Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2016, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 2. januar 2017. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen den 2.januar. Markedsverdien vil ikke være korrekt store deler av denne dagen. Din beholdning og markedsverdi vil være korrekt fra 3. januar 2017.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok) 1,4752
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,72
Avkastningsandeler per andel 0,014647

Utdeling i SKAGEN Høyrente Institusjon

Avkastning per andel (nok) 1,3488
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,6924
Avkastningsandeler per andel 0,013530

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 4,5686
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 136,928
Avkastningsandeler per andel 0,033365

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 7,552
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 116,4945
Avkastningsandeler per andel 0,064827

Utdeling i SKAGEN Credit NOK

 Avkastning per andel (nok) 3,0354
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,7805
Avkastningsandeler per andel 0,030119

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up