Hopp til hovedinnholdet

SKAGENs historie

Med globale aksje- og rentefond som spesialfelt har SKAGEN på et par tiår vokst til en av de ledende fondsforvalterne i Skandinavia. Men starten var beskjeden. 

Våre verdier

Ansatte i SKAGEN jobber etter enkle, men nyttige kjerneverdier som gjennomsyrer hele organisasjonen.

Milepæler i historien

SKAGEN Fondene ble opprettet 1. desember 1993. Vi har samlet noen av merkepunktene i selskapets historie.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.