Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Til Mongolia for å løse problemene i Oyu Tolgoi-gruven

For et år siden investerte SKAGEN Kon-Tiki i Turquoise Hill Resources, et gruveselskap børsnotert i Canada og USA. Selskapet eier 66 prosent av Oyu Tolgoi, Mongolias største kobber- og gullgruve i den sørlige delen av Gobi ørkenen. Gruven driftes av australske Rio Tinto, et av verdens største gruveselskaper.

Økende motstand

Siden gruven startet produksjonen i 2013 har det vært en rivende utvikling. Fra 2023 er planen at de skal starte med produksjon under jorda. Dessverre har ikke investeringen utviklet seg som ventet og prosjektet lider av både forsinkelse og kostnadsoverskridelser som har lagt stort press på den finansielle posisjonen til Turquoise Hill.

I tillegg har gruven møtt økende motstand i Mongolia, hvor det er gryende uenighet om hvor positiv prosjektet har vært for landet. Oyu Tolgoi har lenge vært et kontroversielt prosjekt i Mongolia. Selv om det har tiltrukket seg i overkant av 10mrd dollar i investeringer og betalt mer enn 2 milliarder i skatt siden start, har størrelsen på investeringene gjort at Mongolia ennå ikke har mottatt utbytte fra sitt direkte eierskap, ni år etter at prosjektet startet.

Mange andre land med utviklings- og investeringsbehov mottar ofte royalties og avgifter mot at eierandelen deres reduseres. Mongolske myndigheter insisterte på høyest mulig eierskap, og siden Mongolias andel av investeringene blir finansiert av Turquoise Hill, påløper det seg store renteutgifter som må betales tilbake før eventuelt overskudd kan fordeles. Basert på de siste prognosene er dette fremdeles mer enn 10-15 år frem i tid.

Møtte partene

For å bedre forstå både den operasjonelle og politiske situasjonen, dro derfor porteføljeforvalter Fredrik Bjelland til Mongolia. Over to dager i Ulan Bator møtte han representanter for utenriksdepartementet og regjeringen, samt internasjonale ambassadører, utviklingsinstitusjoner og den lokale ledelsen i Oyu Tolgoi for å bedre forstå Mongolias forhandlingsposisjon og ønsker. I tillegg hadde han møter med de største långiverne til Oyu Tolgoi og de andre investorene i Turquoise Hill for å diskutere mulige løsninger.

Under møtene ble det klart at alle parter ønsker å fortsette utviklingen av prosjektet. Alle møtene våre bekreftet at utviklingen av Oyu Tolgoi er den viktigste driveren av økonomisk utvikling og stabilitet for Mongolia. Gitt Mongolias posisjon mellom Kina og Russland ser vestlige myndigheter vi traff på Oyu Tolgoi som kritisk for stabilitet i regionen, noe som også er støttet gjennom finansieringspakker fra både EBRD og IFC / World Bank.

- Situasjonen er kompleks, men vi er positivt innstilte til muligheten for en løsning som er gunstig for alle parter. Dagens aksjekurs priser liten mulighet for en løsning, noe vi tror gir en potensielt veldig stor oppside dersom de finner en løsning, sier porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.

Hvor gikk det galt?

Selv om Oyu Tolgoi og dets underleverandører sysselsetter nesten 5 prosent av Mongolias arbeidsstyrke og står for 13 prosent av landets økonomi, har mangelen på direkteavkastning så langt ført til at et voksende flertall i Mongolia mener at landet ikke har fått tatt nok del i verdiskapningen som har skjedd i landet sitt. Dette har nå blitt en viktig sak i flere valgkamper. Det er et voksende ønske om å reforhandle investeringsavtalen som ble signert mellom Mongolia, Turquoise Hill og Rio Tinto for Oyu Tolgoi.

Gitt at Oyu Tolgoi forventes å produsere i 75-100 år og fremdeles trenger flere milliarder dollar for å fullføres, er internasjonale investorer helt avhengig av forutsigbare rammevilkår for investeringer, noe den nåværende situasjonen ikke støtter.

