Hopp til hovedinnholdet

Fondsindustrien står overfor økt etterspørsel etter passiv forvaltning samt bruk av nye digitale distribusjonskanaler. SKAGEN ønsker å møte den nye hverdagen med en organisasjon som fortsatt sikrer trygg, fremoverlent og profesjonell fondsforvaltning.

Sammen med styret i selskapet arbeider ledelsen nå med tiltak som vil styrke SKAGEN. Hvor omfattende endringene vil bli er det for tidlig å si. SKAGEN er overbemannet i forhold til vår framtidige strategi.

Så langt har SKAGEN lansert et frivillig program for fratredelse, men vi har foreløpig ingen avklaring på hvor mange som aksepterer pakken eller vil bli berørt. SKAGEN vil gjøre sitt ytterste for å støtte ansatte gjennom denne omstillingen.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.