Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Marko Papic er geopolitisk sjefsstrateg i BCA Research og en av talerne på SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse 2015.

Før Papic begynte i BCA Research var han senioranalytiker i etterretningsvirksomheten Stratfor, hvor han utformet den geopolitiske strategien. Han er en etterspurt geopolitisk strateg og har vært intervjuet av en lang rekke internasjonale medier, blant annet New York Times, The Wall Street Journal og BBC.

Som den arabiske våren, bare verre

”Energiens vår” er det temaet som opptar Papic mest ved starten av 2015.

- Med oljepriser i fritt fall vil den politiske risikoen i de energiproduserende landene øke. Fallende inntekter kombinert med finanspolitisk usikkerhet vil trolig skape en negativ dynamikk som kan sammenlignes med risikonivået under den arabiske våren, understreker Papic.

”Energiens vår” har imidlertid mye mer vidtrekkende konsekvenser enn den arabiske våren. I 2010-2011 stimulerte Kina fortsatt og den globale veksten var relativt sterk. Men i dag er Kina ikke klar til å kausjonere for resten av verden. Også dette vil, ifølge Papic, føre til forhøyet politisk risiko i mange land.

Et kontrært synspunkt

Papic mener i motsetning til mange investorer at Islamsk Stat (IS) ikke utgjør noen spesiell fare for den globale økonomien for øyeblikket. Han mener at mediedekningen har skapt et overdrevet fokus på terrororganisasjonen. Men etter hans mening er Islamsk Stats slagkraft innen PR langt større og mer avansert enn den militære. Han går så langt som til å hevde at hvis ikke IS forstyrret oljeproduksjonen ville organisasjonen i bunn og grunn være likegyldig.

Men Papic og hans team i BCA har lenge hatt en sentral tese om at den manglende stabilitet i Irak truer investorene. Iraks hovedrolle i den fremtidige oljeforsyningen bør ikke undervurderes. Investorene stoler tilsynelatende uforbeholdent på skifergassproduksjonen i USA. Men Papic understreker at det haster med å finne annen tilgang på olje hvis oljeprisen ikke skal sprette tilbake til 120 USD per fat. Etter hans mening er Irak med sin konvensjonelle oljeproduksjon og lave utvinnningskostnader den opplagte løsningen.

2016 og etter

Spenningene i Øst-Asia ser ut til å ha avtatt inntil videre. Men regionens manglende geopolitiske likevekt og ikke minst rivaliseringen mellom Kina og USA utgjør de farligste globale risikoene på lang sikt.

- Investorene bør avgjort holde øye med Øst-Asia hvor den eneste systemiske geopolitiske risikoen finnes, fremhever Papic. Jeg tror at både Beijing og Tokyo i øyeblikket tar en hvilepause fra den innbyrdes konflikten og konsoliderer seg innenrikspolitisk. På lang sikt tror jeg at spenningene i Øst-Asia blir større.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up