Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeforvalter i SKAGEN Global Knut Gezelius har startet arbeidet med å konsentrere porteføljen.

Som vi har kommunisert har SKAGEN Global siden sensommeren redusert antall selskaper i porteføljen. Fra å ha over 100 forskjellige innehav har fondet nå kommet innenfor målsettingen om å ligge i området 65-70 selskaper.

Topp 10 skal også bli mer konsentrert, og utgjøre mellom 35 og 45 prosent av porteføljen. Slik tilfellet var tilbake i 2010. Også her har Global-teamet kommet innenfor. Allerede i slutten av november var konsentrasjonen over 35 prosent.

Basert på historien kan konsentrasjonen av porteføljen, og kutting av halen, være et smart trekk.

De 35 største investeringene til SKAGEN Global har vist seg å gi de beste bidragene til fondets avkastning, både absolutt og relativt til verdensindeksen. Mens de mindre postene, halen til porteføljen, har bidratt negativt.

Begrenset med ressurser

Hovedforvalter av SKAGEN Global, Knut Gezelius, er helt klar på at den enkelte porteføljeforvalter har begrenset med ressurser, og må fokusere på de selskapene som betyr mest for avkastningen til fondet.

-Hver forvalter klarer ikke å følge mer enn maks 15-20 selskaper. Samtidig som de skal komme opp med nye kandidater til porteføljen, og inneha et bibliotek som krever oppfølging. I tillegg til å ha kuttet halen, kommer vi til å ha flere poster i porteføljen med vekting 3-5 prosent, som tidligere har utgjort 1-2 prosent, påpeker Gezelius.

Økt risiko?

-Med flere poster på 3-5 prosent øker jo også nedsiderisikoen - hvis disse selskapene ikke leverer slik du og dine team-kollegaer har regnet med i henhold til analysen?

Ethvert selskap vi tar inn i porteføljen kjøper vi - som alltid i SKAGEN-sammenheng – oss gradvis inn i. Hvis analysen og caset vårt ser ut til å stemme, øker vi oss suksessivt opp i selskapet. For selskaper som i dag utgjør 1-2 prosent av fondet stemmer som regel kartet vårt med terrenget. I selskaper hvor ”risk-reward” er spesielt god, kommer vi naturligvis til å vekte oss vesentlig opp.

Tatt av den russiske valutabjørnen

-SKAGEN Global satt ved inngangen til året med rundt syv prosent av porteføljen i russiske aksjer, og lite er blitt solgt gjennom året. Taperlisten preges da også av at den russiske valutabjørnen har satt sine sterke fotavtrykk. Har dere hatt for mye is i magen?

-Etter at jeg tok over hovedansvaret for SKAGEN Global har vi redusert eksponeringen mot Russland noe. Men som langsiktige globale investorer blir vi sittende med posisjoner hvor vi ser et høyt potensial for fremtidig avkastning, risikoen tatt i betraktning, sier den russisk talende eks tolken, Knut Gezelius.

-Den utsalgsprosessen som har funnet sted i høst, har den påvirket avkastningen til fondet negativt?

Nei, dette har vært en systematisk prosess som har pågått over flere måneder.

Verdi snart på moten igjen?

-Undervekten i amerikanske aksjer skal ha mye av «æren» for den relativt svake avkastningen for SKAGEN Global i år, kommer andelen amerikanere fortsatt til å være relativt lav?

-Det vil jo alltid være et prisspørsmål. Med rekordhøye resultatmarginer og en inntjening som er priset godt over historisk gjennomsnitt, ligger det ikke i kortene at vi øker opp. Da må det enten finne sted en betydelig korreksjon i det amerikanske aksjemarkedet, og/eller at våre amerikanske selskaper får en relativt bedre kursutvikling fremover. Og det håper vi jo på. Citigroup er jo fondets største investering.

-I siste års lavrenteklima har selskaper med stabil inntjening og relativ høy utbyttebetaling - med nevnte amerikanere i spissen - vært vinnerne. Hva skal til for at SKAGENs verdibaserte filosofi kommer på moten igjen?

-En trigger kan være økte lange obligasjonsrenter, og da først og fremst i USA. Den lenge varslede økningen av styringsrenten fra den amerikanske sentralbanken kan også snart bli en realitet. Men uansett hva som vil være triggeren for at verdiselskaper skal komme på moten igjen, og når dette skjer, kommer Skagen aldri til å endre sin investeringsfilosofi. Det tror vi fortsatt vil lønne seg i det lange løp, avslutter Gezelius.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up