Hopp til hovedinnholdet

Årsoppgaven ligger klar

I år får du en helt ny årsoppgave som skal gjøre det lettere å sjekke tallene i selvangivelsen. Vi har lagt ...

- God vekst i to år

Av: Trygve Meyer

Donald Trump kan komme til å nyte godt av en solid økonomisk vekst de neste to årene, spår økonomen Kenneth ...

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2016.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.