Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

- Hold balansen etter juli

Juli var en svært god måned for SKAGENs fond. Samtlige leverte på linje med eller bedre avkastning enn referanseindeksen, samtidig som den absolutte avkastningen var høy. Det er ikke uvanlig at vi etter en turbulent periode opplever en kraftig oppgang.

Noe av usikkerheten ble tatt ut av markedet med beslutningen om Brexit, selv om den for så vidt er erstattet av en ny form for usikkerhet – nemlig hvordan Storbritannias relasjon til EU vil være fremover. Rentene derimot har ikke kommet opp igjen til samme nivåer, noe som øker den relative attraktiviteten til aksjer og har vært med på å heve aksjeprisene. Markedet forventer med andre ord lave renter lengre. 

- Sjekk porteføljesammensetningen

Av erfaring vet vi at mange strømmer til aksjemarkedet for å være med på oppgangen. En skal imidlertid være forsiktig med å kaste seg på en slik bølge. På samme måte som at en ikke bør selge seg ut etter kraftige fall, bør en heller ikke investere alt i aksjer etter en svært positiv utvikling. Det er ikke slik at alt nå kun ser positivt ut.

På den ene siden har vi stimulerende sentralbanker, selskaper som rapporterer om bedre resultater enn ventet, og tilsynelatende stabilisering i den økonomiske veksten i Kina. På den andre siden har vi lavere anslag for den globale veksten og større politisk usikkerhet.

I stedet for å tenke at du skal mer inn i markedet, bør du heller sjekke om porteføljen fortsatt har den ønskede miksen mellom ulike aktivaklasser, det vi kaller porteføljens strategiske vekting. Den siste utviklingen i aksjemarkedet kan ha medført at du har en overvekt i aksjer. I så fall kan det være fornuftig å trekke ned allokeringen til din strategiske vekt, for på den måten å gjenopprette den ønskede balansen.

Kredittobligasjoner

I den grad du vil justere ned en overvekt i aksjer, kan kredittobligasjoner være et fornuftig steg å plassere pengene. Kredittobligasjoner er en helt naturlig del i en balansert og langsiktig portefølje. Å investere i kredittobligasjoner innebærer at du låner bort penger til foretak, slik obligasjonsfondet SKAGEN Credit  gjør. Disse er nå priset mer attraktivt enn andre rentealternativer, også hensyntatt risiko. Men husk at slike obligasjoner tenderer til å samvariere mer med aksjer.

Trenger du hjelp til å finne din riktige sparesammensetning? Kontakt oss så hjelper vi deg

Portefølje

Februar: Motbakke i markedene men fondene leverer

Ingen trær vokser inn i himmelen, og etter en sterk januar møtte markedene motstand i februar. ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Portefølje

SKAGEN Focus benyttet uroen til å kjøpe Levi's

I juli kjøpte SKAGEN Focus seg inn i Levi's. Aksjen er den eneste i sitt slag i porteføljen, men ...

Til Mongolia for å løse problemene i Oyu Tolgoi-gruven

Mongolia har en rik kulturarv og enda rikere naturressurser. Hvordan kunne det gå så galt for de ...

Fondene du vil ha

Syns du det er vanskelig å få skreddersydd akkurat den fondsporteføljen du ønsker? Med SKAGENs ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up