Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN blant de beste på ESG

SKAGEN kommer på en delt tredjeplass blant norske forvaltningsselskaper med hensyn til miljø, samfunn og ...

- Tiden kan være inne

Etter flere år med dårlige resultater har vekstmarkedene i år utviklet seg bedre enn de utviklede markedene. ...

Muligheter i sommer

Av: Trygve Meyer

Det ligger an til å bli en begivenhetsrik sommer i finansmarkedene. Det kan gi muligheter for den med litt is ...

Mat for Mons

På listen over årets største fusjoner og oppkjøp finner vi en rekke selskaper i landbrukssektoren, og da ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.