Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 28.04.2017

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs SA 2 775 000 68 762 805 77 474 448 3,56 %
Carlsberg 84 600 61 826 564 72 205 872 3,31 %
E-MART Inc 38 800 50 692 659 66 955 880 3,07 %
Stock Spirits Group Plc 2 175 375 44 871 753 41 614 370 1,91 %
Aryzta AG 145 707 47 796 163 40 583 430 1,86 %
Omega Protein Corp 185 491 29 840 924 31 814 325 1,46 %
Pilgrim's Pride Corp 100 000 18 681 597 22 164 243 1,02 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 213 933 16 138 171 15 496 081 0,71 %
Sum Defensive konsumvarer 338 610 636 368 308 649 16,90 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 9 000 57 053 908 70 310 094 3,23 %
Samsung SDI Co Ltd 43 000 32 070 429 44 360 896 2,04 %
X-Fab Silicon Foundries 580 000 42 543 515 44 120 581 2,02 %
Infineon Technologies AG 235 000 27 874 173 41 766 468 1,92 %
SK Hynix Inc 80 000 18 221 013 32 412 528 1,49 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 23 330 10 600 049 10 502 559 0,48 %
Sum Informasjonsteknologi 188 363 087 243 473 126 11,17 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 85 000 68 561 780 63 328 227 2,91 %
Fila Korea Ltd 120 600 72 643 574 62 796 572 2,88 %
Gestamp Automocion 1 000 000 50 245 174 52 009 112 2,39 %
Adient Plc 60 555 30 636 635 37 824 860 1,74 %
Fourlis Holdings SA 500 373 13 676 842 22 390 211 1,03 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 235 764 005 238 348 982 10,94 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 295 000 107 434 627 79 705 770 3,66 %
Magforce 672 154 32 821 951 37 470 807 1,72 %
Sum Medisin 140 256 578 117 176 577 5,38 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler 448 033 56 997 778 65 741 227 3,02 %
Philips Lighting NV 220 361 44 112 167 62 696 362 2,88 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 101 109 945 128 437 589 5,89 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro Corp 138 500 96 154 733 94 402 737 4,33 %
Whiting Petroleum Corp 675 000 56 225 783 49 715 569 2,28 %
GCL-Poly Energy Holdings 18 500 000 34 072 066 19 113 349 0,88 %
Sum Energi 186 452 582 163 231 655 7,49 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 283 812 141 390 331 148 594 640 6,82 %
SBI Holdings Inc 663 000 70 676 260 78 589 030 3,61 %
CIT Group Inc 193 000 67 715 622 75 763 644 3,48 %
UniCredit SpA 437 000 54 800 973 61 352 107 2,82 %
Synchrony Financial 144 572 40 258 414 35 122 834 1,61 %
FFP 26 704 17 449 031 21 625 652 0,99 %
Bank of Kyoto Ltd 310 000 21 302 397 20 977 329 0,96 %
Sum Bank og finans 413 593 028 442 025 236 20,29 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement Corp 3 060 000 78 617 521 87 099 418 4,00 %
Gold Fields Ltd 1 900 000 55 211 861 52 949 494 2,43 %
TerraVia Holdings Inc 1 436 525 30 156 652 5 996 785 0,28 %
Sum Råvarer 163 986 034 146 045 697 6,70 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 126 300 60 934 692 81 802 884 3,75 %
China Telecom 18 014 000 81 748 790 75 236 912 3,45 %
Telecom Italia Spa 8 650 000 58 053 904 65 760 203 3,02 %
Telecom Italia Rsp 4 850 000 26 964 438 29 818 076 1,37 %
Sum Telekom 227 701 824 252 618 075 11,59 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 995 837 719 2 099 665 586 96,36 %
Disponibel likviditet 79 292 053 3,64 %
Sum andelskapital 2 178 957 639 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.