Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Bremain eller Brexit?

Det er liten tvil om at markedene i det korte løp er nervøse for et mulig flertall for løsrivelse. Det nådde et høydepunkt denne uken da avisen The Sun anbefalte sine lesere å stemme for en Brexit, som er et konstruert ord av Britain og Exit.

- Et flertall for å forlate EU vil klart skape enda mer usikkerhet, forklarer porteføljeforvalter Jane Tvedt, som forvalter obligasjonsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus. Markedene priser fortsatt inn at Storbritannia stemmer for å bli i EU, så hvis resultatet blir det motsatte vil det bety mer uro i finansmarkedet.

Citibank skrev i et notat til investorer 14. juni at det er 68 prosent sannsynlig at Storbritannia forblir i EU, mens de siste meningsmålingene viser et lite flertall for Brexit. Det er dette lille flertallet og den økte sannsynligheten for Brexit som har ført til uro i finansmarkedene. Pundet har svekket seg med nesten 3 prosent mot amerikanske dollar og euro siden utgangen av mai. Tilsvarende har FTSE 100 falt nesten 5 prosent målt i pund isamme periode.

Søker det sikre

Det er ikke bare i Storbritannia at folkeavstemmingen har påvirket markedene. Også andre land, samt SKAGENs aksje- og obligasjonsfond, har fått merke usikkerheten.

Utviklingen har blant annet gitt utslag i at renten på lange tyske og sveitsiske lange statsobligasjoner har falt til rekordlave nivåer. Den tyske 10-årige statsrenten falt for første gang under null – etter at verdens investorer har søkt tilflukt i det som ansees å være sikre investeringer før folkeavstemmingen. Frykten er at markedet vil være turbulent etter et eventuelt nei til videre medlemskap.

- En kan selvfølgelig oppleve at markedet får et slags angstanfall i forbindelsen med resultatet hvis resultatet blir for løsrivelse. Noe er allerede priset inn etter de siste dagers markedsbevegelser, med det vil fremdeles kunne bli et sjokk, sier Tvedt.

Et stort usikkerhetsmoment er hvordan et ja til Brexit vil smitte over til andre land i unionen. Hvis politikere i andre land begynner å snakke om det samme kan det så tvil om fremtiden til unionen.

- Dette er noe av det som bekymrer meg mest. Finansmarkedene liker ikke usikkerhet. Når resultatet er der så trenger det ikke gå lang tid før ting roer seg igjen, uansett utfall. I tillegg vil de ulike sentralbankene jobbe hardt for å stabilisere markedene, legger hun til.

Bank of Americas globale økonomiske stressindeks viser at et flertall av verdens investorer forventer at avstemmingen ikke skal ha systemiske konsekvenser. Denne indeksen er kalkulert ved å måle risiko, etterspørsel etter instrumenter for å sikre investeringer samt flyt av kapital i det globale finansielle systemet. Alle målinger over 0 viser høyere mer finansielt stress enn det som er normalt. Indeksen oppdateres daglig og var 16. juni på 0,7. Det er det riktig nok høyeste nivået siden februar, men langt lavere enn 1,3 i 2011 da eurokrisen var på det mest intense og 3,0 under finanskrisen i 2008, ifølge tall fra Bloomberg. At indeksen ikke er høyere har nok en sammenheng med at markedet fortsatt tror mest på at Storbritannia stemmer for å bli i unionen, samtidig som det motsatte resultatet ikke trenger å ha like negative konsekvenser for resten av verden som det vi hadde i 2008 og 2011.

Hva betyr en Brexit?

Et flertall for Brexit vil ikke bety at Storbritannia forlater unionen neste dag. Det er det flere grunner til.

For det første er ikke avstemmingen er i seg selv politisk bindende og den britiske regjeringen velger hva den vil gjøre når resultatet foreligger. Når det er sagt, vil det ved et Brexit-flertall være svært vanskelig for regjeringen å gå i mot folkets mening. Det er klart at en løsrivelse vil få både økonomiske, politiske og diplomatiske konsekvenser, etter mer enn 40 år som medlem.

Ved en eventuell utmelding må Storbritannia i løpet av de neste årene tilpasse seg en annen tilknytning til det indre markedet og kan miste arbeidsplasser, som trolig vil flytte til innsiden av unionen. Usikkerhet kan redusere investeringslysten i bedriftene og manglende handelsavtaler vil kunne redusere handelen med andre land, der EU er den største handelspartneren. Storbritannia vil måtte forhandle om hvordan de skal være tilknyttet Europa etter at medlemskapet utløper, og det vil ta tid. EU kan vanskeliggjøre en slik prosess for å sikre at andre medlemsland ikke går samme vei.

I det lange løp vil derimot ikke avstemmingen være så betydningsfull. 

- Det som fundamentalt sett driver et lands økonomiske vekst på lang sikt er faktorer som endringer i produktivitet, tilgangen på kapital og arbeidskraft. Hvis Storbritannia lukker grensene for arbeidsinnvandring så vil det kunne påvirke vekstevnen på langt sikt gjennom lavere vekst i arbeidsstyrken. Videre vil mindre tilflyt av kapital til Storbritannia være negativt for vekstevnen. Men, det er stor usikkerhet om effekten på lang sikt som i stor grad vil avhenge av de nye rammebetingelsene og av hvordan Storbritannia vil tilpasse seg utenfor EU, sier Tvedt.

Brexit i SKAGEN-sammenheng

Folkeavstemmingen i Storbritannias EUmeldemskap vil skape turbulens i markedene i en periode. Da er det godt å vite at SKAGENs aksjefond har relativt liten direkte eksponeringen mot Storbritannia når en ser det opp mot størrelsen på fondene.
Aksjefondet SKAGEN Global har med høyest eksponering med en vektingen på 7,5 prosent, noe som er på linje med vektingen i MSCI verdensindeks. SKAGEN M2 har 2,8 prosent av midlene i Storbritannia, mens SKAGEN Focus har ca. 2 prosent i samme marked. SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst har per dags dato ingen direkte eksponering mot Storbritannia.

Legger en til eksponeringen mot resten av Europa øker tallene.

SKAGEN Global har total 30 prosent av midlene investert i europeiske land utenfor Norden. Dette inkluderer investeringene i Storbritannia. SKAGEN m2 har til sammenligning 23 prosent i Europa utenfor Norden, mens for SKAGEN Focus er det tilsvarende tallet 25 prosent. Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har så lite som 1,4 prosent av investeringene i Europa.

I obligasjonsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus er det ingen direkte eksponering mot Storbritannia, men de har totalt 16 prosent og 33 prosent av midlene investert i euro-området.

- Selv om vi ikke forventer at Storbritannia forlater EU, er vi bevisst på markedssvingningene utfallet av folkeavstemmingen kan gi. Det kan selvfølgelig bli litt bevegelser, men det bør også gi investeringsmuligheter både i aksje og rentefondene, sier Tvedt.

 

Brexit

Godt forberedt for Brexit

- Vi er klare for Brexit, selv om britiske politikere ikke er det, skrev Bronek Masojada, ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Brexit

Brexit og aksjefondene

Det har vært et krevende første halvår i de globale finansmarkedene.

Brexit skaper bølger

Storbritannia stemte torsdag for å forlate den Europeiske Union. Dette var for de fleste et uventet ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up