Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Gode karakterer for fondenes bærekraftarbeid

Som underskriver av PRI rapporterer SKAGEN hvert år om en rekke kriterier etter PRIs rammeverk for ansvarlige investeringer. Basert på dette setter PRI sammen en rapport om hvordan vi oppfyller prinsippene. A+ er beste karakter som deles ut.

PRI-score.jpg

I den siste gjennomgangen som ble publisert i sommer, fikk SKAGEN toppkarakteren A+ i kategorien Strategi og selskapsstyring, og A for både børsnoterte aksjer – etterlevelse og noterte aksjer – aktivt eierskap. Etterlevelse handler om hvor godt SKAGEN integrerer bærekraftspørsmål i investeringsbeslutningene, mens aktivt eierskap viser hvordan vi har jobbet med engasjement i selskaper samt avstemming på generalforsamlinger. SKAGENs karakterer er høyere eller på linje med medianen i sammenligningsgrunnlaget.

- Vår årlige evaluering fra PRI er en svært viktig komponent i vårt arbeide for å stadig forbedre rammeverket vårt for bærekraft. Selv om vi naturligvis er svært fornøyd over god score, fokuserer vi på veien videre, sier SKAGENs bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

SKAGEN undertegnet PRI i 2012 og har etter det fått årlige evalueringer. PRI-rapporteringen er verdens største globale rapporteringsprosjekt for ansvarlige investeringer. Hensikten er at kapitalforvaltere skal lære seg mer og utvikle hvordan de etterlever bærekraft i investeringene.

Ved å underskrive PRI har SKAGEN forpliktet seg til å følge seks prinsipper for ansvarlige investeringer:

  1. Integrere ESG-analyser i investeringsprosessen
  2. Agere som en aktiv eier og integrere ESG-spørsmål i sin eierpraksis
  3. Fremme ESG-rapportering av sine investeringer
  4. Fremme implementering av prinsippene for ansvarlige investeringer i finansbransjen
  5. Fremme ansvarlige investeringer i samarbeide med andre investorer
  6. Rapportere sine tiltak og hvordan virksomheten med ansvarlige investeringer går.

 

Les mer om bærekraft i SKAGEN

Vi tror at selskaper som forstår og integrerer bærekraft i sin forretningsstrategi vil gjøre det bedre enn sine konkurrenter over tid. Å investere bærekraftig er viktig for å kunne oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder.

Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up