Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vi er overbevist om at selskaper som forstår og innarbeider bærekraft i forretningsstrategien sin, på lang sikt oppnår bedre resultater enn sammenlignbare selskaper.

SKAGEN ekskluderer følgende aktiviteter fra fondene våre:

Selskapsatferd:

 • Systematisk brudd på internasjonale lover, normer og menneskerettigheter
 • Systematisk korrupsjon og økonomisk kriminalitet
 • Alvorlig miljøskade (avskoging)
 • Produksjon eller salg av omstridte våpen (atomvåpen, landminer, klaseammunisjon, osv.)


Produkter og aktiviteter:

 • Eiere av palmeoljeplantasjer med lite bærekraftige forretningspraksiser
 • Selskaper som med forsett systematisk motarbeider målene i Parisavtalen
 • Pengespill (der dette utgjør mer enn 5 prosent av inntekten)
 • Pornografi (der dette utgjør mer enn 5 prosent av inntekten)
 • Tobakk (der dette utgjør mer enn 5 prosent av inntekten)
 • Cannabis til rekreasjonsbruk – THC (der dette utgjør mer enn 5 prosent av inntekten)
 • Kull (5 prosent av inntekten)
 • Oljesand (5 prosent av inntekten)

Se Storebrands siste eksklusjonsliste her

Andre uregelmessigheter skal kun føre til eksklusjon som en siste utvei, og kun når selskapene ikke kan bevise at de har foretatt endringer eller forbedringer. Dersom et ekskludert selskap kan vise til positiv endring som reduserer risikoen for gjentagelse, kan selskapet bli inkludert igjen.

Les mer i vår bærekraftpolicy

 

* Enkelte selskaper er ekskludert med bakgrunn i flere kriterier. Vi investerer ikke i selskaper som er ekskludert av Norges Bank Investment Management (NBIM).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up