Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Aktivt eierskap og Samsung: Målrettet bærekraftsarbeid gir resultater

Da Storebrand kjøpte SKAGEN Fondene høsten 2017, var Samsung Electronics utelukket fra Storebrands investeringsunivers, mens tre av SKAGENs fond hadde investeringer i selskapet.

Selskapet ble opprinnelig ekskludert av Storebrand på grunn av en korrupsjonssak som innebar bestikkelse fra selskapets leder til presidenten i Sør-Korea, der begge senere ble dømt og fengslet. Etter en ny vurdering av Samsung i slutten av 2018, ble selskapet ekskludert også på grunn av at ledelsen nektet arbeiderne fagforeningsaktiviteter. Samsungs manglende vilje til å erkjenne dette, førte til at Storebrand mente at risikoen for gjentakelse av lignende problemer var høy, og at selskapet dermed burde utelukkes.

1. januar 2019 fikk Storebrandkonsernet en felles bærekraftspolicy som også omhandlet konsernets metode for utelukkelser, kalt Storebrandstandarden. Samtidig ble det opprettet en observasjonsliste, og selskapene som ble satt på denne listen, ble det kjøpsrestriksjoner på. Samsung Electronics kom på denne observasjonslisten, til tross for at det allerede i oktober 2018 på konsernnivå, ble innledet dialog med selskapet for å påpeke kontroversene rundt selskapet.

Som en aktiv eier har konsernet siden den gang vært i dialog med selskapet ved syv forskjellige anledninger, med formål for å forbedre selskapets styring, understreke vår forventning om etterlevelse av internasjonale lover og fremme gode strukturer for å forhindre nye brudd.

Som et resultat av arbeidet konsernet har gjort mot Samsung og endringene selskapet har vist, er Samsung nå fjernet fra observasjonslisten og dermed tatt inn i Storebrands investeringsunivers.

Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management kommenterte:

"Det er gledelig å se at med Storebrands 25 års lange erfaring innen bærekraftige investeringer, og med SKAGENs arbeid med aktivt eierskap, så har vi fått en sterkere dialog og oppnådd et godt resultat. Det er fint å se at Samsung forstår verdien av dette."

Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN kommenterte:

"Dette er et godt eksempel på aktivt eierskap i praksis. Selv om samtalene vi har hatt med Samsung har vært direkte og noen ganger utfordrende, har vi bygd på mange års samarbeid med, og underliggende tillit til, selskapet for å snu en negativ situasjon."

Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Det begynner med god selskapsstyring

SKAGEN har hatt fokus på god selskapsstyring lenge. I nesten 30 år har vi anerkjent dette som ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up