Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.10.2019

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hitachi Ltd 220 054 59 749 783 76 050 050 4,35 %
Stmicroelectronics 297 426 45 605 394 61 780 994 3,53 %
Hewlett Packard Enterprise Co 235 400 32 699 059 35 193 676 2,01 %
Avaya Holdings Corp 246 463 32 499 623 26 928 006 1,54 %
Sum Informasjonsteknologi 170 553 859 199 952 726 11,43 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pasona Group Inc 390 915 42 930 988 51 529 579 2,95 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 199 207 42 829 447 47 780 626 2,73 %
Nexans SA 97 800 26 184 119 36 044 190 2,06 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 141 480 22 273 817 24 093 061 1,38 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 134 218 371 159 447 456 9,12 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries 131 680 61 145 759 73 367 919 4,19 %
Hornbach Holding AG & Co KGaA 70 000 35 822 009 38 626 088 2,21 %
Continental 27 215 32 968 056 33 355 616 1,91 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 49 451 38 798 897 30 972 073 1,77 %
Hyundai Motor Co 21 879 14 941 060 12 614 567 0,72 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 183 675 781 188 936 263 10,80 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 9 975 000 96 204 237 90 886 352 5,20 %
Telecom Italia SpA/Milano 8 097 715 41 682 382 42 958 965 2,46 %
Viacom INC ClassB 94 312 22 552 654 18 385 718 1,05 %
Viacom Inc -Cl A 59 365 18 124 366 12 912 173 0,74 %
Sum Communication Services 178 563 639 165 143 208 9,44 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 186 330 81 722 810 99 459 833 5,69 %
Japan Petroleum Exploration 141 250 25 034 705 33 435 511 1,91 %
Sum Energi 106 757 515 132 895 344 7,60 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group 182 230 85 792 090 87 711 388 5,01 %
Bank of Kyoto Ltd/The 203 821 73 790 884 75 131 352 4,30 %
Korean Reinsurance Co 550 000 32 817 226 34 490 954 1,97 %
UniCredit SPA 292 400 32 464 669 33 909 745 1,94 %
Nova Ljubljanska Banka dd 274 733 28 617 439 30 432 106 1,74 %
Sum Bank og finans 253 482 308 261 675 545 14,96 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 2 832 118 52 113 358 65 303 598 3,73 %
Dow Inc 132 275 56 759 837 60 810 544 3,48 %
Roxgold Inc 8 685 058 54 036 832 59 471 737 3,40 %
Oz Minerals 917 200 50 206 044 58 980 646 3,37 %
Sumitomo Metal Mining 155 150 39 666 583 48 177 084 2,75 %
West Fraser Timber Co Ltd 93 027 35 133 647 39 501 181 2,26 %
Thyssenkrupp AG 252 770 28 979 734 33 161 797 1,90 %
Fortuna Silver Mines Inc 1 131 662 34 325 767 32 578 102 1,86 %
Canfor Pulp Products Inc 368 689 32 518 399 21 897 318 1,25 %
Sum Råvarer 383 740 201 419 882 007 24,01 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MagForce AG 668 405 32 569 387 31 100 509 1,78 %
Sum Medisin 32 569 387 31 100 509 1,78 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sao Martinho SA 1 828 500 78 048 001 74 169 739 4,24 %
Kroger 121 980 25 255 016 27 786 623 1,59 %
Stock Spirits Group PLC 792 000 20 419 479 19 244 504 1,10 %
Sum Defensive konsumvarer 123 722 496 121 200 866 6,93 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 567 283 557 1 680 233 924 96,07 %
Disponibel likviditet 68 779 199 3,93 %
Sum andelskapital 1 749 013 123 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.