Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.03.2017

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E-MART Inc 60 800 78 473 881 96 110 673 4,45 %
Jbs SA 2 775 000 68 762 805 78 024 786 3,62 %
Carlsberg AS-B 84 600 61 826 564 67 076 802 3,11 %
Stock Spirits Group Plc 2 175 375 44 871 753 43 360 577 2,01 %
Aryzta 145 707 47 796 163 40 132 643 1,86 %
Omega Protein Corp 185 491 29 840 924 31 460 103 1,46 %
Pilgrim's Pride Corp 115 000 21 759 677 22 080 396 1,02 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 213 933 16 138 171 15 186 939 0,70 %
Sum Defensive konsumvarer 369 469 938 393 432 919 18,23 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Philips Lighting NV 325 361 64 205 277 79 644 748 3,69 %
Schaeffler 448 033 56 997 778 67 766 735 3,14 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 121 203 055 147 411 483 6,83 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 295 000 107 434 627 81 831 427 3,79 %
Magforce 672 154 32 821 951 35 184 923 1,63 %
Sum Medisin 140 256 578 117 016 350 5,42 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 9 000 57 053 908 64 163 887 2,97 %
Infineon Technologies 345 000 40 572 701 60 721 274 2,81 %
SK Hynix Inc 120 000 27 226 553 46 615 338 2,16 %
Samsung SDI Co Ltd 43 000 32 070 429 45 646 108 2,11 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 23 330 10 600 049 10 731 789 0,50 %
Sum Informasjonsteknologi 167 523 640 227 878 396 10,56 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Fila Korea Ltd 120 600 72 643 574 65 031 166 3,01 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 80 000 65 021 818 63 692 244 2,95 %
Adient Plc 55 555 27 669 643 34 288 374 1,59 %
Fourlis Holdings 500 373 13 676 842 20 540 658 0,95 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 179 011 877 183 552 442 8,50 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement Corp 2 760 000 70 280 786 79 125 204 3,67 %
Gold Fields Ltd 1 750 000 50 130 017 52 831 677 2,45 %
TerraVia Holdings Inc 1 436 525 30 156 652 9 212 041 0,43 %
Sum Råvarer 150 567 455 141 168 922 6,54 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro Corp 133 500 92 830 504 92 680 911 4,29 %
Whiting Petroleum Corp 675 000 56 225 783 53 222 270 2,47 %
GCL-Poly Energy Holdings 18 500 000 34 072 066 21 093 885 0,98 %
Sum Energi 183 128 353 166 997 066 7,74 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 126 300 60 934 692 76 524 272 3,55 %
China Telecom 18 014 000 81 748 790 75 578 277 3,50 %
Telecom Italia Spa 8 650 000 58 053 904 66 966 352 3,10 %
Telecom Italia Rsp 4 850 000 26 964 438 30 443 404 1,41 %
Sum Telekom 227 701 824 249 512 305 11,56 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 283 812 141 390 331 152 241 345 7,05 %
SBI Holdings Inc 663 000 70 676 260 79 299 064 3,67 %
CIT Group Inc 168 000 58 250 939 62 144 110 2,88 %
UniCredit SpA 437 000 54 800 973 57 790 558 2,68 %
Synchrony Financial 189 572 52 301 993 55 673 531 2,58 %
FFP 26 704 17 449 031 21 877 758 1,01 %
Sum Bank og finans 394 869 527 429 026 366 19,88 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 933 732 247 2 055 996 249 95,26 %
Disponibel likviditet 102 341 182 4,74 %
Sum andelskapital 2 158 337 431 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.