Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Koronakrisen: Derfor tror vi på optimistisk scenario akkurat nå

De tre scenariene tar for seg hvordan globalt BNP (brutto nasjonalprodukt) vil utvikle seg, og dermed er det en mulighet for at aksjemarkedene kan utvikle seg tilsvarende. Akkurat nå er optimismen noe høyere i dette markedet. Alt avhenger som vi alle har lært nå, av hvordan smittesituasjonen er.

  • I det første scenariet stanses viruset relativt raskt. Vi har en global resesjon i seks måneder til den økonomiske innhentingen begynner i fjerde kvartal.
  • I scenario to stanses også viruset raskt, men kommer tilbake igjen til høsten. Resesjonen varer ut 2020 og den økonomiske innhentingen begynner først i 2021.
  • I det tredje scenariet får vi ikke kontroll på smitten, og nedstengingen av landene fortsetter, helt til en vaksine blir klar og distribuert i stor skala. Dette fører til negativ økonomisk utvikling i det meste av 2021.

Scenario 1 foreløpig

Slik situasjonen er nå (slutten av april) er det scenario 1 vi opplever. Vi er mer eller mindre på toppen av utbruddet i de fleste land. Vi vet nå mer om hvordan vi kan begrense spredningen og det har ført til en forsiktig gjenåpning i ulike land, som er positivt for den globale økonomien. I dette scenariet har BNP falt kraftig fra første til andre kvartal, men øker i de to neste kvartalene. Hvis dette scenariet slår til vil BNP komme tilbake til 2019-nivå ved utgangen av 2021. Dette er helt i tråd med spådommene fra IMF, det internasjonale pengefondet, som de publiserte nå i april.

Hva kan vi forvente av aksjemarkedene i scenario 1? Det enkle svaret er at den globale verdensindeksen MSCI World Index bør være på samme nivå ved utgangen av 2021 som den var ved utgangen av 2019. Dette forutsetter at prisingen er den samme, ved samme BNP. Som du kan se av grafen kan det bety en markedsoppgang på rundt 20 prosent fra nå, april 2020 til utgangen av 2021 (målt i USD og markert med røde linjer i grafen). Dette kan hevdes å være et konservativt anslag i lys av de enorme støttetiltakene fra verdens sentralbanker. Det er viktig å understreke at dette kun er anslag og ingen garanti for fremtidig avkastning. Vi vurderer ikke effekten av endringer i kronekursen i noen av våre scenarier.

GDP forcast.png

Fortsatt usikkerhet

Scenario 1 sier lite om volatiliteten i markedet som fortsatt vil være høyere enn normalt. Slik vil det være helt til vi blir sikrere på at dette er scenariet som vinner. Hvis det er slik at det første scenariet vinner bør investorer kjenne sin besøkelsestid og tenke på å spre investeringene sine de kommende månedene for å få med oppsiden. Men husk: dette er scenarier hvor vi gjør antakelser, og er på ingen måte fasit.

Vi følger utviklingen nøye og oppdaterer de ulike scenariene våre og vurderingen av hvilket vi mener er mest sannsynlig. Det er lettest å håpe på scenario 1, siden det er det mest optimistiske. Det er derfor svært viktig å være forberedt på de andre scenariene også.

Dette er en forenklet måte å se på markedene, men jeg liker å gjøre det enkelt i en komplisert verden. Vi er helt sikre på at aksjemarkedet vil snu en gang. Selskaper som er fleksible som tilpasser seg, lanserer nye produkter og vil tjene penger igjen. Noen selskaper vil ikke klare seg, men de fleste vil det. Det er her en aktiv forvalter har en fordel ved at vi kan investere i vinnerne og styre unna taperne på lang sikt.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha. Ta kontakt med oss på:

 

Hold deg oppdatert

Vi vil jevnlig publisere markedsoppdateringer, spareråd og relevant innhold. Abonner på SKAGENs nyheter så får du oppdateringene rett i innboksen.

Abonner på nyheter arrow_right_alt
Koronavirus

Markedene i november: Veksten holdt nesten hele måneden

Den kraftige veksten i de globale aksjemarkedene preget store deler av november, helt til en ny ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Koronavirus

- Et merkelig år

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Små selskaper, stor avkastning?

I sommer skrev jeg om det rekordstore gapet mellom vekst- og verdiaksjer. Etter at nyheten om en ...

Slik kommer du over seksmåneders-veggen

I over seks måneder har vi levd med utfordringene fra den globale pandemien. Denne milepælen er ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up