Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Fondene har utpekt en markant dansk profil til å stå i spissen for mer enn 20 porteføljeforvaltere i Stavanger. Fra 1. januar neste år overtar han rollen fra Harald Espedal, som har hatt ansvaret siden 2011. Dermed satser vi på en erfaren lagspiller som både peker fremover og som kan skape kontinuitet i fondene. Hans viktigste oppgave blir å videreutvikle teamet og fortsette den unike investeringsfilosofien som har fulgt oss i over 22 år.

- Jeg har jobbet med Ole i nesten 25 år. Derfor vet jeg at hans brede erfaring, sterke kommunikasjonsevner og engasjement for teamledelse vil være en stor gevinst for SKAGEN Fondene. Ole er en inspirator med svært stor kunnskap om investering og økonomi. Han har vidtrekkende interesser og evnen til å sette det inn i investeringssammenhenger.

Investeringsfilosofien har førsteprioritet

Ole Søeberg vet hva som forventes av ham i den nye rollen. Han har sittet i selskapets styre fra 2007 til 2011, da han ble ansatt som en av hovedforvalterne i SKAGEN Vekst. En rolle han vil fortsette med i tillegg til jobben som investeringsdirektør. I den nye rollen får han ansvaret for at alle investeringer i porteføljene lever opp til prinsippene i investeringsfilosofien.

- Med et forvalterteam på mer enn 20 høyt spesialiserte porteføljeforvaltere ligger det en utrolig spennende oppgave i å drive og utvikle de enorme individuelle og felles kunnskapsbibliotekene som ligger i teamet. Det er en av grunnsteinene i investeringsarbeidet vårt. Det krever god ledelse av individets utvikling for å finne de underanalyserte, upopulære og undervurderte aksjene som er vår spisskompetanse. Det brenner jeg for å jobbe med, sier Ole Søeberg.

Et langt liv med investeringer

Ole Søeberg har 30 års investerings- og ledelseserfaring. Han har tidligere vært direktør for investor relations i det danske forsikringsselskapet Tryg AS, hvor han startet i 2006. Før Tryg hadde han en tilsvarende stilling hos TDC. Ole har dessuten jobbet som analytiker hos Alfred Berg og Carnegie i København. Ole startet sin karriere hos Privatbanken og var med på å etablere aksjeanalysehuset Dansk Aktie Analyse. Etter 15 år hos aksjemeglere og deretter som leder for investor relations bruker Ole tiden på sin helt store interesse, nemlig aksjeinvesteringer. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up