Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.01.2017

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro Corp 113 500 78 867 306 75 492 003 3,96 %
Whiting Petroleum Corp 645 000 53 661 263 58 704 040 3,08 %
GCL-Poly Energy Holdings 18 500 000 34 072 066 19 862 155 1,04 %
Sum Energi 166 600 635 154 058 198 8,09 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 268 000 133 012 813 142 064 303 7,46 %
SBI Holdings Inc 663 000 70 676 260 76 135 695 4,00 %
CIT Group Inc 153 000 52 988 579 51 468 544 2,70 %
Synchrony Financial 159 572 43 474 042 47 575 609 2,50 %
FFP 32 204 20 587 567 23 050 779 1,21 %
Sum Bank og finans 320 739 261 340 294 930 17,86 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E-MART Inc 60 800 78 473 881 88 387 629 4,64 %
Jbs SA 2 775 000 68 762 805 86 928 984 4,56 %
Carlsberg AS-B 79 600 58 088 411 59 438 486 3,12 %
Stock Spirits Group Plc 1 825 375 38 086 449 33 530 387 1,76 %
Aryzta AG 110 707 39 908 248 25 251 844 1,33 %
Pilgrim's Pride 115 000 21 759 677 17 937 345 0,94 %
Omega Protein Corp 80 491 12 514 812 16 605 831 0,87 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 213 933 16 138 171 12 735 274 0,67 %
Sum Defensive konsumvarer 333 732 454 340 815 780 17,89 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Infineon Technologies AG 360 000 43 152 573 54 320 563 2,85 %
SK Hynix Inc 140 000 31 930 669 53 838 653 2,83 %
Alphabet Inc Class C 7 500 47 059 414 49 267 519 2,59 %
Samsung SDI 43 000 32 070 429 35 566 596 1,87 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 21 720 9 943 816 8 725 987 0,46 %
Sum Informasjonsteknologi 164 156 901 201 719 318 10,59 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Philips Lighting 310 361 61 068 514 65 637 226 3,45 %
Schaeffler AG 448 033 56 997 778 60 393 350 3,17 %
Jenoptik AG 245 909 28 467 087 38 810 809 2,04 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 146 533 379 164 841 385 8,65 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 126 300 60 934 692 80 688 299 4,24 %
China Telecom Corp Ltd 18 014 000 81 748 790 70 659 375 3,71 %
Telecom Italia Spa 8 100 000 54 131 770 56 861 337 2,98 %
Telecom Italia Rsp 4 650 000 25 798 895 27 081 591 1,42 %
Sum Telekom 222 614 147 235 290 602 12,35 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement 2 560 000 64 422 044 74 246 349 3,90 %
Ence Energia y Celulosa SA 2 009 208 38 224 048 43 858 756 2,30 %
TerraVia Holdings Inc 1 436 525 30 156 652 10 423 984 0,55 %
Sum Råvarer 132 802 744 128 529 089 6,75 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical Industries 235 000 90 513 848 63 719 291 3,34 %
Magforce AG 672 154 32 821 951 26 924 243 1,41 %
Sum Medisin 123 335 799 90 643 534 4,76 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Fila Korea 120 600 72 643 574 59 419 311 3,12 %
Adient Plc 90 555 43 525 086 47 106 517 2,47 %
Fourlis Holdings SA 500 373 13 676 842 19 398 148 1,02 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 129 845 502 125 923 976 6,61 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 740 360 822 1 782 116 812 93,54 %
Disponibel likviditet 123 014 739 6,46 %
Sum andelskapital 1 905 131 551 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.