Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.

Kjøp av andeler i SKAGENs fond

Kjøpsordre fra bankkonto i SKAGEN og Storebrand sine fond som er mottatt før klokken 9.00 på ordinære handelsdager vil normalt få dagens kurs, forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto og midlene er tilgjengelig for oppgjør.

Kjøpsordre fra bankkonto i SKAGEN og Storebrand sine fond som er plassert etter kl 9.00 vil normalt få kurs dagen etter.

Kjøper du andeler i SKAGENs fond ved bruk av kontantbeløp på aksjesparekonto før klokken 13.00, gis normalt kurs samme dag.

Kursen i SKAGENs fond beregnes påfølgende virkedag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond klokken 9.00. Avkastningstallene vil normalt publiseres innen klokken 13.00. Du kan også bestille kursvarsel direkte til din mobiltelefon på appen vår. 

Salg av andeler i SKAGENs fond

Salgsordre i SKAGENs aksje- og rentefond som er mottatt før klokken 13.00 på ordinære handelsdager, vil normalt få dagens kurs.

Kjøp og salg i eksterne fond

Handel i fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har samme frister for tegning og innløsning som hos SKAGENs fond. Tegning og innløsning i øvrige fond som formidles av SKAGEN skjer gjennom en tredjepart.

Behandlingstiden hos tredjeparten samt hos den enkelte fondsleverandøren styrer kursdato for det relevante fondet. Vanligvis må det påregnes 3-7 virkedager både ved kjøp og salg.

Det samme gjelder ved bytte av eksterne fond – her gjelder antallet dager, 3-7 virkedager,  først ved salg og tilsvarende, nye 3-7 virkedager, ved nytt kjøp.

SKAGEN og Storebrand fond har ikke ekstra oppgjørsdager ved bytter mellom våre fond.

Bytteavtaler

SKAGEN og Storebrand fond har ikke ekstra oppgjørsdager ved bytte av fond.

Det er ikke mulig å opprette bytteavtaler mellom øvrige fond distribuert av SKAGEN Fondene. .

Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider

I 2024 blir det ikke fastsatt kurs på følgende dager:

01.01.2024 - Nyttårsdag
15.01.2024 - Martin Luther King Jr. Day (gjelder SKAGEN Global)
12.02.2024 - Kinesisk Nyttår (gjelder SKAGEN Kon-Tiki)
13.02.2024 - Kinesisk Nyttår (gjelder SKAGEN Kon-Tiki)
19.02.2024 - Presidents' Day (gjelder SKAGEN Global)
28.03.2024 - Skjærtorsdag
29.03.2024 - Langfredag
01.04.2024 - 2. Påskedag
01.05.2024 - Arbeidernes Dag
09.05.2024 - Kristi Himmelfartsdag
17.05.2024 - Grunnlovsdagen
20.05.2024 - 2. Pinsedag
27.05.2024 - Memorial Day (gjelder SKAGEN Global)
19.06.2024 - Juneteenth Day (gjelder SKAGEN Global)
04.07.2024 - USA's nasjonaldag (gjelder SKAGEN Global)
02.09.2024-  Labor Day (gjelder SKAGEN Global)
28.11.2024 - Thanksgiving (gjelder SKAGEN Global)
25.12.2024 - 1. Juledag
26.12.2024 - 2. Juledag

Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid

Onsdag før skjærtorsdag har vi kortere åpningstid. Ordrer som blir sendt inn denne dagen vil normalt få kurs første ordinære virkedag etter påske. 

Kursfastsettelse ved årsskiftet

De endelige kursene for SKAGENs fond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.

Hva er indre verdi?

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9:15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10:45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A og SKAGEN Focus A. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up