Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 29.09.2017

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs SA 3 987 200 92 386 087 84 635 258 3,39 %
Omega Protein Corp 577 000 84 997 189 77 823 623 3,12 %
Carlsberg 67 700 53 194 035 59 105 959 2,37 %
Aryzta AG 209 107 64 655 732 51 178 541 2,05 %
Stock Spirits Group Plc 1 650 000 30 991 021 42 249 240 1,69 %
Sao Martinho SA 825 000 37 120 166 36 561 360 1,47 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 348 984 26 644 648 28 427 509 1,14 %
Sum Defensive konsumvarer 389 988 878 379 981 490 15,24 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 9 200 58 604 313 70 224 342 2,82 %
X-Fab Silicon Foundries SE 928 276 69 962 117 64 775 759 2,60 %
Samsung SDI Co Ltd Pref 26 330 12 375 432 18 014 951 0,72 %
Samsung SDI 8 300 8 297 328 11 479 140 0,46 %
Sum Informasjonsteknologi 149 239 190 164 494 192 6,60 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor 101 990 82 032 576 72 837 025 2,92 %
Fila Korea Ltd 149 900 88 920 206 71 542 308 2,87 %
Gestamp Automocion SA 1 166 500 59 539 421 59 253 344 2,38 %
Adient Plc 46 005 25 911 626 30 903 758 1,24 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 256 403 829 234 536 435 9,40 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical Industries 431 000 139 483 763 60 436 313 2,42 %
Magforce AG 672 154 32 821 951 49 055 496 1,97 %
Sum Medisin 172 305 714 109 491 809 4,39 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Telecom Corp Ltd 26 945 600 117 108 628 110 110 500 4,41 %
Softbank Group Corp 159 100 82 683 030 102 447 567 4,11 %
Telecom Italia Spa 12 306 400 85 857 763 91 785 355 3,68 %
Telecom Italia Spa 7 000 000 40 356 865 42 056 769 1,69 %
Sum Telekom 326 006 286 346 400 191 13,89 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
AIG 295 112 151 438 878 145 106 547 5,82 %
Bank of Kyoto Ltd 235 000 84 362 174 95 283 617 3,82 %
UniCredit SpA 503 600 68 026 521 85 506 402 3,43 %
CIT Group Inc 184 000 66 207 601 72 572 067 2,91 %
Synchrony Financial 289 472 74 010 968 72 333 347 2,90 %
Brighthouse Financials Inc 128 500 59 839 752 62 075 960 2,49 %
SBI Holdings Inc 460 600 48 110 331 55 308 475 2,22 %
Sum Bank og finans 551 996 225 588 186 415 23,58 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Andeavor 139 600 100 447 300 116 192 211 4,66 %
Helmerich & Payne Inc 160 300 73 246 704 66 512 346 2,67 %
Whiting Petroleum 909 000 66 707 574 39 537 510 1,59 %
Sum Energi 240 401 578 222 242 067 8,91 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler 681 733 85 328 334 87 247 091 3,50 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 172 400 25 396 900 27 948 453 1,12 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 110 725 234 115 195 544 4,62 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement 307 230 84 138 047 94 625 404 3,79 %
Gold Fields Ltd 2 379 900 69 425 403 83 097 257 3,33 %
Sum Råvarer 153 563 450 177 722 661 7,13 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 350 630 384 2 338 250 804 93,75 %
Disponibel likviditet 155 814 447 6,25 %
Sum andelskapital 2 494 065 251 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.