Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 31.05.2019

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 208 000 91 369 508 85 334 765 4,71 %
JAPEX 309 600 54 829 106 56 573 664 3,13 %
Helmerich & Payne Inc 125 100 57 415 787 54 439 843 3,01 %
Sum Energi 203 614 401 196 348 272 10,85 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3 434 654 63 200 554 72 176 420 3,99 %
ROXGOLD Inc 7 415 500 43 962 624 51 304 233 2,83 %
OZ Minerals ltd 917 200 50 151 683 50 173 309 2,77 %
West Fraser Timber Co Ltd 138 800 60 287 277 47 283 045 2,61 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 141 550 35 884 238 32 596 857 1,80 %
Canfor Pulp Products Inc 263 000 28 318 892 19 233 014 1,06 %
thyssenkrupp 165 000 20 195 447 18 346 068 1,01 %
Sum Råvarer 302 000 715 291 112 946 16,08 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sao Martinho SA 1 828 500 77 265 594 79 293 360 4,38 %
Metro AG 283 902 34 456 387 39 000 535 2,15 %
Sum Defensive konsumvarer 111 721 981 118 293 895 6,53 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries Corp 131 680 61 181 342 59 228 106 3,27 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 52 241 40 942 228 32 878 587 1,82 %
Hornbach Holding AG & Co 70 000 35 393 147 30 229 927 1,67 %
Hyundai Motor 24 939 17 030 719 14 358 727 0,79 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 154 547 436 136 695 347 7,55 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 301 900 137 755 087 134 415 494 7,42 %
Bank of Kyoto Ltd 234 200 84 799 231 80 088 847 4,42 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 30 141 993 1,67 %
UniCredit SpA 150 000 17 531 119 14 916 622 0,82 %
Sum Bank og finans 265 911 262 259 562 956 14,34 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hitachi Ltd 233 260 62 858 588 69 181 795 3,82 %
Pasona Group Inc 435 800 47 852 244 58 665 042 3,24 %
KCC Corp 23 400 59 773 588 44 335 989 2,45 %
Nexans 158 508 41 299 922 39 290 580 2,17 %
Hitachi Construction Machine Co Ltd 146 630 31 380 172 29 861 471 1,65 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 150 580 23 888 408 26 776 622 1,48 %
ADT Corp 131 771 7 526 316 6 957 463 0,38 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 274 579 238 275 068 962 15,19 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong Ltd 9 706 600 94 260 591 89 529 126 4,95 %
Telecom Italia Rsp 15 298 280 79 413 507 62 703 439 3,46 %
Viacom Inc Class B 146 550 35 125 860 36 892 648 2,04 %
CBS Corporation 72 100 30 997 479 30 246 675 1,67 %
Softbank Group Corp 35 920 24 050 564 29 624 867 1,64 %
Viacom Inc Class A 59 365 18 188 662 17 705 624 0,98 %
Telecom Italia Spa 1 735 875 12 067 430 7 481 218 0,41 %
Sum Communication Services 294 104 093 274 183 597 15,15 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Avaya Holdings Corp 473 100 73 428 235 50 310 853 2,78 %
STMicroelectronics NV 365 341 55 856 911 48 671 008 2,69 %
X-Fab Silicon Foundries SE 447 174 28 355 018 20 971 745 1,16 %
Sum Informasjonsteknologi 157 640 164 119 953 606 6,63 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Magforce 660 568 32 217 697 30 334 174 1,68 %
Sum Medisin 32 217 697 30 334 174 1,68 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 796 336 987 1 701 553 755 93,99 %
Disponibel likviditet 108 808 205 6,01 %
Sum andelskapital 1 810 361 960 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.