Hopp til hovedinnholdet

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Alexander Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Beate Bredesen

Porteføljeforvalter

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Insight

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.