Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Logoen til FNs Un PRI-organisasjon
Ideen bak PRI er at et økonomisk effektivt, bærekraftig globalt finansielt system er nødvendig for langsiktig verdiskaping. Et slikt system er gunstig for både langsiktige og ansvarlige investeringer og miljø og samfunn. Foto: Unsplash

PRI er en uavhengig organisasjon som støttes av FN. PRIs prinsipper har blitt den globale normen for beste praksis innen ansvarlige investeringer og de styrer også utviklingen av SKAGENs prosesser for ansvarlige investeringer.


De som undertegner prinsippene skal:

  1. Integrere ESG-analyser i investeringsprosessen
  2. Agere som en aktiv eier og integrere ESG-spørsmål i sin eierpraksis
  3. Fremme ESG-rapportering av sine investeringer
  4. Fremme implementering av prinsippene for ansvarlige investeringer i finansbransjen
  5. Fremme ansvarlige investeringer i samarbeide med andre investorer
  6. Rapportere sine tiltak og hvordan virksomheten med ansvarlige investeringer går.

PRI måler årlig hvordan investorenes prosesser utvikler seg. SKAGEN rapporterer deretter hvordan prinsippene etterleves årlig.

Redusere risiko som kan påvirke avkastningen

PRI definerer ansvarlige investeringer som utøvelsen av miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsfaktorer (ESG) i investeringsbeslutninger og aktivt eierskap.

Ansvarlige investeringer er ikke det samme som etiske, eller såkalte impact-investeringer, snarere et ledd i å redusere risiko og finne muligheter som kan påvirke avkastningen.

Felles prinspipper for ansvarlige investeringer

PRI ble lansert under en seremoni på New York-børsen i 2006. Initiativet ble tatt året før, da FNs daværende generalsekretær Kofi Annan inviterte 20 av verdens største institusjonelle investorer fra 12 land, samt et 70-talls eksperter på investeringer. Hensikten var å finne felles prinsipper for ansvarlige investeringer.

Siden da har over 2300 kapitalforvaltere og investorer undertegnet prinsippene. Hvert år blir disse organisasjonenes produkter og prosesser gransket og vurdert.

Les mer om bærekraft i fondene våre

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up