Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Godt år tross bekymring

Globale aksjer hentet seg solid inn etter det kraftige fallet mot slutten av 2018, med god drahjelp fra et sterkt USA og en blomstrende Eurosone og asiatiske aksjer. Investorene måtte likevel håndtere perioder med volatilitet i markedet, særlig i andre halvdel av året da bekymringene for fallende global vekst meldte seg på grunn av handelskrigen. De som holdt seg rolige ble belønnet med den beste årlige avkastningen på et tiår.

De fleste internasjonale aksjemarkeder hadde et godt år, det samme hadde andre aktivaklasser som gull, olje og eiendom som også ga solid avkastning. Utviklede markeder ledet an drevet av sterke amerikanske aksjer. S&P 500 indeksen nådde nye høyder og har nå hatt sin lengste vedvarende opptur i historien. Vekstmarkedene ble hardest rammet av USAs konflikt med Kina, og særlig industri- og eksportavhengige land var mest preget av lavere global handel.

Sentralbankene kom på banen med pengestøtte som svar på de dårligere økonomiske utsiktene med mer romslig pengepolitikk, inkludert omfattende rentekutt. I desember kom det ytterligere hjelp i form av "fase 1" avtalen mellom USA og Kina for å unngå ytterligere tollsatser. IMF hadde i forkant regnet seg frem til at disse tollsatsene kunne koste den globale verdensøkonomien 700 milliarder dollar.

Forventningene om fortsatt god inntjening - spesielt for de amerikanske teknikkgigantene - kombinert med svake økonomiske data, førte til at vekstaksjer slo verdiaksjer i 2019. Dette er i tråd med utviklingen det siste tiåret. Verdivurderingene så historisk sett billige ut ved inngangen til året, men MSCI AC World-indeksens historiske P/E steg fra 15,0x til 19,3x i løpet av året. Dette er i tråd med indeksens 10-årige gjennomsnitt, og spørsmålet er om selskapenes inntjening kan gi grunnlag for fortsatt voksende multipler.

Positiv absoluttavkastning

Det gleder meg at alle fondene ga positiv absoluttavkastning, de fleste tosifret. Bakteppet var et utfordrende år for verdiforvaltere, derfor var det spesielt gledelig at både SKAGEN Global og SKAGEN m2 slo sine respektive referanseindekser. For SKAGEN Global var dette andre år på rad med meravkastning, med den største marginen siden 2010. Det var særlig de amerikanske porteføljeselskapene som bidro til meravkastningen, blant annet Microsoft og Mastercard. SKAGEN m2 slo sin referanseindeks for fjerde år på rad og satte avkastningsrekord både absolutt og relativt. Imponerende aksjevalg hjalp eiendomsfondet til å navigere i de vanskelige markedssegmentene og understreket de store temaene som preger veksten i eiendomssektoren.

Våre øvrige aksjefond havnet noe bak sine indekser. SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst og SKAGEN Focus møtte motstand med sine verdiorienterte porteføljer. Dette kan snu seg hvis vi får en lenge etterlyst rotasjon mot verdiselskaper fra dagens polariserte verdsettelse av selskaper. SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst ble også påvirket av svak utvikling i enkelte selskaper, særlig innen energisektoren, og SKAGEN Focus fikk lide for sin undervekt i USA. SKAGEN Insight klarte heller ikke i år å innfri, til tross for at flere av porteføljeselskapene rapporterte om både strategiske og operasjonelle forbedringer. 2019 var et vanskelig år for aktivistene fondet skygger.

Jeg er glad for å kunne ønske Jane Tvedt tilbake til investeringsteamet etter at SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning er tilbake i SKAGEN fra i år av. Jane vil fortsatt forvalte begge rentefondene og samarbeide med Storebrandteamet for å dra nytte av deres betydelige ekspertise innen makroøkonomisk analyse og renteforvaltning.

Forsiktig optimist

Situasjonen i Midtøsten og Australia har lagt en demper på optimisten ved inngangen til et nytt tiår. Dette er en nyttig påminnelse om den geopolitiske og miljømessige risikoen vi alle står overfor, men som investorer er vi forsiktig optimistisk for tiden fremover. Den globale økonomien er sunn og er i økende grad servicebasert, både i utviklede- og vekstmarkeder. Det gir økt stabilitet og en resesjon dette året virker usannsynlig. Verdsettelsene er strukket langt og er sårbare for fall i inntjeningen, derfor er det ikke tilrådelig å forvente like høy avkastning som i fjor. Heldigvis er penge- og skattepolitikken fortsatt ekspansiv og vi forventer at aksjer skal stige også i 2020.

Vi forventer også at meravkastningen i våre fond vil få et løft av et mulig comeback for verdiaksjer. Etter å ha vært upopulære i størstedelen av forrige tiår og med et verdsettelsesgap som er like stort som under dotcom-boblen, er det nå tegn til at vekstaksjer, og den store kontantstrømmen til passive produkter som understøtter dem, kan begynne å miste farten.

En langt enklere spådom er at det vil bli enda større vekt på bærekraft i årene som kommer. Selskaper som ikke følger de stadig strengere ESG-standardene (miljø, samfunn og selskapsstyring) vil bli straffet av investorer og kunder. Tilsvarende vil selskaper som klarer å levere løsninger på samfunnets utfordringer og få suksess på en etisk måte bli rikelig belønnet. Du kan lese mer om våre ESG-initiativer i vår kommende bærekraftrapport.

Det er fortsatt investeringsmuligheter. Særlig ser vekstmarkedene attraktive ut, både i forhold til utviklede markeder og historiske gjennomsnitt. Selskapenes kontantstrømmer og utbytter øker mens gjeldsgraden fortsetter å falle. Det internasjonale pengefondet IMF spår at vekstmarkedene vil stå for 80 prosent av global BNP i 2020 og inntjeningsvekst virker mer sannsynlig enn før. Under de rådende markedsforholdene vil vår aktive tilnærming med brede mandater være gunstig i tiden fremover.

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up