Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.12.2018

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 118 876 71 462 608 68 484 644 4,17 %
Telecom Italia Spa 11 385 875 81 390 377 54 480 406 3,32 %
China Unicom Hong Kong Ltd 4 905 000 47 265 275 45 356 515 2,76 %
Viacom Inc Class B 183 204 44 880 990 40 764 873 2,48 %
Telecom Italia Rsp 9 598 280 56 338 323 39 626 581 2,42 %
Viacom Inc Class A 66 565 20 322 554 16 027 469 0,98 %
Sum Communication Services 321 660 127 264 740 488 16,14 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 166 180 73 462 245 62 931 390 3,84 %
Helmerich & Payne Inc 117 977 53 819 799 48 968 116 2,98 %
Japan Petroleum Exploration 272 000 47 968 837 42 301 388 2,58 %
Sum Energi 175 250 881 154 200 894 9,40 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
AIG 294 497 143 483 102 100 485 946 6,13 %
Bank of Kyoto Ltd 205 878 74 788 069 73 794 268 4,50 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 32 201 376 1,96 %
Aichi Bank Ltd 76 074 30 582 034 22 738 105 1,39 %
UniCredit SpA 227 632 27 967 211 22 297 817 1,36 %
Sum Bank og finans 302 646 241 251 517 512 15,33 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3 432 954 63 165 886 51 606 475 3,15 %
Gold Fields Ltd 1 589 429 47 192 998 47 249 512 2,88 %
OZ Minerals ltd 650 000 34 860 441 34 866 546 2,13 %
West Fraser Timber Co Ltd 35 000 14 808 512 14 971 781 0,91 %
Sum Råvarer 160 027 837 148 694 314 9,06 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hawaian Holdings Inc 277 672 78 183 908 63 491 927 3,87 %
KCC Corp 20 568 53 367 759 49 398 217 3,01 %
ADT Corp 881 771 56 006 247 45 882 630 2,80 %
KOC Holding AS 1 485 065 36 850 608 34 345 711 2,09 %
Nexans 135 324 34 795 065 32 596 732 1,99 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 185 727 28 765 896 31 828 309 1,94 %
Pasona Group Inc 325 000 35 569 603 28 860 281 1,76 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 323 539 086 286 403 807 17,46 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Avaya Holdings Corp 427 022 69 912 567 53 830 652 3,28 %
X-Fab Silicon Foundries 613 955 44 940 706 25 894 246 1,58 %
Sum Informasjonsteknologi 114 853 273 79 724 898 4,86 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries Corp 99 190 46 621 653 39 816 628 2,43 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 57 241 44 910 874 34 257 737 2,09 %
Hornbach Holding AG & Co 65 000 34 152 750 26 513 539 1,62 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 24 939 17 030 719 13 607 454 0,83 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 142 715 996 114 195 358 6,96 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sao Martinho SA 2 024 504 86 605 539 82 158 199 5,01 %
Metro AG 457 769 53 475 547 60 708 042 3,70 %
JBS 396 898 61 914 577 53 297 731 3,25 %
Sum Defensive konsumvarer 201 995 663 196 163 972 11,96 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical Industries 277 228 66 221 975 37 011 738 2,26 %
Magforce AG 660 568 32 217 697 34 138 557 2,08 %
Sum Medisin 98 439 672 71 150 295 4,34 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 841 128 776 1 566 791 538 95,51 %
Disponibel likviditet 73 710 542 4,49 %
Sum andelskapital 1 640 502 080 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.