Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kvinner i Finans Charter

I 2021 grunnla investeringsdirektør Alexandra Morris og Turid Solvang i Futureboard Kvinner i Finans Charter i Norge, etter modell av et tilsvarende initiativ i Storbritannia. SKAGEN, initiert av investeringsdirektør Alexandra Morris, er en av flere som har underskrevet charteret og jobber for å få flere kvinner inn i ledende stillinger i finans.

Vi skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet er grundig dokumentert.

Les mer på hjemmesiden
logo kvinner i finans

Finans har fremdeles en vei å gå før vi har en jevn representasjon av kjønnene i ledende stillinger.

Vi ønsker at flere kvinner skal velge å studere finans, og rette seg inn mot kapitalforvaltning. Et klokt hode og personlige egenskaper som nysgjerrighet, evne til å se helhet og identifisere sammenhenger, gjerne en dose kreativitet toppet med et analytisk hode, kan gi unike jobbmuligheter for kvinner og menn. Et positivt og åpent arbeidsmiljø fremmer godt samarbeide og bidrar til å skape varige verdier - for oss og ikke minst kundene våre.

- Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN

Portrett av kvinne

SKAGEN har forpliktet seg til fire prinsipper

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå

2. Ha en person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene

 

- Nå har vi snakket lenge nok om hvordan vi skal få flere kvinner i lederstillinger i finans. Det er på tide med handling, sier Alexandra Morris som er en av kvinnene bak kvinner i finans charter.

Les mer
Kvinne i stol

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up