Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Bærekraftrapport for andre kvartal 2020

I 2020 startet vi med å publisere en egen, kvartalsvis, bærekraftrapport. Vi ønsker å synliggjøre bærekraftarbeidet til SKAGEN, både som selskap og innsatsen vi legger ned mot selskapene vi investerer i. Rapporten inkluderer blant annet fondenes CO2-fotavtrykk, ESG risikorangering og oppdateringer om aktuelle saker og utfordringer.

I denne rapporten skriver SKAGENs investeringsdirektør, Alexandra Morris, om arbeidstagere og arbeidsmarkedet i den post-pandemiske verden. Hvorfor er det viktig for investorer å vurdere sosiale forhold sammen med miljøhensyn? Les mer på side 4 i rapporten.

Aktiv og engasjert eier

En stor del av rapporten er dedikert til vår rolle som aktiv forvalter og eier, noe som er kjernen av SKAGENs bærekraftarbeid. Du kan lese om vår stemmeavgivning (fondene brukte stemmeretten i 98 % av mulige saker) og aktivitetsnivået mot porteføljeselskapene der vi innledet dialog om ni nye saker i løpet av kvartalet.  Det kanadiske gruveselskapet Roxgold, med virksomhet i Burkina Faso og Elfenbenkysten, kan trekkes frem som en viktig suksesshistorie fra porteføljen til SKAGEN Focus. Vi har oppfordret ledelsen til å forbedre kommunikasjonen om hvordan de jobber for å beskytte miljøet, arbeidsstyrken, og generere avkastning for aksjonærene.

Da COVID-19 begynte å spre seg i Afrika, viste Roxgold et sterkt engasjement og ansvar for å dempe virkningene av viruset ved å sikre velvære for sine ansatte og det nærliggende samfunnet. De innførte omfattende rutiner ved alle gruver og arbeidsplasser og demonstrerte både årvåkenhet og initiativ. En epidemiolog ble engasjert for å bidra med karantene og isolasjonen av ansatte som viste symptomer, samt omgangskretsen til ansatte med symptomer. Les mer på side 8-9 i rapporten.

Langsiktig samarbeid lønner seg

Et annet høydepunkt er den sørkoreanske tech-giganten Samsung, en langsiktig investering i flere av våre aksjefond. Etter en lengre periode med målrettet bærekraftarbeid og aktivt engasjement med selskapet, har Samsung forbedret seg mot nesten alle våre forhåndsdefinerte kriterier og ble fjernet fra Storebrand observasjonsliste i løpet av kvartalet. Det er nå fullstendig inkludert i konsernets investerbare univers. Les mer på side 5-6.

"Å investere ansvarlig er en sentral del av virksomheten vår, og et område der vi har stor mulighet til å påvirke overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi har tro på at aktivt eierskap vil være positivt både for fondenes avkastning og for samfunnet. Som langsiktig investor ser vi at vi spiller en viktig rolle i mange selskaper", sier Sondre Myge Haugland, ESG-spesialist.

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up