Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Focus A pr. 30.04.2024

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Phinia Inc 366 864 103 933 448 158 445 572 4,25 %
Hyundai Mobis 77 682 135 244 720 142 225 108 3,81 %
Persimmon 390 164 61 126 317 70 551 484 1,89 %
Levi Strauss & Co 215 920 33 753 529 50 739 789 1,36 %
Gestamp Automocion SA 1 335 136 54 903 748 44 582 354 1,20 %
Whirlpool Corp 35 087 39 090 995 36 858 678 0,99 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 428 052 756 503 402 984 13,50 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Japan Post Holdings Co Ltd 1 458 173 119 727 144 155 050 960 4,16 %
KB Financial Group 172 250 65 569 120 104 339 967 2,80 %
Korean Reinsurance Co 1 451 527 63 078 962 95 253 006 2,55 %
Old Republic Intl Corp 263 584 84 146 060 87 160 407 2,34 %
First Horizon National 518 346 69 392 086 85 644 401 2,30 %
Dgb Financial Group 1 051 493 64 701 186 71 445 011 1,92 %
PEUGEOT INVEST 56 501 53 248 104 70 783 198 1,90 %
Hyakugo Bank Ltd/The 1 217 466 49 774 666 55 689 221 1,49 %
Sum Bank og finans 569 637 328 725 366 171 19,45 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Methanex Corp 265 215 116 553 655 140 713 140 3,77 %
K+S AG 652 204 122 132 653 108 311 535 2,90 %
Cascades Inc 1 233 369 102 330 325 91 861 088 2,46 %
Fortuna Silver Mines Inc 1 819 595 63 259 202 91 483 125 2,45 %
Aya Gold & Silver Inc 818 870 66 583 359 87 391 568 2,34 %
Ence Energia y Celulosa S.A 2 127 071 73 286 497 84 324 897 2,26 %
Interfor Corp 581 396 98 841 906 81 871 270 2,19 %
Cementir Holding NV 643 383 51 733 815 75 725 883 2,03 %
Canfor Corp 561 478 96 818 794 65 669 959 1,76 %
Atalaya Mining PLC 957 790 38 856 776 59 036 885 1,58 %
Nickel Asia Corp 58 760 726 68 864 345 45 282 565 1,21 %
International Nickel Indones 13 700 000 40 059 693 39 654 718 1,06 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 4 732 2 302 644 1 711 875 0,05 %
Sum Råvarer 941 623 664 973 038 507 26,09 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Communications Services Corp Ltd 20 768 537 86 343 268 110 274 181 2,96 %
Danaos Corp 128 818 80 087 225 109 145 329 2,93 %
Signify NV 281 586 83 278 786 85 890 533 2,30 %
Norma Group SE 344 000 67 143 758 76 170 785 2,04 %
GT Capital Holdings Inc 614 779 67 651 356 75 366 332 2,02 %
CNH Industrial NV 544 921 65 572 768 68 793 721 1,84 %
Takuma Co 449 338 53 412 576 62 546 121 1,68 %
DL E&C Co Ltd 207 322 64 932 106 62 127 898 1,67 %
Doosan Bobcat Inc 144 781 53 266 983 60 555 242 1,62 %
Nexans SA 46 496 41 108 622 55 276 137 1,48 %
Grupo Traxion SAB de CV 2 694 644 53 887 075 50 457 160 1,35 %
Sixt SE 63 320 45 656 723 48 735 188 1,31 %
Befesa SA 128 670 51 887 103 41 136 700 1,10 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 814 228 347 906 475 327 24,30 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Viscofan SA 132 591 76 903 203 93 729 599 2,51 %
LG Household & Health Care Ltd 48 654 78 415 319 73 017 338 1,96 %
Sao Martinho SA 975 075 57 701 098 59 562 116 1,60 %
E-Mart co Ltd 107 364 80 054 773 54 798 388 1,47 %
Tate & Lyle 501 269 42 817 733 45 807 610 1,23 %
Sum Defensive konsumvarer 335 892 127 326 915 051 8,76 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
STMicroelectronics NV 185 525 77 565 356 82 698 593 2,22 %
Siltronic AG 80 754 71 571 846 69 898 813 1,87 %
Sum Informasjonsteknologi 149 137 202 152 597 407 4,09 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Swire Pacific Ltd 5 024 853 69 113 699 75 843 303 2,03 %
Nexity SA 160 310 28 395 112 20 007 352 0,54 %
Sum Real Estate 97 508 811 95 850 654 2,57 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 383 881 489 3 681 409 804 98,69 %
Disponibel likviditet 48 768 816 1,31 %
Sum andelskapital 3 730 178 620 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up