Hopp til hovedinnholdet

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Stein Svalestad

Porteføljeforvalter
SKAGEN Select

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.