Hopp til hovedinnholdet
Maleri av tre personer som går på en mark på vei hjem fra arbeid.
Anna Ancher, Innhøsting, 1905. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Sparer du i SKAGENs fond får du blant annet:

Dette kjennetegner SKAGEN:

Sunn fornuft

Vi investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper og obligasjoner med potensial for oppvurdering. Det handler om å kjøpe noe som er uutforsket, som markedet kanskje ignorerer - men som vi mener kan stige i verdi.

Interessefellesskap

SKAGENs porteføljeforvaltere investerer selv i sine egne fond. Kostnadene i fondene  er også basert på hvor godt fondene våre presterer. Dette gjør at vi har samme mål som kundene.

Enkelhet

Vår eneste virksomhet er å forvalte fond. Vi tilbyr kun få, nøye utvalgte aksje-, kombinasjons- og rentefond for at det skal være enkelt å spare og enkelt å sette seg inn i .

Eget perspektiv

Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger og vi holder oss borte fra støyen i verdens finansmarkeder. Vi går ofte vår egen vei, mot strømmen.

Global og bred retning

Vi investerer i selskaper og obligasjoner over hele verden og i ulike bransjer.

Åpenhet

Vi kommuniserer åpent og ærlig, i gode og dårlige tider.

Uavhengig

Vi er ikke tilknyttet banker eller andre finansinstitusjoner. Det gjør oss i stand til å fatte beslutninger til beste for kundene på sikt. Vi kan gjøre ting på vår egen måte uten å bekymre oss om unødvendig støy og kortsiktige mål.

Bli kunde i SKAGEN

Vi investerer ansvarlig

Historien om SKAGEN

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.