Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

FNs Global Compact er et nettverk av selskaper, organisasjoner og akademia. Initiativet tar sikte på å gjøre selskaper oppmersomme på, og tar et aktivt ansvar for, ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø samt bekjempelse av korrupsjon. Foto: Pixabay

Ved å tilslutte seg forplikter SKAGEN seg til å tilpasse virksomheten og strategien etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. Rammeverket bygger på ti prinsipper om miljø, menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål og antikorrupsjon.

Menneskerettigheter

1. Støtte og respektere internasjonale menneskerettigheter innenfor selskapets innflytelse

2. Sikre at ens egen organisasjon ikke er innblandet i brudd på menneskerettighetene

Arbeidsrett

3. Opprettholde organisasjonsfrihet og erkjenne retten til kollektive forhandlinger

4. Fjerne alle former for tvangsarbeid

5. Avskaffe barnearbeid 

6. Avskaffe diskriminering innen rekruttering og arbeidsoppgaver

Miljø

7. Støtte føre var-prinsippet når det gjelder miljørisiko.

8. Styrke miljøbevisstheten 

9. Oppmuntre utvikling av miljøvennlig teknikk. 

Antikorrupsjon

10. Motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser 

Les også: Rapport om SKAGENs Global Compact-arbeid

Det var under World Economic Forum i 1999 at FNs daværende generalsekretær Kofi Annan tok initiativet til Global Compact for å få næringslivet til å engasjere seg i FNs spørsmål og ta globalt ansvar. Året etter ble forslaget lansert offisielt. I dag er UN Global Compact verdens største bærekraftinitiativ for næringslivet, med over 13.000 medlemsselskaper og organisasjoner fra over 170 land.

Ved å tilslutte seg forplikter SKAGEN seg til å aktivt jobbe med bærekraftspørsmål og rapportere arbeidet hvert år til FN. I medlemskapet ligger også et ansvar for å fremme FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, de globale målene.

Les mer om UN Global Compact

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up