Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Kristian Falnes

Aksjonærvalgt styremedlem

Viveka Ekberg

Aksjonærvalgt styremedlem

Tove Selnes

Aksjonærvalgt styremedlem

Per Gustav Blom

Andelseiervalgt styremedlem

Karen Elisabeth Ohm Heskja

Andelseiervalgt styremedlem

Camilla Brustad-Nilsen

Aksjonærvalgt varamedlem

Kristina Ensgård

Aksjonærvalgt varamedlem

Hilde Hukkelberg

Andelseiervalgt varamedlem

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up