Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.

Kjøp av andeler i SKAGENs fond

Kjøpsordre i SKAGENs fond som er mottatt før klokken 11.00 på ordinære handelsdager vil normalt få dagens kurs, forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto. Kjøpsordre i SKAGENs fond som er plassert etter kl 11.00 vil normalt få kurs dagen etter.

Kjøper du andeler i SKAGENs fond ved bruk av kontantbeløp på aksjesparekonto før klokken 15.00, gis normalt kurs samme dag.

Kursen i SKAGENs fond beregnes påfølgende virkedag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond klokken 9.00. Avkastningstallene vil normalt publiseres innen klokken 13.00. Du kan også bestille kursvarsel direkte til din mobiltelefon på appen vår. 

Salg av andeler i SKAGENs fond

Salgsordre i SKAGENs aksje- og rentefond som er mottatt før klokken 15.00 på ordinære handelsdager, vil normalt få dagens kurs.

Kjøp og salg i eksterne fond

Handel i fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har samme frister for tegning og innløsning som hos SKAGENs fond.

SKAGEN kan ikke garantere at ordre får en bestemt kursdato i eksterne fond, men behandlingen av ordren vil starte på oppgitt handelsdato.

Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider

I 2023 blir det ikke fastsatt kurs på følgende dager:

02.01.2023 - Nyttårsdag (USA) (gjelder kun SKAGEN Global, SKAGEN m2 og SKAGEN Focus)
16.01.2023 - Martin Luther King Jr. Day (gjelder kun SKAGEN Global)
23.01.2023 - Kinesisk Nyttår (gjelder kun SKAGEN Kon-Tiki)
24.01.2023 - Kinesisk Nyttår (gjelder kun SKAGEN Kon-Tiki)
20.02.2023 - Presidents' Day (gjelder kun SKAGEN Global)
06.04.2023 - Skjærtorsdag
07.04.2023 - Langfredag
10.04.2023 - 2. Påskedag
01.05.2023 - Arbeidernes Dag
17.05.2023 - Grunnlovsdagen
18.05.2023 - Kristi Himmelfartsdag
29.05.2023 - 2. Pinsedag
19.06.2023 - Juneteenth Day (gjelder kun SKAGEN Global)
04.07.2023 - USA's nasjonaldag (gjelder kun SKAGEN Global)
04.09.2023-  Labor Day (gjelder kun SKAGEN Global)
23.11.2023 - Thanksgiving (gjelder kun SKAGEN Global)
25.12.2023 - 1. Juledag
26.12.2023 - 2. Juledag

Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid

Onsdag før skjærtorsdag har vi kortere åpningstid. Ordrer som blir sendt inn denne dagen vil normalt få kurs første ordinære virkedag etter påske. 

Kursfastsettelse ved årsskiftet

De endelige kursene for SKAGENs fond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.

Hva er indre verdi?

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9:15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10:45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A og SKAGEN Focus A. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up