Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en kvinne.

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter

Jane forvalter obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning og det globale statsobligasjonsfondet SKAGEN Tellus. 

Jane forvalter SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus. Som porteføljeforvalter leter hun etter nye investeringsideer, holder seg oppdatert på den globale makroutviklingen og følger opp porteføljene på best mulig måte.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN i mars 2010
  • Hovedforvalter for SKAGEN Avkastning desmeber 2010
  • Hovedforvalter for SKAGEN Tellus Juni 2016
  • Senior makroøkonom/Senior Manager Statoil
  • Rådgiver, Norges Bank

Utdannelse

Embedseksamen i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslokeyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.