Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Hovedformålet med lovgivningen er å sikre transparens når det gjelder bærekraft. Det vil forhåpentlig gjøre det enklere for kundene å forstå, sammenligne og vurdere bærekraftrelaterte trekk ved ulike fond.

Som privat investor er det mange forskjellige vurderinger du må gjøre når du investerer midlene dine. Avkastningen er det viktigste for de fleste når de investerer i fondsprodukter. Men har du tenkt på hvilken rolle bærekraft spiller når du investerer sparepengene dine?

Krav og ønsker til graden av bærekraft varierer enormt fra en privat investor til en annen. Derfor finnes det ikke en "one-size fits all" løsning, og alle investorer bør vurdere om de er fornøyde med hvordan bærekraft blir integrert i deres personlige portefølje. Uansett om du mener at bærekraft er viktig eller ikke, vil SFDR-reglene hjelpe deg å navigere i jungelen av tilbud.

Ulike ESG-ambisjoner

Når du skal navigere i en rekke bærekraftige investeringsmuligheter, er det viktig å vite hvordan SFDR-lovgivningen bruker artikkel-rangeringer for å skille ESG-ambisjonene i ulike fond. Alle fond er nemlig pålagt å opplyse om hvor mye fokus de har på ESG og bærekraft:

  • Artikkel 6
    Alle fond er minimum Artikkel 6. Artikkel 6 dekker fond som ikke har spesifikke ESG-ambisjoner, men likevel er forpliktet til å offentliggjøre i hvilken grad de tar hensyn (eller ikke tar hensyn) til bærekraftrisiko.
  • Artikkel 8
    Artikkel 8-fond beskrives ofte som "lysgrønne" fond. De har til en viss grad fokus på miljømessige eller sosiale forhold.
  • Artikkel 9
    Artikkel 9-fond er såkalte "mørkegrønne" fond. Disse har et mål om å investere på en fullstendig bærekraftig måte, som betyr at hovedformålet med fondet er å velge bærekraftige investeringer. Såkalte "impact-fond" eller "tematiske fond" med spesifikke mål (for eksempel fond som investerer i selskaper som støtter FNs bærekraftsmål eller lignende) er typiske eksempler på Artikkel 9-fond.

 Vi er stolte av at alle SKAGENs fond er klassifisert som Artikkel 8-fond og dermed er "lysgrønne" fond. Det betyr også at SKAGENs fond ikke har som mål å investere bærekraftig fra starten av. Alle SKAGENs aksjefond investerer med et mål om at våre kunder skal ha best mulig risikojustert avkastning. Likevel har vi valgt å fokusere på miljømessige og sosiale forhold ved å ha ESG som en integrert del av vår investeringsstrategi. Fordi vi mener at ESG er en nøkkel for å oppnå god langsiktig risikojustert avkastning.

En integrert del av investeringsprosessen

ESG er integrert i alle deler av SKAGENs investeringsprosess. Før vi investerer i et selskap, gjennomfører vi en grundig ESG-screening og selskapet må godkjennes før vi investerer. Når vi har investert i et selskap, følger og analyserer vi det løpende. Som aktiv, verdibasert fondsforvalter har vi fordelen av å ha et oversiktlig antall selskaper i porteføljene våre, og derfor har vi muligheten til å gjøre selskapsspesifikke analyser på alle selskapene. Det gir oss stor kunnskap om bærekraftrelaterte risikoer og muligheter i fondene våre. Som aktiv forvalter forstår vi at disse risikoene og mulighetene danner grunnlaget for våre ESG-relaterte dialoger og engasjement med porteføljeselskapene.

SKAGEN har gjort ESG- vurderinger i investeringsprosessen siden vi offentliggjorde våre ESG-retningslinjer tilbake i 2002, og vi vil fortsette å integrere bærekraft i fremtiden.

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Det begynner med god selskapsstyring

SKAGEN har hatt fokus på god selskapsstyring lenge. I nesten 30 år har vi anerkjent dette som ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up