Hopp til hovedinnholdet

Kristian Falnes

Aksjonærvalgt styremedlem

Viveka Ekberg

Aksjonærvalgt styremedlem

Kathinka Koch Sommerseth

Aksjonærvalgt styremedlem

Leiv Askvig

Aksjonærvalgt varamedlem

Tove Selnes

Aksjonærvalgt varamedlem

Per Gustav Blom

Andelseiervalgt styremedlem

Aina Haug

Andelseiervalgt styremedlem

Hilde Hukkelberg

Andelseiervalgt varamedlem
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.