Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Aktuelt chevron_right
SKAGEN Focus A pr. 30.06.2020

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hitachi 191 269 53 025 281 58 669 296 5,43 %
Avaya Holdings Corp 169 392 20 470 332 20 457 579 1,89 %
Sum Informasjonsteknologi 73 495 613 79 126 875 7,32 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 76 735 32 355 414 24 412 919 2,26 %
Sum Energi 32 355 414 24 412 919 2,26 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Roxgold Inc 7 821 000 48 654 701 86 637 539 8,02 %
Ivanhoe Mines Ltd 2 195 762 40 403 871 58 938 121 5,46 %
Oz Minerals 693 300 38 173 529 50 656 344 4,69 %
West Fraser Timber Co Ltd 129 686 44 106 084 42 748 163 3,96 %
UPM-Kymmene Oyj 145 589 39 418 425 40 599 999 3,76 %
Dow Inc 89 878 34 848 565 34 945 952 3,23 %
Fortuna Silver Mines Inc 575 741 17 540 856 26 492 405 2,45 %
Eagle Materials Inc 39 095 22 728 537 26 302 402 2,43 %
Ence Energia y Celulosa S.A 676 175 24 774 773 20 916 298 1,94 %
Sum Råvarer 310 649 341 388 237 223 35,94 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries 94 580 43 918 331 48 678 789 4,51 %
Hornbach Holding AG & Co KGaA 33 120 16 948 928 26 666 800 2,47 %
Continental AG 18 414 17 517 620 17 246 432 1,60 %
SAF-Holland SA 229 308 13 145 967 13 036 300 1,21 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 10 127 7 945 571 4 650 736 0,43 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 99 476 417 110 279 057 10,21 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Korean Reinsurance Co 699 967 42 559 263 41 579 954 3,85 %
KB Financial Group 119 274 35 819 788 32 682 419 3,03 %
Lincoln National Corp 56 751 25 982 812 19 580 866 1,81 %
Citizens Financial Group Inc 76 998 17 104 102 18 478 591 1,71 %
Nova Ljubljanska Banka dd 211 130 21 992 261 17 918 160 1,66 %
Sum Bank og finans 143 458 226 130 239 990 12,06 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 5 444 835 42 214 972 28 577 075 2,65 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 164 086 26 091 730 25 454 041 2,36 %
Sum Communication Services 68 306 702 54 031 116 5,00 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group PLC 1 293 405 33 019 157 36 680 335 3,40 %
Pilgrim's Pride Corp 26 834 4 941 993 4 345 326 0,40 %
Sum Defensive konsumvarer 37 961 150 41 025 661 3,80 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pasona Group Inc 347 805 38 401 771 37 244 025 3,45 %
Hitachi Constr. Machine 137 807 29 628 465 37 016 205 3,43 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 129 067 20 964 919 26 594 742 2,46 %
Befesa SA 63 012 19 084 389 23 721 831 2,20 %
Fujitec Co Ltd 103 076 15 835 540 18 386 865 1,70 %
Norma Group SE 60 153 15 357 013 15 472 255 1,43 %
AerCap Holdings NV 29 334 7 499 309 8 493 617 0,79 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 146 771 406 166 929 540 15,45 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MagForce AG 668 405 32 569 387 21 817 742 2,02 %
Sum Medisin 32 569 387 21 817 742 2,02 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 945 043 656 1 016 100 123 94,05 %
Disponibel likviditet 64 240 104 5,95 %
Sum andelskapital 1 080 340 227 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.