Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bilde fra demonstrasjon i Brasil. Folk protesterer mot president Dilma Rousseff
Problemene i Brasil er ikke over. Den politiske krisen forsterker den økonomiske nedturen. Foto: Bloomberg

Som global vekstmarkedsinvestor har jeg observert strømmen ut av vestmarkedsdøra i takt med at de økonomiske utsiktene ble mørkere og bekymringene flere. De såkalte BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) har vært kimen til mye av dette.

Brasil har vært i politisk krise, og en stadig mer omfattende korrupsjonsskandale har forsterket en allerede påbegynt økonomisk nedtur. Et stadig mer forretningsuvennlig Russland har fått merke fallende råvarepriser og er i resesjon. For Kina har den store engstelsen vært hyppige tegn på avtagende økonomisk vekst og at selskapene har bygget opp et berg av gjeld. India på sin side sliter med å få gjennomført de økonomiske reformene som skal til for å nå sitt fulle potensial.

Denne suppen har blitt toppet med bekymringer knyttet til potensiell renteøkning i USA, som blant annet har medvirket til styrking av dollaren og sugd mengder av kapital ut av vekstmarkedene. Renteøkninger i USA er egentlig positivt ettersom det signaliserer en normalisering av rentenivået og voksende økonomi.

Lysere enn på lenge

Som med enhver fest er det noen som ikke gir opp og henger seg på det minste tegn på at "nå skal vi ha det gøy, dere." Året i år startet med knall og fall, men dette snudde raskt til fornyet optimisme. Er ørkenvandringen over? I det korte løp kan det selvfølgelig være luftspeiling, men for øyeblikket synes de store bekymringene å ha forduftet. Etter mange år med sterk ekspansjon prioriterer atter en gang selskapene i vekstmarkedene egenkapitalavkastning, og et vedvarende fall synes således å ha stoppet opp. I tillegg er verdsettelsene, til tross for litt oppgang på nyåret, fortsatt på krisenivåer. Se graf.

Det ser med andre ord i skrivende stund lysere ut enn på lenge. Derfor er det heller ikke overraskende at det slett ikke er mangel på dem som vil erklære at bunnen er nådd. Media og analyserapporter er fulle av slike overskrifter. Etter mer enn 40 år i aksjemarkedene forstår jeg svært godt investorenes ønske om igjen å tjene penger. Det er derfor det er viktig å se ting i litt perspektiv. En bør tenke igjennom om de underliggende utfordringene vekstmarkedene egentlig har forsvunnet eller om det er fiktivt.

Fortsatt usikkerhet

Den politiske og økonomiske situasjonen i Brasil er fortsatt usikker – om dog litt mindre nå enn i opptakten til avsettelsen av President Dilma Rouseff. Hva gjelder Kina, så de så langt ikke klart å redusere gjeldsberget, ei heller å løfte veksten. Russland er ikke mer forretningsvennlig selv om oljeprisen er stabilisert og India har ikke løst sine utfordringer rundt gjennomføring av reformer.

Selv om vekstmarkedene fortsatt vokser med 3-5 prosent i året, og verdsettelser av selskapene er nede på svært attraktive nivåer, er det sannsynlig at videre utviklingen i disse markedene fortsatt vil by på store svingninger. Dette kan selvsagt gi gode muligheter for en langsiktig investor med ønske om å bygge opp sin vekstmarkedseksponering. Men, en bør huske på at minste motstands vei til god aksjeavkastning er selskapenes underliggende utvikling. Det er derfor av svært stor betydning hvilke selskaper en velger. Her vil jeg treffe fram dem som fokuserer mest på sin egenkapitalavkastning.

Det vil da være av liten betydning om festen er over, eller for den saks skyld begynner.

Denne kommentaren har stått på trykk i Dagens Næringsliv.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up