Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Gode karakterer for fondenes bærekraftarbeid

Som underskriver av PRI rapporterer SKAGEN hvert år om en rekke kriterier etter PRIs rammeverk for ansvarlige investeringer. Basert på dette setter PRI sammen en rapport om hvordan vi oppfyller prinsippene. A+ er beste karakter som deles ut.

PRI-score.jpg

I den siste gjennomgangen som ble publisert i sommer, fikk SKAGEN toppkarakteren A+ i kategorien Strategi og selskapsstyring, og A for både børsnoterte aksjer – etterlevelse og noterte aksjer – aktivt eierskap. Etterlevelse handler om hvor godt SKAGEN integrerer bærekraftspørsmål i investeringsbeslutningene, mens aktivt eierskap viser hvordan vi har jobbet med engasjement i selskaper samt avstemming på generalforsamlinger. SKAGENs karakterer er høyere eller på linje med medianen i sammenligningsgrunnlaget.

- Vår årlige evaluering fra PRI er en svært viktig komponent i vårt arbeide for å stadig forbedre rammeverket vårt for bærekraft. Selv om vi naturligvis er svært fornøyd over god score, fokuserer vi på veien videre, sier SKAGENs bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

SKAGEN undertegnet PRI i 2012 og har etter det fått årlige evalueringer. PRI-rapporteringen er verdens største globale rapporteringsprosjekt for ansvarlige investeringer. Hensikten er at kapitalforvaltere skal lære seg mer og utvikle hvordan de etterlever bærekraft i investeringene.

Ved å underskrive PRI har SKAGEN forpliktet seg til å følge seks prinsipper for ansvarlige investeringer:

  1. Integrere ESG-analyser i investeringsprosessen
  2. Agere som en aktiv eier og integrere ESG-spørsmål i sin eierpraksis
  3. Fremme ESG-rapportering av sine investeringer
  4. Fremme implementering av prinsippene for ansvarlige investeringer i finansbransjen
  5. Fremme ansvarlige investeringer i samarbeide med andre investorer
  6. Rapportere sine tiltak og hvordan virksomheten med ansvarlige investeringer går.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up