Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av en mann som smiler
Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning lover at SKAGEN skal tilby aksjesparekonto så fort lovverket er klart. Forslaget skal ut på høring etter nyttår.

Du kan like gjerne lære deg begrepet med en gang: aksjesparekonto. I 2017 har regjeringen åpnet for at alle som sparer i aksjer og aksjefond kan få en ny konto for verdipapirene sine. SKAGEN Fondene har allerede startet arbeidet med å forberede aksjesparekonto til sine kunder. 

- Så fort lovverket er klart vil vi også lansere aksjesparekonto til kundene våre, sier direktør for formuesforvaltning Pål Bergskaug.

Hensikten med den nye kontoen er å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond for folk flest. Du kan handle aksjer og aksjefond uten å bekymre deg for skatten, så lenge du ikke tar pengene ut av aksjesparekontoen. 

- Det er flere fordeler med aksjesparekonto. Vi er glade for alle tiltak som gjør sparing i aksjefond enklere, og gjør det enklere for kundene våre å velge de aksjefondene de egentlig ønsker å spare i, sier Bergskaug.

Det er foreløpig mye som er uklart rundt aksjesparekonto, men det er signalisert at det vil være overgangsordninger for personer som allerede har aksjer eller aksjefond, som ønsker å flytte disse inn i en aksjesparekonto. 

Dette er aksjesparekonto

  • En aksjesparekonto er en verdipapirkonto for personlige skatteytere. Du kan registrere børsnoterte aksjer og aksjefond på kontoen, men du kan ikke knytte rentefond til aksjesparekontoen.
  • Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattlegges først når du tar pengene ut av aksjesparekontoen. Du får altså en mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å måtte betale skatt i forbindelse med salget.
  • Eventuelle utbytter fra verdipapirene skattlegges som tidligere. Du får skjermingsfradrag før skattlegging.
  • Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster
  • I år kan du uten å måtte betale skatt av gevinst, flytte din nåværende beholdning av aksjer og aksjefond til aksjesparkonto.

Forslaget om den nye aksjesparekontoen skal ut på høring på nyåret, så den nye kontoen vil trolig ikke være tilgjengelig for kundene før tidligst til våren 2017. 

Passer aksjesparekonto for deg?

I mange tilfeller vil den nye kontoen være en gunstig ordning, men enkelte bør tenke seg om en gang til før de legger alle verdipapirer inn under kontoen.

- Behovet for rådgivning blir ikke mindre selv om vi får aksjesparekonto. Vi vil følge utviklingen nøye og tilby kundene våre grundig informasjon om hva som passer deres behov best, sier Bergskaug.

Les mer og få siste nytt om aksjesparekonto i SKAGEN

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up