Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

For å kunne prioritere tiltak vil vi kartlegge SKAGENs utslipp for så å sette opp mål for å minimere vår klimapåvirkning. Foto: Pixabay

Som fondsforvalter er vår største klimapåvirkning indirekte, gjennom fondenes investeringer, men vi vil også minste avtrykket vårt som selskap. Vi jobber nå for å identifisere og forbedre områdene hvor vi kan minske vårt klimaavtrykk. Dette vil være sentralt for SKAGENs bærekraftstrategi fremover. 

Siden 2020 har SKAGEN årlig gjennomført klimaregnskap for å ha oversikt over egne utslipp og kunne vite hvilke områder vi kan redusere vårt klimautrykk.

Vi reviderer også våre retningslinjer for reiser for å fremme og tilpasse oss mer miljøvennlige reiser. 

Viktige tiltak:

  • Miljøtillegg til våre reiseretningslinjer
  • Mindre forbruk av rødt kjøtt og minimalt matavfall
  • Avvikle all bruk av engangsartikler i plast på hovedkontoret
  • Redusere bruken av avfallsposer i plast med omlag 10.000 per år
  • Kun bruke sertifiserte rengjøringspodukter for å sikre at ingen skadelige stoffer slipper ut i vannforsyningen

Selv om disse tiltakene i utgangspunktet virker små tror vi at de et viktige skritt mot en raskere endring i kultur og atferd som vil føre til større endringer. 

SKAGEN har forpliktet seg til å bli med på den globale innsatsen for å redusere klimagassutslipp. I september 2020 bestemte vi oss for å starte å produsere årlige karbonrevisjoner, og de første rapportene er nå klare.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up