Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Avgjørelsen om ekstra gransking tas under screeningprosessen. Selskaper i følgende industrier skal underlegges ekstra selskapsgransking før eventuelle investeringer:

esg-duediligence.png

ESG-teamet samler relevante data som porteføljeforvalteren må ta hensyn til under vurderingen av ESG-relatert finansiell risiko. Disse ESG-måldataene utgjør et viktig aspekt av deltamålingene som foretas i løpet av investeringsperioden. Det skal også tas stilling til i hvilken grad det er strategisk vilje og ledelsesvilje til å takle klimarisiko. 

Forhold som skal vurderes i forbindelse med forsterket selskapsgransking

Formålet med forsterket gransking er å avdekke og dokumentere klimarelatert risiko og vurdere den relative innvirkningen på dobbel vesentlighet. Følgende aspekter skal vurderes:

  • de viktigste utslippsindikatorene for negativ miljøpåvirkning og deltaverdiene for disse
  • veien mot avkarbonisering: omfang og prioritering av avkarboniseringsplaner
  • vurdering av omdømmerisiko og finansiell risiko, med en tilhørende handlingsplan dersom dette identifiseres og anses som nødvendig.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up