Hopp til hovedinnholdet

Henrik Lisæth

Styreleder

Frances Eaton

Aksjonærvalgt styremedlem

Anne Sophie K. Stensrud

Aksjonærvalgt styremedlem - for tiden i permisjon

Leiv Askvig

Aksjonærvalgt styremedlem

Simen Vier Simensen

Aksjonærvalgt varamedlem

Jesper Rangvid

Aksjonærvalgt varamedlem

Kristoffer Stensrud

Aksjonærvalgt varamedlem

Per Gustav Blom

Andelseiervalgt styremedlem

Martin Petersson

Andelseiervalgt styremedlem

Aina Haug

Andelseiervalgt varamedlem

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.