Hopp til hovedinnholdet

Anne Line Kristensen

Analytiker

Anne Line er analytiker for aksjefondet SKAGEN m2.

Som del av porteføljeteamet praktiserer hun SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN i 2016 som porteføljetrainee
  • Risikoanalytiker i SKAGEN

Utdannelse

  • Deltar i CFA-programmet, Nivå 3
  • Master i Finance and International Business fra universitetet i Aarhus
  • Bachelor i økonomi og administrasjon fra Aarhus Universtitet
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.