Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kvinner i Finans Charter

I 2021 grunnla investeringsdirektør Alexandra Morris og Turid Solvang i Futureboard Kvinner i Finans Charter i Norge, etter modell av et tilsvarende initiativ i Storbritannia. SKAGEN, initiert av investeringsdirektør Alexandra Morris, er en av flere som har underskrevet charteret og jobber for å få flere kvinner inn i ledende stillinger i finans.

Vi skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet er grundig dokumentert.

Les mer på hjemmesiden
logo kvinner i finans

Finans har fremdeles en vei å gå før vi har en jevn representasjon av kjønnene i ledende stillinger.

Vi ønsker at flere kvinner skal velge å studere finans, og rette seg inn mot kapitalforvaltning. Et klokt hode og personlige egenskaper som nysgjerrighet, evne til å se helhet og identifisere sammenhenger, gjerne en dose kreativitet toppet med et analytisk hode, kan gi unike jobbmuligheter for kvinner og menn. Et positivt og åpent arbeidsmiljø fremmer godt samarbeide og bidrar til å skape varige verdier - for oss og ikke minst kundene våre.

- Marianne Øvrebø Nordgård, HR-direktør i SKAGEN

Portrett av kvinne

SKAGEN har forpliktet seg til fire prinsipper

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå

SKAGENs mål er en 50/50-fordeling mellom menn og kvinner på ledernivå. Per nå har vi 42 prosent kvinner i ledergruppen. For utvidet ledergruppe har vi per i dag 25 prosent kvinner, også her er målet 50 prosent. 

2. Ha en person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet

I SKAGEN er det administrerende direktør Tim Warrington som har det øverste ansvaret for etterlevelse av charteret. Dette er i tråd med anbefalingene fra charteret. 

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis

Åpenhet og ansvarlighet er viktige drivere for endring, og virksomheter som signerer charteret, forplikter seg til å publisere mål, status og årlige resultater. Vår fremgang og status for målene følges opp jevnlig og rapporteres hvert år på nettsidene og i årsrapporten vår. Vi rapporterer også disse målene direkte til charteret, i tråd med anbefalingene. 

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene

Alle ledere i SKAGEN har konkrete mål på mangfold, likeverd og inkludering som inngår i deres vurdering. Ved å knytte måloppnåelse mot godtgjørelse er sjansen større for å lykkes. 

 

- Nå har vi snakket lenge nok om hvordan vi skal få flere kvinner i lederstillinger i finans. Det er på tide med handling, sier Alexandra Morris som er en av kvinnene bak kvinner i finans charter.

Les mer
Kvinne i stol

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up