Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Brexit og aksjefondene

Investorenes bekymring for den økonomiske veksten i verden og Storbritannias ja til å melde seg ut av EU har dratt avkastningen ned og økt volatiliteten i aksjefondene våre.

Aksjemarkedene fra Tokyo til New York har etter den britiske folkeavstemningen vært rystet i frykt for at flere land skal gjøre som Storbritannia. Frykten er at den politiske og økonomiske omveltningen i kjølvannet av avstemningen skal forstyrre en allerede skjør innhenting i den globale økonomien.

Usikkerheten dreier seg særlig om hvilken effekt Brexit vil ha på andre EU-land.
- Det har vært noen urolige dager. Samtidig har det vært en generell nedgang i mange markeder og sektorer. Volatiliteten skaper muligheter for en selskapsplukker som SKAGEN, sier Knut Gezelius, porteføljeforvalter i aksjefondet SKAGEN Global.

Ingen Eurobonus

Storbritannias beslutning om løsrivelse fra EU har så langt slettet rundt 4 billioner dollar av verdien på globale aksjer, ifølge Bloomberg. I kjølvannet av avstemningen har globale investorer søkt dekning i det som oppfattes som tryggere investeringer og selger seg ut av finansselskaper.

I denne perioden med bred nedgang i UK har avkastningen i to av våre fem aksjefond falt kraftig i absolutte termer. Til tross for at følgene av avstemningen har variert kraftig har nedgangen blitt direkte knyttet opp mot den underliggende eksponeringen mot finansselskaper eller aksjer notert i London og Europa. For de globale vekstmarkedene har effekten av den siste markedsuroen vært mer lavmælt.

SKAGEN Global er det fondet som i størst grad har fått merke styrken i markedskreftene, på grunn av sin relativt høye eksponering mot USA og europeisk finans. Det har store posisjoner i American International Group (AIG) og Citigroup. I slutten av mai hadde SKAGEN Global 24 prosent av sine midler investert i finansselskaper. Til sammenligning hadde MSCI All Country index 21 prosent vekt i finans.

Holder oss til filosofien

- Vi har vært noe overvektet i finanssektoren basert på vår verdibaserte filosofi som har ledet oss mot langsiktige undervurderte finansinstitusjoner. I tillegg er de fleste av våre finansposisjoner blant de best kapitaliserte bankene og forsikringsselskapene. Så vi syns at den kortsiktige volatiliteten er overdrevet, sier Gezelius.

Gezelius poengterer at finansmarkedene har en tendens til å overreagere, bade på vei opp og ned. Han mener at de to amerikanske finansselskapene har blitt straffet for hardt de siste dagene. AIG og Citigroups direkte eksponering mot Europa er begrenset. AIG får mer enn to tredeler av sine inntekter fra USA og 13 prosent fra Asia/Stillehavsområdet. For Citigroup stammer nær halve inntekten fra USA, 19 prosent fra Asia/Stillehavsområdet og 17 prosent fra Latin-America.

I SKAGEN Focus er finans den sektoren som trakk avkastningen mest ned i Brexit-uroen. Fondet slo likevel sin referanseindeks MSCI All Country World Index med 1 prosentpoeng. Dette til tross for at AIG er den største posten. Fondets meravkastning hittil i år kommer fra god selskapsplukking på andre områder som smallcaps og metall.

SKAGEN Focus er også et av de beste eksemplene på nøyaktig hvor kritikkløs nedsalget i finans har vært gjennom sin posisjon i Citizens Financial Group som falt betydelig i verdi etter folkeavstemningen. Dette gir lite mening gitt bankens regionale USA-fokus.

SKAGEN Vekst er et annet av våre aksjefond som har følt markedskreftene kraftig de siste dagene, på grunn av sitt nordisk/globale mandat. På grunn av de tette båndene mellom Norden og resten av Europa fulgte alle de nordiske børsene samme vei som sine europeiske motstykker i kjølvannet av avstemningen. Fra København til Helsingfors opplevde markedene store fall.

Opp-ned risikooppfatning

For vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har virkningene etter markedsuroen vært mye mer begrenset. Ifølge Bloomberg har Storbritannias avstemning mer eller mindre snudd oppfatningen av global risiko på hodet. Europeiske politikere vil krangle om Brexit i årevis, som vil skape en langvarig sky av usikkerhet over regionens aksjemarkeder.

De globale vekstmarkedene ser ut til å dra nytte av situasjonen, siden politisk krangel og handelstvister kan føre til at den amerikanske sentralbanken Fed og den europeiske sentralbanken vil måtte fortsette stimulanseprogrammene mye lenger. Dette vil styrke vekstmarkedene hvor en tilstramming i likviditet har vært en bekymring lenge. I tillegg ses Brasils nye regjering og Russlands relative isolasjon som positivt.

På den måten har SKAGEN Kon-Tiki ridd stormen av ganske bra. Det samme gjelder vårt globale eiendomsfond SKAGEN m2, som har nær en tredel av porteføljen i vekstmarkedene, sammenlignet med 25 prosent for MSCI Real Estate Index.

I skrivende stund ser det ut til at det internasjonale aksjemarkedet tar en pustepause for å revurdere effekten av folkeavstemningen. Det britiske pundet, europeiske aksjer og råvarer har notert seg sin første oppgang etter avstemningen. Våre forvaltere er positive til sine porteføljer og mener at avkastningen vil forbedre seg etter de siste dagers turbulens.

Vil du vite mer om våre porteføljeselskaper og avkastning i våre fond anbefaler vi statusrapportene og porteføljesidene til de ulike fondene.

 

Brexit

Godt forberedt for Brexit

- Vi er klare for Brexit, selv om britiske politikere ikke er det, skrev Bronek Masojada, ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Brexit

Brexit skaper bølger

Storbritannia stemte torsdag for å forlate den Europeiske Union. Dette var for de fleste et uventet ...

Bremain eller Brexit?

Det er nå dager til folkeavstemmingen om fortsatt EU-medlemskap i Storbritannia 23. juni. Markedene ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up