Hopp til hovedinnholdet

Torgeir Høien har valgt å tre av som hovedforvalter for å fokusere på makroøkonomisk analyse, men han vil fortsette å forvalte fondet sammen med Jane.

Jane startet i SKAGEN i mars 2010 for å jobbe sammen med Torgeir som porteføljeforvalter i obligasjonsfondene SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning. I desember samme år overtok hun som hovedforvalter i SKAGEN Avkastning, en rolle hun vil fortsette i. Jane og Torgeir har jobbet tett sammen siden hun begynte i SKAGEN.

I mars i år vant SKAGEN Avkastning Morningstars pris for beste norske obligasjonsfond, etter å ha levert bedre avkastning enn sine sammenlignbare konkurrenter i 2015, og i tillegg ha levert solid avkastning de siste årene.

- Vi gratulerer Jane med hennes nye rolle. Jane har jobbet tett med Torgeir i over seks år i samarbeid om begge obligasjonsfond. Denne forfremmelsen markerer en naturlig progresjon i karrieren hennes. Hun vil få god støtte fra Torgeir, og av rentefondsteamet. Samtidig er vi veldig glade for at Torgeir vil fortsette å utvikle sin rolle som makroøkonom til glede for kunder og porteføljeforvalterne, sier administrerende direktør og stedfortredende investeringsdirektør Leif Ola Rød.

Før Jane kom til SKAGEN jobbet hun i Statoil i fire år. Hun var ansvarlig for makroøkonomisk analyse i corporate strategy teamet og jobbet med corporate finance. Hun har også erfaring fra Norges Bank og den europeiske sentralbanken ECB. Jane er Cand.oecon fra Universitetet i Oslo.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.