Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Sammendrag

SKAGEN AS (5493000QVDNLYZSXRV67) vurderer de viktigste negative konsekvensene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer. Denne uttalelsen er den samlede uttalelsen om viktigste negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer for SKAGEN AS (5493000QVDNLYZSXRV67) og inkluderer SKAGENs SICAV-produkter.

Denne uttalelsen om viktigste negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer dekker referanseperioden fra 1. januar til 31. desember 2023.

Sammendrag av uttalelsen om hovedsakelige negative påvirkninger

Som medlem av Storebrand Asset Management AS ("SAM"-gruppen) er alle SKAGENs produkter forpliktet til å følge den gruppeomfattende ekskluderingslisten ('Storebrand Standard'), som består av en omfattende samling av ekskluderingskriterier. Disse ekskluderingskriteriene er det første filteret som brukes for å redusere og håndtere de viktigste negative konsekvensene av investeringsaktivitetene for produktene i den bredere gruppen. Overholdelse av ekskluderingskriteriene og håndtering av de viktigste negative konsekvensene håndheves og utføres både på SAM- og SKAGEN-nivå på en rutinemessig basis i samsvar med våre retningslinjer for bærekraftige nvesteringer, SFDR-opplysninger og interne rutinebeskrivelsesdokumenter.

Utover Storebrand Standard anvender SKAGENs aksjefond en ESG-integreringsstrategi gjennom hele investeringsprosessen som plasserer produktene under SFDR Artikkel 8. Finansielt viktige negative konsekvenser vurderes, måles, og dokumenteres på ulike stadier av investeringsbeslutningsprosessen som en del av vår ESG-integreringsprosess, ekskluderingskriterier og vesentlighetsmatrise. Dette blir dokumentert i kvartalsvise screeningkontroller og i ESG-faktaark, og ytterligere oppsummert i ekstern rapportering (SFDR-periodisk rapport og årlig bærekraftsrapport).


Informasjon om de viktigste negative konsekvensene av våre fonds investeringer for referanseperioden fra 1. januar til 31. desember 2022 vil bli rapportert, under forbehold om tilgjengelighet og kvalitet på data, innen 30. juni 2023.

Les den fullstendige uttalelsen om hovedsakelige negative påvirkninger av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på engelsk her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up