Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Bærekraft i fondene

Næringslivet, og særlig finansbransjen, spiller en stadig viktigere rolle i overgangen til en mer bærekraftig verden. Dessuten går ofte ansvarlige investeringer hånd i hånd med god avkastning, etter vår mening.

- For SKAGEN handler det om å ta mer gjennomtenkte beslutninger når vi velger selskaper å investere i. Vi ønsker å redusere risiko og beskytte kundenes penger, sier Trygve Meyer, ansvarlig for bærekraft og ansvarlige investeringer i SKAGEN.

Høy score på ansvarlige investeringer fra PRI

Meyer har jobbet med området siden 2007 og har vært med på å innføre en rekke forbedringer og justeringer. Det har ført til at bærekraftige og ansvarlige investeringer ikke bare er en sentral del i SKAGENs forvaltning, men også at det blir tydeligere kommunisert til kunder og andre interessenter.

- Vi gjør en rekke grep, alt fra å påvirke selskapene i riktig retning, til å aktivt investere i selskaper som har kommet langt innen bærekraft. Selskapene skal ta ansvar for miljø-, sosiale-, og selskapsstyringsspørsmål, som er kritisk for deres konkurransekraft og for å øke markedsposisjonen på lang sikt. Dette påvirker avkastningen i SKAGENs fond over tid, sier Trygve

En bekreftelse på at arbeidet går riktig vei er den høye scoren SKAGEN har fått fra den FN-støttede organisasjonen Prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) i 2016 og 2017.

SKAGEN fikk en A-rating begge årene i kategoriene Strategi, Selskapsstyring og noterte aksjer –inkorporering. Dessuten forbedret SKAGEN karakteren til en A for Noterte aksjer – aktivt eierskap.

Aktivt engasjement i selskapene vi investerer i

- Alle forvalterteam i SKAGEN jobber aktivt med å integrere bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Ved å inkludere miljø, samfunnsansvar og selskapsstyringsspørsmål i alle investeringsbeslutninger kan vi påvirke og støtte selskapene til å bli mer ansvarlige og bærekraftige, forteller Trygve.

SKAGENs holdning er å være en aktiv og ansvarsfull deleier i de selskapene som fondene investerer i. Derfor er det viktig å engasjere seg, noe vi gjør gjennom direktedialog med selskapene, for å se hvilke samarbeidsmuligheter som finnes.

Hensikten er å påvirke og få i stand endringer, for eksempel i dårlig selskapsstyring, miljømessige- eller sosiale forhold, og annet som kan påvirke selskapets virksomhet eller skape verdier.

Ser forbi det åpenbare

SKAGEN jobber ikke med ekskludering eller svartelisting. I stedet er det viktig for porteføljeforvalterne å skrape under overflaten. For eksempel vil et selskap som anklages for korrupsjon rangeres lavt i en konvensjonell ESG-analyse, og aksjekursen kan reflektere uro for ytterligere anklager.

Men dersom analysen kommer frem til at selskapet har gjort store fremskritt i å integrere krav til bærekraft og etikk i organisasjonen, kan risikoen for fremtidige skandaler faktisk være lavere enn i tilsvarende selskaper. Aksjen kan på den måten vise seg å være undervurdert.

Stadig flere kunder stiller spørsmål

En typisk arbeidsdag for Trygve går ut på å samle inn, bearbeide og vurdere informasjon. Lage presentasjonsmateriale, holde foredrag og svare på spørsmål. Han har et team som i ulik grad jobber med bærekraftsspørsmål, i flere av landene hvor SKAGEN har kontorer.

Det kommer fortløpende spørsmål om ulike investeringer både internt fra SKAGENs porteføljeforvaltere og fra kunder. Tidligere var det først og fremst kollegaer i SKAGEN som stilte spørsmål, de siste to årene har særlig institusjonelle og andre større kunder blitt mer aktive.

I arbeidet inngår også å reise rundt og møte kunder.

- Vårt fokus på bærekraft oppleves mer «ekte» om man får treffe den som jobber med det. Da blir det ikke bare ord på et papir, sier Trygve.

De siste årene har det vært stor forskjell i bevissthet mellom kunder i ulike land, forteller han. Norden har lenge hatt en sterk holdning til bærekraft, med Nederland ikke langt bak. Den senere tiden har Storbritannia også kommet med mange spørsmål rundt bærekraft i investeringene.

Hva er det viktigste SKAGEN kan gjøre som en finansiell aktør?

- Skal man kunne levere god risikojustert avkastning også i fremtiden må man ta md bærekraftaspektet. Miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål kan ha betydning på størrelsen på pensjonene våre og også på finansiell stabilitet. Det viktigste er faktisk å bry seg og gjøre noe, ikke bare på papiret for at det ser bra ut, men for å handle, sier Trygve.

Om bærekraft og ansvarlige investeringer

Både i Norge og internasjonalt brukes såkalte ESG-mål (Environment, Social and Governance) for å strukturere og tydeliggjøre ansvarlige investeringer:

  • Miljømessige aspekter kan for eksempel kobles til EUs 2020-mål eller målet om at økningen i den globale snittemperaturen begrenses til høyst 2 grader, sammenlignet med før-industrielt nivå.
  • Det sosiale aspektet innebærer at man skal ta hensyn som handler om sosialt ansvar, som menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.
  • Selskapsstyring handler om ledelse og inkluderer blant annet regulering av aksjonærenes rettigheter og spørsmål rundt ansvarliggjøring av ledende beslutingstakere.

Det var en milepæl i bærekraftsarbeidet da verdens land ratifiserte FNs globale mål for en bærekraftig utvikling i 2015. For første gang gikk 193 land sammen med næringslivet for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

SKAGENs engasjement for å skape verdi for kundene bygger på en tradisjon av entreprenørskap, internasjonalt utsyn og langsiktig perspektiv.

Slik jobber SKAGEN med ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Retningslinjer for miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål

 

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up