Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Tilliten fra våre kunder og ansatte er helt avgjørende for oss som fondsforvalter.

Siden vi ble grunnlagt har vi derfor tatt mål av oss til å være et sosialt ansvarlig selskap. Fra høsten 2019 har vi hevet listen og fremskynder overgangen til å bli et mer bærekraftig fondsselskap, fremme mangfold og likestilling og minke klimaavtrykket vårt. 

Veiledende og styrende for dette arbeidet er prinsippene i FNs Global Compact innen områdene menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon, samt FNs 17 globale mål for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å fokusere på særlig tre av disse: Likestilling, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst, i tillegg til å bekjempe klimaendringer. 

Les mer om hvordan vi jobber under

Vi følger FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper

Under dette målet inkluderer vi mangfold av alle slag. 

Vårt ansvar som arbeidsgiver og innkjøper av varer og tjenester.

Vårt bidrag for å bekjempe klimaendringene. 

Som fondsforvalter gjør vi aller størst forskjell gjennom våre fond.

Bærekraft er en integrert del av de grundige selskapsanalysene som er kjernen i vår aktive forvaltning. Vi har felles konsernretningslinjer, ekskluderer enkelte sektorer og produkter, og er svært aktive og engasjerte eiere. 

Les mer
Skagenmaleri fjord og fjell
Holger Drachmann, Sørfjord. Hardanger, 1886.Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up