Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN Focus A pr. 31.08.2021

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 1 044 087 24 155 225 73 223 789 4,14 %
Cascades Inc 583 633 59 002 260 63 045 432 3,57 %
Argonaut Gold Inc 2 865 741 53 096 917 62 189 236 3,52 %
Wienerberger AG 162 289 43 515 103 55 435 090 3,14 %
Fortuna Silver Mines Inc 1 417 796 35 989 632 54 111 708 3,06 %
Upm-Kymmene 126 737 34 405 854 44 840 981 2,54 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 79 252 31 599 367 41 712 217 2,36 %
Canfor Pulp Products Inc 912 251 46 786 868 41 038 857 2,32 %
Cementir Holding NV 398 984 35 687 423 39 319 569 2,23 %
International Nickel Indones 8 965 000 23 472 567 27 770 119 1,57 %
Sumitomo Osaka Cement 79 464 21 204 107 18 808 453 1,06 %
Bear Creek Mining Corp 861 857 13 195 830 8 074 987 0,46 %
Sum Råvarer 422 111 153 529 570 438 29,97 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
KB Financial Group 177 524 54 505 091 70 509 522 3,99 %
Raiffeisen Intl Bank 293 562 56 515 211 61 360 014 3,47 %
Korean Reinsurance Co 789 197 47 455 449 55 876 879 3,16 %
Nova Ljubljanska Banka dd 348 953 35 821 777 50 023 699 2,83 %
Resona Holdings 1 450 840 48 077 697 48 940 747 2,77 %
PEUGEOT INVEST 38 131 32 984 379 45 062 024 2,55 %
Dgb Financial Group 552 288 31 827 527 37 734 798 2,14 %
Dongbu Insurance 83 578 33 552 036 36 835 375 2,08 %
First Horizon National 249 168 36 156 652 35 551 461 2,01 %
Aichi Bank Ltd/The 113 259 27 120 380 31 635 833 1,79 %
Lincoln National Corp 50 401 20 613 667 30 120 760 1,70 %
Keiyo Bank Ltd/The 220 403 7 878 540 7 771 859 0,44 %
Sum Bank og finans 432 508 406 511 422 971 28,94 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Panasonic Corp 546 619 57 605 237 56 828 473 3,22 %
Renault SA 88 138 32 839 969 28 485 149 1,61 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 90 445 206 85 313 622 4,83 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sixt SE 105 614 74 623 932 72 173 505 4,08 %
China Communications Services Corp Ltd 11 332 700 43 644 562 52 515 830 2,97 %
Stagecoach 4 821 976 48 818 421 41 449 654 2,35 %
GrafTech International Ltd 396 512 41 289 885 38 211 157 2,16 %
Pasona Group Inc 174 522 19 849 529 36 896 352 2,09 %
Fujitec Co Ltd 136 610 22 314 553 29 325 061 1,66 %
Daiwa Industries Ltd 215 218 19 141 966 20 822 922 1,18 %
Mynaric AG 24 026 19 109 225 17 282 803 0,98 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 288 792 073 308 677 284 17,47 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MagForce AG 706 314 34 081 978 26 129 733 1,48 %
Sum Medisin 34 081 978 26 129 733 1,48 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Albertsons Cos Inc 223 779 31 865 900 59 143 542 3,35 %
Pilgrim's Pride Corp 128 261 22 587 197 31 084 944 1,76 %
Ontex Group NV 259 972 27 878 259 25 219 312 1,43 %
Kimberly-Clark Mexico A 540 154 7 975 228 8 322 992 0,47 %
Sum Defensive konsumvarer 90 306 584 123 770 790 7,00 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Avaya Holdings Corp 258 421 40 150 767 45 375 345 2,57 %
Sum Informasjonsteknologi 40 150 767 45 375 345 2,57 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ubisoft Entertainment SA 81 356 48 743 885 45 078 985 2,55 %
Marcus Corp/The 214 446 29 017 426 29 122 509 1,65 %
Sum Communication Services 77 761 311 74 201 494 4,20 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 476 157 478 1 704 461 677 96,46 %
Disponibel likviditet 62 563 701 3,54 %
Sum andelskapital 1 767 025 378 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up