Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 28.02.2019

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong Ltd 8 905 000 86 407 712 90 449 955 4,96 %
Telecom Italia Rsp 13 798 280 72 900 537 63 909 742 3,50 %
Viacom Inc Class B 173 204 42 151 372 43 167 538 2,37 %
Softbank Group 33 876 22 374 875 26 775 535 1,47 %
CBS Corp 55 000 23 601 007 23 615 154 1,29 %
Viacom Inc Class A 66 565 20 322 554 19 433 789 1,07 %
Telecom Italia Spa 3 335 875 23 381 730 17 281 561 0,95 %
Sum Communication Services 291 139 787 284 633 274 15,60 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 196 180 86 228 719 88 860 668 4,87 %
Helmerich & Payne Inc 117 977 53 819 799 53 150 255 2,91 %
Japan Petroleum Exploration 282 000 49 588 642 50 280 869 2,76 %
Sum Energi 189 637 160 192 291 792 10,54 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3 432 954 63 165 886 77 554 262 4,25 %
OZ Minerals 825 000 44 882 168 51 688 593 2,83 %
West Fraser Timber Co Ltd 65 900 29 506 763 27 364 421 1,50 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 58 500 14 855 164 14 681 111 0,80 %
Canfor Pulp Products Inc 93 000 11 073 202 9 557 016 0,52 %
Sum Råvarer 163 483 183 180 845 403 9,91 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
ADT Corp 911 771 57 823 447 62 645 225 3,43 %
KCC Corp 22 068 57 033 257 53 663 076 2,94 %
Hitachi Ltd 205 000 54 624 734 52 565 720 2,88 %
Pasona Group Inc 411 000 44 462 812 50 497 690 2,77 %
Nexans 165 684 42 263 932 45 802 266 2,51 %
KOC Holding AS 1 235 065 30 663 960 37 003 908 2,03 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 185 727 28 765 896 36 870 939 2,02 %
Hawaian Holdings Inc 78 672 21 231 870 19 593 908 1,07 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 336 869 908 358 642 732 19,66 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries Corp 114 190 53 155 940 50 132 238 2,75 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 52 241 40 942 228 31 967 543 1,75 %
Hornbach Holding AG & Co 65 000 34 152 750 28 714 706 1,57 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 24 939 17 030 719 13 989 051 0,77 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 145 281 637 124 803 538 6,84 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sao Martinho SA 1 724 504 72 985 638 73 017 310 4,00 %
Pilgrim's Pride Corp 336 898 52 081 888 56 390 033 3,09 %
Metro AG 267 769 32 181 359 38 144 904 2,09 %
Sum Defensive konsumvarer 157 248 885 167 552 247 9,18 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
AIG 319 497 152 667 998 118 279 540 6,48 %
Bank of Kyoto Ltd 220 878 80 130 012 84 658 494 4,64 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 29 799 656 1,63 %
UniCredit SpA 157 800 17 272 561 18 401 107 1,01 %
Aichi Bank Ltd 23 674 9 284 074 6 097 747 0,33 %
Sum Bank og finans 285 180 470 257 236 544 14,10 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Avaya Holdings Corp 447 022 71 593 466 58 652 501 3,22 %
X-Fab Silicon Foundries SE 437 174 29 255 970 19 865 814 1,09 %
Sum Informasjonsteknologi 100 849 436 78 518 315 4,30 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Magforce AG 660 568 32 217 697 35 673 496 1,96 %
Teva Pharmaceutical Industries 181 228 38 211 786 26 447 185 1,45 %
Sum Medisin 70 429 483 62 120 681 3,41 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 740 119 949 1 706 644 526 93,55 %
Disponibel likviditet 117 708 396 6,45 %
Sum andelskapital 1 824 352 922 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.