Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.07.2017

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg 107 700 81 703 430 94 712 209 3,70 %
Jbs SA 3 987 200 92 386 087 77 647 251 3,03 %
Omega Protein Corp 494 000 74 452 023 62 191 422 2,43 %
Aryzta AG 199 107 62 276 675 50 652 094 1,98 %
E-MART Inc 27 800 37 175 998 49 962 227 1,95 %
Stock Spirits Group Plc 2 889 275 58 225 938 49 204 103 1,92 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 348 984 26 644 648 26 258 997 1,02 %
Sum Defensive konsumvarer 432 864 799 410 628 303 16,03 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 9 200 58 604 313 68 133 929 2,66 %
X-Fab Silicon Foundries 817 400 62 524 268 67 761 839 2,64 %
Samsung SDI Co Ltd 41 300 32 267 260 49 239 454 1,92 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 26 330 12 375 432 13 730 350 0,54 %
Sum Informasjonsteknologi 165 771 273 198 865 572 7,76 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 101 990 82 032 576 76 493 887 2,99 %
Fila Korea Ltd 139 900 83 471 624 73 250 857 2,86 %
Adient Plc 116 005 61 721 765 60 213 874 2,35 %
Gestamp Automocion 1 016 500 52 011 361 58 360 645 2,28 %
Fourlis Holdings SA 53 364 1 899 971 2 889 442 0,11 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 281 137 297 271 208 705 10,58 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 406 000 136 091 532 104 031 454 4,06 %
Magforce 672 154 32 821 951 42 041 788 1,64 %
Sum Medisin 168 913 483 146 073 242 5,70 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler 671 733 84 244 593 74 404 981 2,90 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 91 400 13 101 920 13 191 856 0,51 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 97 346 513 87 596 837 3,42 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement Corp 4 343 300 116 037 886 129 557 903 5,06 %
Gold Fields Ltd 2 379 900 69 425 403 75 368 896 2,94 %
Sum Råvarer 185 463 289 204 926 799 8,00 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 159 100 82 683 030 102 441 805 4,00 %
China Telecom 26 945 600 117 108 628 101 921 624 3,98 %
Telecom Italia Spa 12 306 400 85 857 763 100 353 268 3,92 %
Telecom Italia Rsp 6 587 500 37 679 565 42 740 836 1,67 %
Sum Telekom 323 328 986 347 457 533 13,56 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 351 112 177 117 351 182 123 663 7,11 %
SBI Holdings Inc 810 600 87 400 061 91 999 340 3,59 %
Bank of Kyoto Ltd 1 175 000 84 362 174 89 355 136 3,49 %
UniCredit 553 600 73 452 277 85 739 323 3,35 %
CIT Group Inc 194 000 69 844 829 73 624 464 2,87 %
Synchrony Financial 271 472 69 899 670 65 334 405 2,55 %
Sum Bank og finans 562 076 362 588 176 331 22,96 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro 164 600 116 935 203 130 320 318 5,09 %
Helmerich & Payne Inc 160 300 73 246 704 64 909 404 2,53 %
Whiting Petroleum Corp 909 000 66 707 574 37 291 382 1,46 %
Sum Energi 256 889 481 232 521 104 9,07 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 473 791 483 2 487 454 426 97,08 %
Disponibel likviditet 74 819 993 2,92 %
Sum andelskapital 2 562 274 419 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.