Fokus på bærekraft

På den operasjonelle siden ble vi imponert over infrastrukturen som allerede er på plass i Gobi ørkenen. Oyu Tolgoi produserer i dag rundt 150 000 tonn kobber konsentrat og 6,5 tonn gull i året som eksporteres gjennom Kina. Driften er effektiv, spesielt med tanke på vannbruk hvor 88 prosent kommer fra resirkulering. Dette gjør at Oyu Tolgois vannbruk er 2/3 lavere enn det globale gjennomsnittet. Selv om utviklingen av undergrunnsgruven er viktig for videre drift og lønnsomhet, vil den ta i bruk eksisterende infrastruktur som konsentrator- og logistikksystemer. Her er allerede lokale underleverandører og ansatte godt representert, noe som gjør at gruven støtter opp om 72 000 arbeidsplasser lokalt. I tillegg har Rio Tinto satt i gang flere programmer som fremmer utveksling av mongolske ansatte til gruppens andre prosjekter rundt omkring i verden.

- Jeg ble spesielt positivt overrasket over at over 70 prosent av lederstillinger i Oyu Tolgoi er bemannet av lokalt ansatte mongoler. Ikke bare reduserer dette behovet for å fly inn dyre ledere fra eksempelvis Australia, men det viser også at prosjektet allerede har positive ringvirkninger som Mongolia vil dra nytte av fremover, sier Fredrik.

Dette er Mongolia

Mongolia er et stort men lite befolket land med rundt 3,5 millioner mennesker fordelt på en landmasse nesten fem ganger så stor som Norge. Landet er for det meste ørken og stepper som skjuler naturressurser og mineraler verdt flere tusen milliarder dollar. Omtrent halvparten av innbyggerne bor i hovedstaden Ulan Bator mens rundt 30 prosent fremdeles lever som nomader.

Det som skiller Mongolia fra andre land i regionen er at det er et relativt velfungerende demokrati. Etter løsrivelsen fra Kina i 1911, knyttet det unge landet tette bånd til Russland som støttet det gjennom flere tiår som sosialistisk stat. Etter en fredelig revolusjon i 1990 etablerte Mongolia et flerparti system og staket ut en demokratisk kurs som har styrket seg til i dag. Introduksjonen av markedsøkonomi førte til hurtig utvikling og økende utenlandsk interesse for utnytting av landets enorme naturressurser.

Positive til utviklingen

Utviklingen av prosjektet fortsetter som planlagt mens forhandlingene med myndighetene pågår. Selv om vi er positive til den videre utviklingen, er det klart at vi trenger klarere forutsetninger for videre finansiering, som med dagens takt rekker ut 2020. I god tid før den tid er vi avhengig av å få på plass både en avtale alle parter kan si seg fornøyd med for videre drift av Oyu Tolgoi samt en langsiktig finansieringspakke. Som langsiktige investorer håper vi at vi kan fortsette å støtte utviklingen i et av verdens mest lovende områder. Våre andelseiere skal føle seg trygge på at vi holder igjen videre investeringer hvis forutsetningene ikke legges til rette for langsiktig verdiskapning. Vi har gitt klart utrykk for våre forventninger som internasjonale investorer overfor Mongolske myndigheter sammen med våre medaksjonærer i Turquoise Hill. Sammen kan vil alle støtte og ta del i den videre utviklingen av Mongolia og dets enorme ressurser.

Bakgrunn Oyu Tolgoi
I 2005 gjorde forgjengeren til Turquoise Hill Ivanhoe Mines et funn som skulle vise seg å være et av de største og mest betydningsfulle kobberfunnene de seneste tiårene. Med hjelp av australske Rio Tinto, som nå er største aksjonær i Turquoise Hill, satte man i gang med planer om å utvikle Oyu Tolgoi gruven i to faser. Et dagbrudd som ble påbegynt i 2010 og startet produksjon i 2013 samt planer for en undergrunns gruve som ble påbegynt i 2016. En av grunnsteinene i avtalen var at gruven skulle komme det Mongolske folk tilgode gjennom et direkte eierskap på 34 prosent samt en betydelig inntektsstrøm fra royalties, skatter og avgifter.
Ivanhoe Mines
Ivanhoe Mines er et selskap i porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki som utvikler prosjekter i Den Demokratiske Republikken Kongo og Sør-Afrika. Felles for dem begge er grunnleggeren Robert Friedland som etter å ha solgt seg ned i Turquoise Hill, startet «nye» Ivanhoe Mines.
Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up