Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Tre gruvearbeidere i det kanadiske gruveselskapet Glencores zinkgruve utenfor Quebec studerer en plantegning.
SKAGEN Credit har lykkes bra med sin selskapsobligasjons-plukking. Det kanadiske gruveselskapet Glencore (bildet) er fondets største samlede posisjon. Foto: Bloomberg


SKAGEN Focus, som feiret ettårsdag i mai, hadde en spesielt god måned. Det høykonsentrerte globale aksjefondet slo sin referanseindeks med 1,6 prosentpoeng. Det er fjerde måned på rad at SKAGEN Focus har gitt bedre avkastning enn indeks.

Rundt 65 prosent av fondets portefølje består av små- og mellomstore selskaper, selv om denne fordelingen vil variere over tid. SKAGEN Focus har en konsentrert portefølje bestående av rundt 35 selskaper og investerer i strukturelle vinnere og selskaper i spesielle omstendigheter.

Gode resultater i India

Våre mer modne aksjefond hadde også en god måned. Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki leverte en meravkastning på 0,6 prosentpoeng i mai og ligger på linje med referanseindeksen hittil i år. Fondet fikk gode bidrag fra indiske selskaper som State Bank of India, Tech Mahindra, UPL og Mahindra & Mahindra. India var et av de sterkeste vekstmarkedene i mai. Etter en tøff januarmåned har fondet gitt meravkastning resten av året så langt. Antallet selskaper i porteføljen er redusert til 63 og konsentrasjonen blant topp 12 posisjoner har dermed økt til mer enn 50 prosent.

Finans slo tilbake

SKAGEN Global hadde også en god måned og slo sin referanseindeks med 0,5 prosentpoeng. Hittil i år ligger fondet litt bak sin indeks, hovedsakelig på grunn av at finansaksjene i porteføljen falt kraftig i januar og februar. Dette var resultatet av at den amerikanske styringsrenten ikke økte like fort som tidligere antydet og lavere aktivitet i fusjoner og oppkjøp som følge av lavere økonomisk vekst. Men disse selskapene, blant annet finansselskapet AIG og Citigroup kom kraftig tilbake i mai.

De øvrige to aksjefondene våre SKAGEN Vekst og SKAGEN m2 havnet litt bak sine indekser i mai. For eiendomsfondet falt det brasilianske markedet etter god utvikling hittil i år. Det trakk ned avkastningen. SKAGEN Vekst fikk merke stabiliseringen i det nordiske markedet etter den siste tids uro. SKAGEN Vekst ligger fortsatt 0,2 prosentpoeng foran sin referanseindeks hittil i år.

Gode selskapsobligasjoner

Selskapsobligasjonsfondet SKAGEN Credit fylte to år i mai. Fondet har levert gode resultater i det siste ved god obligasjonsplukking. Fondet har oppnådd 3,5 prosent avkastning hittil i år, klart foran indeks.

Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus oppnådde 2,1 prosent avkastning i mai, 0,7 prosentpoeng svakere enn indeks.
Pengemarkedsfondene SKAGEN Høyrente og Høyrente Institusjon fortsetter å levere gode resultater i et lavrenteregime.
I mai måned fikk SKAGEN Høyrente en avkastning på 0,17% mot referanseindeksens 0,01%.

Les mer i statusrapportene 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up