Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det er heldigvis blitt enklere med skattemeldingen, men vi anbefaler likevel at du sjekker den før du sender den inn.

All informasjon om beskatning av fondssparing blir oversendt skatteetaten. Når du mottar skattemeldingen din skal all relevant informasjon om sparingen i SKAGENs Fond være oppdatert. Men det er likevel smart å sjekke at alt stemmer. 

Slik finner du årsoppgaven

1) Logg deg inn i Handelsportalen
2) Velg Postkasse i toppmenyen

Der finner du alle oppgaver knyttet til din konto. I tillegg vil du finne alle årsoppgaver tilknyttet deg, enten det er firmakonto eller kontoer til barn/umyndige.

  1. Er du verge for barn som sparer i fond eller fullmaktshaver for et firma, kan du bestille tilgang til barnas konto (pdf) eller tilgang til bedriftens konto (pdf).
  2. Har du spørsmål rundt årsoppgaven eller hvordan du skal finne den, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Hvor mye skal du betale i skatt på aksjefond i 2023?

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse 1: Under 1.700.000 0%, fra 1.700.000 og over 0,7 %

Formuesskatt til staten

Skatteklasse 1: Under 1.700.000 0%, fra 1.700.000 til 20 millioner 0,30 %, over 20 millioner 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue over 3,4 millioner kroner i 2023. Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg. (Kilde:https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/?year=2023#rateShowYearhttps://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/?year=2022#rateShowYear og https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/)

Arveavgift for rente- og aksjefond 2023

Det er ikke arveavgift på fondsandeler. Kontinuitetsprinsippet gjelder. Reglene om kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker trer inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsgrunnlag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Dette gjelder uansett om det er gevinst eller tap på arvede fondsandeler. 

Gevinstbeskatning 2023

Har du realisert aksjefondsgevinster i 2023 skattlegges det med 37,84 prosent. For aksjesparekonto slipper du beskatning så lenge gevinsten blir stående på kontoen.

For rentefond er det en tredelt beskatning som ligger til grunn: Årlig kapitalskatt på opptjent rente og avkastning, har du solgt må du skatte av kursgevinsten (tap er fradragsberettiget) og er du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Opptjent rente/avkastning skatter du av hvert år på samme måte som på et bankinnskudd. Gjennom året vil rentefond opparbeide seg rente/avkastning. Denne rente/avkastningen blir lagt til kursen på daglig basis. Ved årets slutt blir denne rente/avkastningen oppgjort (kursen faller) og lagt til din fondsbeholdning (du får flere andeler). Det vil si at din verdi den 31.12.21 skal være lik din verdi 1. januar 2023. Årets rente/avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i årsoppgaven du finner i Handelsportalen.

Når må du skatte av gevinsten?

Kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller til fradrag når du selger fondsandeler. Har du solgt andeler i ett eller flere av våre rentefond i 2023 fremkommer denne gevinsten/tapet i årsoppgaven. Både rente/avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 22 prosent. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

All informasjon til utfylling av eller kontroll mot selvangivelsen blir beregnet av SKAGEN Fondene og vil fremkomme på årsoppgaven.

Nyttige linker:

Skatteetaten.no (ekstern lenke)

Skattebetalerforeningen (ekstern lenke)

Altinn.no (ekstern lenke)

Spør oss

Lurer du på noe rundt sparing, skatt og årsavslutningen? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up