Hopp til hovedinnholdet

Geir Tjetland

Porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Junior porteføljeforvalter
SKAGEN Vekst

Knut Gezelius

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader
SKAGEN Global

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Global

Knut Harald Nilsson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Kristoffer Stensrud

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine Gether

Porteføljeforvalter
SKAGEN Kon-Tiki

Michael Gobitschek

Porteføljeforvalter
SKAGEN m2

Filip Weintraub

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Jonas Edholm

Porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

David Harris

Junior porteføljeforvalter
SKAGEN Focus

Beate Bredesen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Balanse

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Torgeir Høien

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.