Hopp til hovedinnholdet

Chris-Tommy Simonsen

Porteføljeforvalter og trader

Chris-Tommy forvalter og er trader i aksjefondet SKAGEN Global.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN Global-teamet 2008
  • SKAGEN: Verdipapiroppgjør
  • Startet i SKAGEN april 2006
  • Oppgjørarbeider/oppgjørssjef i Christiania Securities ASA i Oslo(2000-2006

Utdannelse

  • Siviløkonom Høgskolen i Agder (HiA), Kristiansand, med spesialisering innen prosjektstyring

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.