Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 30.04.2018

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hawaian Holdings Inc 230 000 65 803 523 76 912 590 2,94 %
Schaeffler 504 370 61 889 655 62 688 293 2,40 %
Heidelberger Druckmaschinen AG 2 019 357 55 893 740 60 424 478 2,31 %
ADT Corp 710 000 45 824 543 51 299 920 1,96 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 234 500 34 583 483 39 230 232 1,50 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 263 994 944 290 555 513 11,12 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gold Fields Ltd 2 744 900 81 991 419 82 319 504 3,15 %
Hanil Cement Co Ltd 55 540 55 912 086 69 086 450 2,64 %
Asia Cement Co Ltd 41 353 30 865 447 45 861 436 1,75 %
Sum Råvarer 168 768 952 197 267 390 7,55 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SBI Holdings Inc 994 200 126 791 115 201 760 278 7,72 %
American International Group Inc 304 612 156 614 204 138 064 717 5,28 %
Bank of Kyoto Ltd 201 600 72 886 367 97 290 217 3,72 %
UniCredit 418 585 58 179 189 72 686 493 2,78 %
Brighthouse Financials Inc 158 500 73 858 508 65 497 233 2,51 %
CIT Group Inc 137 450 50 714 944 58 661 500 2,24 %
Synchrony Financial 129 172 30 783 224 34 483 848 1,32 %
Aichi Bank Ltd 70 000 28 290 678 26 850 506 1,03 %
Sum Bank og finans 598 118 229 695 294 792 26,60 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X-Fab Silicon Foundries SE 676 648 51 472 483 52 223 076 2,00 %
Avaya Holdings Corp 260 000 43 697 823 47 663 192 1,82 %
Sum Informasjonsteknologi 95 170 306 99 886 268 3,82 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Renault SA 94 000 78 336 973 81 514 481 3,12 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 87 790 69 987 410 75 652 242 2,89 %
Tachi-S Co Ltd 396 100 58 992 890 57 665 771 2,21 %
Fila Korea Ltd 57 000 29 998 198 55 739 656 2,13 %
Viacom Inc Class B 160 000 41 247 884 38 857 418 1,49 %
Hyundai Motor 42 000 28 275 419 32 416 448 1,24 %
Viacom Inc Class A 65 000 19 921 588 18 435 918 0,71 %
Gestamp Automocion SA 203 675 10 232 166 13 224 457 0,51 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 336 992 528 373 506 391 14,29 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs SA 3 845 200 88 374 863 77 064 383 2,95 %
Sao Martinho SA 1 888 000 84 598 482 74 070 110 2,83 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 348 984 26 644 648 24 568 648 0,94 %
Village Super Market- Class A 62 200 12 784 492 13 534 910 0,52 %
Metro AG 50 000 5 791 184 5 819 904 0,22 %
Sum Defensive konsumvarer 218 193 669 195 057 955 7,46 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 173 500 96 278 670 108 173 839 4,14 %
Telecom Italia Spa 13 321 400 93 347 582 105 754 562 4,05 %
China Telecom Corp Ltd 25 985 600 111 830 995 101 960 011 3,90 %
Telecom Italia Rsp 8 610 000 50 141 960 58 913 946 2,25 %
Sum Telekom 351 599 207 374 802 358 14,34 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Whiting Petroleum Corp 304 150 82 585 045 100 818 286 3,86 %
Helmerich & Payne 134 600 61 185 314 76 021 476 2,91 %
Sum Energi 143 770 359 176 839 762 6,77 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 441 000 140 715 903 65 089 054 2,49 %
Magforce 672 154 32 821 951 34 106 833 1,30 %
Sum Medisin 173 537 854 99 195 887 3,79 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 350 146 048 2 502 406 316 95,73 %
Disponibel likviditet 111 605 084 4,27 %
Sum andelskapital 2 614 011 400 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.