Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

1. Tech Dominans: Syv tech-selskaper dominerer globalt, og utgjør en sjettedel av den globale indeksen, noe som indikerer overoppheting og potensiell korreksjon. Teknologisektoren har fokusert på kunstig intelligens og utgjør nå 28,3 prosent av det totale markedet.

2. Risiko og Ubalanse: Den store andelen av teknologisektoren i indeksen kan føre til ubalanse og økt risiko, lik tidligere bobler som sprakk. Korreksjonen er ventet å komme, og det kan være et godt tidspunkt for aktivt forvaltede fond.

3. Fordeler med Aktiv Forvaltning: Aktive forvaltere har fleksibilitet til å tilpasse porteføljen, diversifisere, finne undervurderte muligheter, utnytte markedets ineffektivitet, og tilby ekspertise. Dette kan føre til mulighet for meravkastning sammenlignet med passive fond.

Med en samlet markedsverdi på 74,5 billioner kroner, altså 74.500.000.000.000 kroner – utgjør kun syv tech-selskaper en sjettedel av den totale verdien i den globale indeksen. Generelt utgjør teknologisektoren også en betydelig andel på 28,3 prosent av det totale markedet. Det lukter overoppheting og fremtidig korreksjon av slike tall.

De syv selskapene, som ofte kalles "The Surging Seven", er: Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Amazon, Tesla og Nvidia. De syv techgigantene har steget i verdi fordi de ha fokusert på det som ved utgangen av 2022 ble utpekt som det neste store: Kunstig intelligens. AI, eller KI om du vil, har løftet store deler teknologisektoren i 2023.

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens brer om seg og kommer til å ta en viktig plass i fremtiden.

Men når fremgangen er drevet av en hype og urealistiske vekstforventninger, blir fallet høyt. Sammenlignet med tiden rett før sammenbruddet tidlig på dette årtusenet, utgjorde teknologisektoren 29,2 % – og dette var knyttet til brå verdistigninger i en rekke IT-selskaper som led en vanskelig skjebne når boblen sprakk, akkurat som man ser med de syv gigantene nå.

Når en sektor blir så stor, skaper det ubalanse i indeksen, og ubalanse øker risikoen. Derfor er det et godt tidspunkt å vurdere aktivt forvaltede fond, og heller velge en aktiv aksjeplukker som kan unngå selskaper som resten av markedet passivt er nødt til å følge.  Det fins en rekke selskaper som også vil dra nytte av AI-revolusjonen, men som flyr under radaren og som dermed kanskje ikke blir så hardt rammet når korreksjonen inntreffer. For den vil komme.

Ta et aktivt grep om risikoen og gjør noen aktive valg i porteføljen din. Her er syv grunner til at aktiv forvaltning er det kloke valget når hele sektorer på markedet er overopphetet:

1. Fungerer ikke, fjern det

Tilpasning til markedssituasjonen: Aktive forvaltere har fleksibilitet til å tilpasse porteføljen etter dagens markedssituasjon, slik at en selskaper som utgjør en stor risiko i indeksen, kan vektes ned. Aktive forvaltere har fleksibilitet og mandat til å unngå det som av en eller annen grunn virker for godt til å være sant, som for eksempel når visse tech-selskaper når historisk høy P/E. Som en aktiv forvalter kan man unngå overvurderte aksjer.

2. Styr trygt gjennom urolige farvann

Dynamisk diversifisering: Som en aktiv forvalter har man friheten til å snu ryggen til en hel sektor hvis risikoen anses for å være for høy. I stedet for å investere blindt basert på prosentandeler av markedet, kan den aktive forvalteren spre seg eller helt unngå risikable sektorer eller markeder, uavhengig av deres vekt i verdensindeksen. Og like bra: Aktive forvaltere kan velge å endre kurs når situasjonen endrer seg, og flytte deler av investeringen ut av tech-sektoren hvis den er overopphetet, for å oppnå en mer balansert risikoprofil.

3. Stygge andunger har også potensial

Finn undervurderte muligheter: Som en aktiv forvalter kan man lete etter verdi i selskaper som går under radaren i de store indeksene. Det er faktisk relativt få selskaper som følges av analytikere. Hvis et selskap for eksempel er kategorisert innen en sektor, hvor det egentlig ikke har inntjeningen sin, kan det inneha mange muligheter som passive investorer aldri vil oppdage. Ta for eksempel en underleverandør til produsenter av minnebrikker. Et slikt selskap er godt posisjonert for å dra nytte av en teknologitung fremtid, men kursen er ikke overdreven slik den er i tech-sektoren. Fordi aktive forvaltere aktivt og kvalitativt søker etter verdi, har de også sjansen til å finne de virkelig gode kjøpene billig.

4. Markedet er ikke effektivt – la oss utnytte det

Tålmodighet er alt: Noen ganger beveger markedet seg irrasjonelt i korte perioder. Den typen øyeblikkhendelser kan den aktive forvalteren dra nytte av. Hvis et selskap som forvalterne allerede har i kikkerten, plutselig når en gunstig kjøpspris, kan den aktive forvalteren slå til umiddelbart og dermed dra nytte av markedets ineffektivitet og brå uforklarlige fall.

5. Overlat det til ekspertene

Bransjekunnskap: Profesjonelle aktive forvaltere vet hva de gjør. Vi hører mange skrekkhistorier om hobbyinvestorer som brenner seg. Men fondsforvalterne gjør ikke annet enn å forvalte kundenes penger. Profesjonelle aktive forvaltere har tilgang til forskning og den ekspertisen som kreves for å navigere i komplekse markedssituasjoner. Aktive forvaltere gjennomfører individuelle og grundige analyser av enkeltbedrifter de har i kikkerten, slik at de kan trykke på "kjøp"-knappen når aksjen har riktig pris – og hoppe av igjen når aksjen når sitt kursmål (og ikke når hytta trenger nytt tak eller overskriftene i avisen blir truende).

6. Du får aldri meravkastning i passive fond

Mulighet for meravkastning: Kostnadene ved aktiv forvaltning er høyere enn i passivt forvaltede produkter. Men avkastningen kan også bli høyere. Ved å ha muligheten til å analysere og velge ut selskapene forvalteren virkelig tror på, er det mulighet for å oppnå mer enn bare markedsavkastningen. Og naturligvis får man aldri mer avkastning enn markedet leverer, hvis man investerer i indeksfond.

7. Og til slutt: Det er morsommere å være aktiv

På lang sikt har det historisk sett alltid vært en god idé å investere pengene sine. Og mens man venter på den langsiktige avkastningen, gir investering – i hvert fall aktiv investering – også muligheten til å ta stilling til hvem man er som investor. Hva er viktig? Hvilke sektorer er mest spennende, hvilke bransjer? Og hva med bærekraft? Som en aktiv investor har du mye bedre mulighet til å tilpasse porteføljen din – eller la ekspertene gjøre det i henhold til dine ønsker. Og det er jo gøyest!

Aktiv forvaltning

SKAGEN Global: Kanadisk kompaniskap

Vi møtte nylig våre to kanadiske investeringer og fikk positive nyheter om deres ambisiøse ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

SKAGEN Focus: Kontrære investorer på god vei

Vårt globale fond for små og mellomstore selskaper har vunnet flere internasjonale priser for den ...

Sterk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Det imponerende gapet

Vi er vitne til en nesten unik hendelse i de globale aksjemarkedene akkurat nå. For den kontrære ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up