Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I år har vi gjort en del endringer i årsoppgaven. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2016 vil du nå få oppgitt eventuell skattbar gevinst (eller tap som kommer til fradrag) i selve årsoppgaven. Du får alt du trenger å vite på ett sted.

For de spesielt interesserte har vi også laget en samlet oversikt over realisasjonsdata, slik at du får full oversikt over transaksjonene du har gjort i løpet av fjoråret.

Slik finner du årsoppgaven

1) Logg deg inn i Handelsportalen
2) Velg Postkasse i toppmenyen

Der finner du alle oppgaver knyttet til din konto. I tillegg vil du finne alle årsoppgaver tilknyttet deg, enten det er firmakonto eller kontoer til barn/umyndige.

Har du spørsmål rundt årsoppgaven eller hvordan du skal finne den, ta kontakt med oss på telefon 51 80 39 00, chat eller e-post kundeservice@skagenfondene.no

Satsene for formuesskatt 2016

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse 1: Under 1,4 mill 0%, fra 1,4 mill og over 0,7 %
Skatteklasse 2: Under 2,8 mill 0% fra 2,8 mill og over 0,7% 

Formuesskatt til staten

Skatteklasse 1: Under 1,4 mill 0%, fra 1,4 mill og over 0,15 %
Skatteklasse 2: Under 2,8 mill 0% fra 2,8 mill og over 0,15% 

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 2,8 millioner kroner i 2016. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg. (Kilde: Smartepenger.no)

Arveavgift 2016

Det er ikke arveavgift på fondsandeler. Kontinuitetsprinsippet gjelder. Reglene om kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker trer inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsgrunnlag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Dette gjelder uansett om det er gevinst eller tap på arvede fondsandeler. Skatt på alminnelig inntekt/gevinstbeskatning/fradrag er 28,75 % i 2016.

Tredelt beskatning

For rentefond er det en tredelt beskatning som ligger til grunn: Årlig kapitalskatt på opptjent rente og avkastning, har du solgt må du skatte av kursgevinsten (tap er fradragsberettiget) og er du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Opptjent rente/avkastning skatter du av hvert år på samme måte som på et bankinnskudd. Gjennom året vil rentefond opparbeide seg rente/avkastning. Denne rente/avkastningen blir lagt til kursen på daglig basis. Ved årets slutt blir denne rente/avkastningen oppgjort (kursen faller) og lagt til din fondsbeholdning (du får flere andeler). Det vil si at din verdi den 31.12.16 skal være lik din verdi 1. januar 2017. Årets rente/avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i årsoppgaven du finner i Handelsportalen

Kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller til fradrag når du selger* fondsandeler. Har du solgt andeler i ett eller flere av våre rentefond i 2016 fremkommer denne gevinsten/tapet i årsoppgaven. Både rente/avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 25 prosent. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

* Flytting mellom fond blir behandlet som en realisasjon.

All informasjon til utfylling av eller kontroll mot selvangivelsen blir beregnet av SKAGEN Fondene og vil fremkomme på årsoppgaven.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up