Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fondsindustrien står overfor økt etterspørsel etter passiv forvaltning samt bruk av nye digitale distribusjonskanaler. SKAGEN ønsker å møte den nye hverdagen med en organisasjon som fortsatt sikrer trygg, fremoverlent og profesjonell fondsforvaltning.

Sammen med styret i selskapet arbeider ledelsen nå med tiltak som vil styrke SKAGEN. Hvor omfattende endringene vil bli er det for tidlig å si. SKAGEN er overbemannet i forhold til vår framtidige strategi.

Så langt har SKAGEN lansert et frivillig program for fratredelse, men vi har foreløpig ingen avklaring på hvor mange som aksepterer pakken eller vil bli berørt. SKAGEN vil gjøre sitt ytterste for å støtte ansatte gjennom denne omstillingen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up