Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.05.2017

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg 84 600 61 826 564 77 349 882 3,50 %
E-MART Inc 38 800 50 692 659 70 848 769 3,21 %
Jbs SA 3 175 000 78 823 101 65 741 740 2,98 %
Stock Spirits Group Plc 2 175 375 44 871 753 40 229 079 1,82 %
Aryzta AG 145 707 47 796 163 38 876 723 1,76 %
Omega Protein Corp 185 491 29 840 924 27 386 098 1,24 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 213 933 16 138 171 16 729 302 0,76 %
Sum Defensive konsumvarer 329 989 335 337 161 593 15,27 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 9 000 57 053 908 73 223 757 3,32 %
Samsung SDI Co Ltd 43 000 32 070 429 53 476 228 2,42 %
X-Fab Silicon Foundries 580 000 42 543 515 49 448 538 2,24 %
Infineon Technologies AG 225 000 26 711 283 42 105 856 1,91 %
SK Hynix Inc 80 000 18 221 013 34 265 664 1,55 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 23 330 10 600 049 13 113 259 0,59 %
Sum Informasjonsteknologi 187 200 197 265 633 302 12,03 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 85 000 68 561 780 72 495 174 3,28 %
Fila Korea Ltd 120 600 72 643 574 69 508 350 3,15 %
Gestamp Automocion 1 000 000 50 245 174 54 478 648 2,47 %
Adient Plc 60 555 30 636 635 34 261 784 1,55 %
Fourlis Holdings SA 475 373 13 027 226 24 317 069 1,10 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 235 114 389 255 061 025 11,55 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 295 000 107 434 627 68 791 912 3,12 %
Magforce 672 154 32 821 951 51 893 068 2,35 %
Sum Medisin 140 256 578 120 684 980 5,47 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler 448 033 56 997 778 62 495 430 2,83 %
Philips Lighting NV 130 361 26 326 299 40 541 659 1,84 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 83 324 077 103 037 089 4,67 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement Corp 3 060 000 78 617 521 82 981 998 3,76 %
Gold Fields Ltd 1 950 000 56 614 653 58 161 246 2,63 %
TerraVia Holdings Inc 1 436 525 30 156 652 3 148 979 0,14 %
Sum Råvarer 165 388 826 144 292 223 6,54 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro Corp 138 500 96 154 733 96 716 639 4,38 %
Whiting Petroleum Corp 675 000 56 225 783 38 958 361 1,76 %
GCL-Poly Energy Holdings 18 500 000 34 072 066 16 594 148 0,75 %
Sum Energi 186 452 582 152 269 148 6,90 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 126 300 60 934 692 86 616 985 3,92 %
China Telecom 18 014 000 81 748 790 75 340 114 3,41 %
Telecom Italia Spa 8 650 000 58 053 904 68 174 567 3,09 %
Telecom Italia Rsp 4 850 000 26 964 438 31 264 596 1,42 %
Sum Telekom 227 701 824 261 396 262 11,84 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 283 812 141 390 331 152 665 511 6,92 %
SBI Holdings Inc 663 000 70 676 260 72 422 772 3,28 %
UniCredit 437 000 54 800 973 64 744 240 2,93 %
Bank of Kyoto Ltd 860 000 59 852 087 61 252 317 2,77 %
CIT Group Inc 153 000 53 456 252 57 242 881 2,59 %
Synchrony Financial 209 572 55 263 951 46 866 796 2,12 %
FFP 19 996 13 186 599 17 587 657 0,80 %
Sum Bank og finans 448 626 453 472 782 174 21,41 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 004 054 261 2 112 317 796 95,68 %
Disponibel likviditet 95 413 496 4,32 %
Sum andelskapital 2 207 731 292 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.