Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mann leverer ut valgkampmateriale i London
Folkeavstemmingen for om Storbritannia skal forbli i EU avholdes 23. juni. Valgresultatet kan få store økonomiske ringvirkninger. Foto: Bloomberg

Her er to av flere begivenheter som det så absolutt er verdt å følge med på i sommervarmen:

Renteøkninger i USA

Så var vi her igjen. Etter en vår hvor mange investorer har fokusert på de minste tegn på at USAs økonomi ikke vokser like kraftig som de hadde gjettet på eller regnet seg fram til, så er fokuset nå tilbake på om den amerikanske sentralbanken skal øke styringsrenten. Neste møte er 15 juni.

Den noe irrasjonelle frykten for tilstramming er tilbake. Markedet synes å tro at sterkere økonomisk vekst, som gir en mer normalisert styringsrente, er dårlig. I de siste 12 månedene har forventningene gått fra ingen renteøkning til en, så til tre, tilbake til en og så til to innen utgangen av året, ifølge prognoser fra 70 analytikere hos Bloomberg. Alle disse humørsvingene påvirker markedet.

Det er nå forventet at den amerikanske sentralbanken skal gjøre noe med styringsrenten innen september, og deretter i desember. Markedet synes å ha fordøyd denne forventningen. I skrivende stund er oljeprisen litt over 50 dollar per fat, optimismen er tilbake i aksjemarkedene og investorene synes å mene at verden ikke går under om den amerikanske sentralbanken øker renten. Men, alt dette kan endres og er avhengig av økonomiske nøkkeltall og taler den kommende ukene.

Brexit

Den 23. juni holder Storbritannia folkeavstemning over om de fortsatt skal være medlem i den Europeiske Unionen. Ifølge både media og analytikere er det tegn som tyder på at ja-siden vinner.

Grunnen ligger nok i en økende fokus på den økonomiske risikoen forbundet med Brexit – både for Storbritannia og for resten av Europa. Ifølge en fersk stresstestingsanalyse utført av MSCI, kan en «dårlig» Brexit få store ringvirkninger og gjøre at en globalt diversifisert portefølje, bestående av både aksjer og obligasjoner, vil falle så mye som 7 prosent. Aksjekursene på London-børsen kan i dette tilfellet falle så mye som 22 prosent, mens New York-børsen vil falle 13 prosent.

Det mest sannsynlige utfallet av folkeavstemningen er altså at Storbritannia forblir i EU. Men de aller fleste folkeavstemninger er usikre. Det vi med sikkerhet vet er at finansmarkedene vil svinge opp og ned de kommende ukene, i takt med meningsmålingene.

Bruk mulighetene

Dette er på ingen måte noen uttømmende liste. Det er selvfølgelig mange andre begivenheter – både store og små – som vil påvirke utviklingen i finansmarkedene i sommer. En skal heller ikke glemme at det er verdiskapningen i selskapene som til syvende og sist bestemmer utviklingen over tid. Poenget er at en skal bruke mulighetene på samme som våre porteføljeforvaltere gjør når de investerer i selskaper.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up