Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.

Kjøp og salg

Kjøp- og salgsordre i aksjefondene som er mottatt før klokken 15.00 på ordinære handelsdager, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto.

Tegning i rentefondene får kurs den dagen tegningsbeløpet er valutert inn på fondets bankkonto.

Kursene i SKAGENs aksjefond, samt SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning beregnes samme dag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond senest kl. 19.00. 

Kursen i SKAGEN Høyrente og SKAGEN Select-fondene beregnes påfølgende virkedag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond senest kl. 11.30. 

For eksterne fond gjelder andre tider for kursfastsettelse

SKAGEN kan ikke garantere at ordre får en bestemt kursdato i eksterne fond. Men behandlingen av ordren vil starte på oppgitt handelsdato.

Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider

Det blir ikke fastsatt kurs på følgende dager:

Nyttårsdag (1. januar)
Skjærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
1. mai
Kristi Himmelfartsdag
17. mai - Norges nasjonaldag
2. pinsedag
Julaften
1. juledag
2. juledag
31. desember

Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid

Onsdag før skjærtorsdag har vi kortere åpningstid. Denne dagen må ordrer i SKAGENs aksjefond, samt SKAGEN Tellus og SKAGEN Høyrente, være oss i hende før klokken 12.00 for å få denne dagens kurs.

De endelige kursene for SKAGENs fond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.

Hva er indre verdi?

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A, SKAGEN Focus ASKAGEN Avkastning, SKAGEN Tellus A. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.