Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Focus A pr. 31.12.2020

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norma Group SE 84 772 23 359 993 37 192 433 2,76 %
Pasona Group Inc 197 765 21 835 587 33 981 600 2,52 %
Befesa SA 54 062 17 729 297 29 280 477 2,17 %
Konecranes 96 342 27 881 842 29 047 044 2,16 %
Fujitec Co Ltd 155 970 25 476 912 28 804 870 2,14 %
Hitachi Constr. Machine 99 291 21 460 700 24 125 823 1,79 %
AerCap Holdings NV 54 392 16 190 632 21 226 678 1,58 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 91 336 14 836 107 18 095 174 1,34 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 168 771 070 221 754 099 16,47 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
KB Financial Group Inc 158 587 46 477 228 54 247 695 4,03 %
Korean Reinsurance Co 789 197 47 455 449 49 077 949 3,65 %
Lincoln National Corp 94 813 38 380 984 40 840 861 3,03 %
Citizens Financial Group Inc 91 634 21 395 427 28 056 070 2,08 %
Nova Ljubljanska Banka dd 262 932 26 739 804 24 790 281 1,84 %
FFP 24 012 18 527 228 23 796 603 1,77 %
Resona Holdings 723 770 23 604 276 21 631 667 1,61 %
Raiffeisen Intl Bank 107 316 19 110 863 18 752 363 1,39 %
Aichi Bank Ltd/The 24 213 6 690 943 5 899 362 0,44 %
Sum Bank og finans 248 382 202 267 092 851 19,84 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 2 195 762 40 403 871 101 231 221 7,52 %
Roxgold Inc 7 378 796 45 903 735 79 839 254 5,93 %
West Fraser Timber Co Ltd 118 863 40 425 192 65 327 928 4,85 %
Upm-Kymmene 147 688 40 093 515 47 142 559 3,50 %
Wienerberger 134 745 33 867 773 36 814 231 2,73 %
Dow Inc 65 026 25 212 652 30 899 590 2,29 %
Ence Energia y Celulosa S.A 855 629 30 159 759 30 431 318 2,26 %
Canfor Pulp Products Inc 442 797 21 580 253 24 342 382 1,81 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 49 187 17 309 304 21 399 981 1,59 %
Argonaut Gold Inc 755 538 13 748 365 13 912 718 1,03 %
Sum Råvarer 308 704 419 451 341 182 33,52 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MagForce AG 661 314 32 273 153 34 501 069 2,56 %
Sum Medisin 32 273 153 34 501 069 2,56 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group PLC 1 334 205 34 300 837 41 848 633 3,11 %
Albertsons Cos Inc 257 195 34 036 110 38 712 755 2,88 %
Pilgrim's Pride Corp 130 769 20 505 233 21 956 094 1,63 %
Ontex Group NV 158 346 17 313 113 18 247 160 1,36 %
Sum Defensive konsumvarer 106 155 293 120 764 642 8,97 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hitachi Ltd 191 269 53 025 281 64 477 735 4,79 %
Avaya Holdings Corp 171 837 20 897 477 28 174 625 2,09 %
Sum Informasjonsteknologi 73 922 758 92 652 360 6,88 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries Corp 72 235 33 542 405 49 060 980 3,64 %
SAF-Holland SE 288 952 19 034 419 33 903 085 2,52 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 52 576 824 82 964 065 6,16 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Parex Resources Inc 317 545 32 987 938 37 389 054 2,78 %
Sum Energi 32 987 938 37 389 054 2,78 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 023 773 657 1 308 459 322 97,18 %
Disponibel likviditet 37 959 682 2,82 %
Sum andelskapital 1 346 419 004 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.