var ytterligere skuffelse da den europeiske sentralbanken besluttet å ikke kutte utlånsrenten ytterligere og investorer frykter at ECB ikke har tilstrekkelig ammunisjon til å redde økonomien fra konsekvensene av viruset.

2. Hvordan presterer SKAGENs fond?

Heller ikke våre fond har unnsluppet korreksjonen som følge av nedsalget i de fleste sektorer, land og selskaper. Stort sett har de falt på linje med sine respektive referanseindekser, både torsdag og uken sett over ett.

Det er betryggende at våre kunder anerkjenner de siste ukers hendelser som er helt uten sidestykke i nyere historie. Vi er veldig glade for at kundene har valgt å bli hos oss, det har betydd at vi slipper å selge aksjer og realisere disse papirtapene.

3. Hva gjør SKAGEN i denne situasjonen?

Vi følger konsekvensene viruset har på våre porteføljeselskaper nøye. De konsentrerte porteføljene bidrar også til å forstå hvilke nye risikoer hvert enkelt selskap er eksponert for. Alle våre fond er godt diversifisert på land og geografi, så ingen av dem er spesielt eksponert mot spesifikke markedssegmenter. Vi unngår også selskaper med høy gjeld og svak kontantstrøm, selskaper man antar er mest utsatt for en forlenget økonomisk nedtrapping.

Kursene faller og markedsuroen gir også gode muligheter til å ta en ny kikk på selskaper vi tidligere har vært investert i eller vurdert til porteføljene. Noen av de beste langsiktige investeringen har vi gjort i perioder med markedsturbulens.

4. Hva tror du vil skje nå?

Europeiske aksjemarkeder hentet inn noe av tapet i dag fredag da sentralbanker rundt om i verden, Fed, Norges Bank og den australske sentralbanken, tok grep for å sikre stabilitet i markedet. Flere internasjonale finanstilsyn har innført forbud mot å short-selge aksjer for å redusere presset i markedene.

5. Bør jeg være bekymret?

Som langsiktige verdiinvestorer er vi vant til jevnlige korreksjoner. Det er tegn på et sunt og velfungerende marked som holder forventningene i sjakk. Det er viktig å huske at markedene var rekordhøye før koronafrykten slo inn. Historisk har vi hatt lignende fall. Over tid vil aksjekurser reflektere verdiskapingen i selskapene og ofte er det største gapet mellom aksjekurs og verdi størst på når markedene er på topp eller på bunn. Det er i denne type perioder du finner de beste mulighetene.

Det beste rådet er å følge din langsiktige investeringsplan og unngå å gjøre kortsiktige endringer i porteføljen din i ekstreme markedsbevegelser. Du har ikke tapt penger før du selger! Vanligvis vil du få solid langsiktig avkastning ved å forbli investert i aksjemarkedet over tid, nettopp på grunn av den økte risikoen og volatiliteten. Du blir belønnet for å ha et langsiktig perspektiv.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up