Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kvinne går rundt i konfetti på Times Square etter nyttårsfest
2016 har vært et nervepirrende investeringsår. Etter en tøff start for vekstmarkedene ble resten av året preget av medvind for vekstmarkedene. I tillegg fikk vi Brexit og Trump som skapte bølger. Til tross for det var 2016 et godt investeringsår. Foto: Bloomberg.

2016 har vært et nervepirrende investeringsår. Januar og februar startet året med en kraftig korreksjon i markedene på tosifrede prosentpoeng. Selv om det rettet seg til i løpet av våren rakk først Brexit og Trump å sende sjokkbølger gjennom markedene. Likevel hentet markedene seg inn hver gang og alt i alt kan vi se tilbake på 2016 som et positivt år med god avkastning i de fleste fond.

Topplassering til SKAGEN Focus, SKAGEN Vekst og SKAGEN m2

Året som helhet ble særdeles positivt for SKAGENs tre mindre aksjefond. Eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 avsluttet året med en avkastning på 4,8 prosent, 3,6 prosentpoeng bedre enn indeks. Dette resultatet plasserer fondet blant de beste eiendomsfond i Europa. Vårt høykonsentrerte globale fond SKAGEN Focus slo referanseindeksen med 6,7 prosentpoeng og endte året med en absoluttavkastning på 11,6 prosent. Det gjorde fondet til det beste globale aksjefondet i Danmark og Norge. SKAGEN Vekst avsluttet året på 4,6 prosents avkastning, også det solide 4,5 prosentposeng foran sin indeks. Dermed sluttet alle tre fondene pent foran sine indekser. Det samme gjaldt for SKAGENs rentefond, som ga god relativ avkastning. Du kan lese mer om fondenes utvikling i desember i statusrapportene.

Sterk sluttspurt i SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedene tapte litt terreng i desember i forhold til de utviklede markedene. Likevel endte vekstmarkedsindeksen (MSCI Emerging Markets) 3,2 prosentpoeng foran de utviklede markedene (MSCI All Country World) i 2016. Det er første gang på fem år at vekstmarkedene slår de utviklede markedene. For SKAGEN Kon-Tiki var desember en god måned både absolutt og relativt. Fondet steg med 4 prosent og hentet inn mye av forspranget til indeksen. Det var likevel ikke nok til å slå referanseindeks i 2016, som sluttet på 8,1 prosent, 1,6 prosentpoeng bedre enn SKAGEN Kon-Tiki.

Til tross for den sterke prisutviklingen i vekstmarkedene i 2016 er prisingen i forhold til forventet inntjening fortsatt historisk lav, sammenlignet med de utviklede markedene.

SKAGEN Global ser frem til 2017

2016 ble et vanskelig år for vårt globale aksjefond SKAGEN Global. Fondet levde ikke opp til tidligere års resultater. SKAGEN Global har slått sin referanseindeks i 15 av 20 år, men endte året med en avkastning på – 1,1 prosent, mens indeksen oppnådde 4,9 prosent. Til tross for at 2016 ble et skuffende år for SKAGEN Global har SKAGENs investeringsfilosofi vist seg å gi god avkastning på lang sikt.

Året 2016

Rett før jul oppsummerte investeringsdirektør Alexandra Morris investeringsåret 2016 og kom med sine tanker for hva som vil prege 2017.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up