Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 30.08.2019

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 10 520 721 101 467 462 95 494 605 5,42 %
Softbank Group Corp 97 531 34 630 558 40 363 590 2,29 %
Viacom INC ClassB 166 302 40 463 399 37 959 119 2,15 %
Telecom Italia SpA/Milano 7 171 222 37 201 607 33 282 422 1,89 %
CBS Corp class B 72 100 31 025 530 27 666 573 1,57 %
Viacom Inc -Cl A 59 365 18 124 366 14 229 980 0,81 %
Sum Communication Services 262 912 922 248 996 289 14,12 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Roxgold Inc 8 475 092 51 901 825 76 664 674 4,35 %
Ivanhoe Mines Ltd 2 832 118 52 113 358 71 131 549 4,03 %
Oz Minerals 917 200 50 206 044 51 490 294 2,92 %
Dow Inc 132 275 56 759 837 51 406 264 2,92 %
Sumitomo Metal Mining 141 550 35 975 634 36 327 766 2,06 %
Fortuna Silver Mines Inc 883 261 26 572 649 33 230 612 1,88 %
West Fraser Timber Co Ltd 78 402 29 811 114 25 101 919 1,42 %
Thyssenkrupp AG 168 101 19 141 124 18 753 559 1,06 %
Canfor Pulp Products Inc 262 801 25 803 904 16 208 636 0,92 %
Sum Råvarer 348 285 489 380 315 273 21,57 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Toyota Industries Corp 131 680 61 145 759 65 973 947 3,74 %
Hornbach Holding AG & Co KGaA 70 000 35 822 009 34 532 299 1,96 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 49 451 38 798 897 32 121 384 1,82 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 21 879 14 941 060 12 501 050 0,71 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 150 707 725 145 128 680 8,23 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sao Martinho SA 1 828 500 78 048 001 71 846 034 4,07 %
Kroger 212 244 43 301 719 45 822 721 2,60 %
Stock Spirits Group PLC 559 880 14 538 820 14 665 550 0,83 %
Sum Defensive konsumvarer 135 888 540 132 334 305 7,51 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OMV AG 216 723 95 052 931 100 692 265 5,71 %
Japan Petroleum Exploration 282 760 50 115 492 62 949 914 3,57 %
Sum Energi 145 168 423 163 642 179 9,28 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 275 354 129 633 952 130 680 394 7,41 %
Bank Kyoto 234 200 84 789 227 76 651 602 4,35 %
Nova Ljubljanska Banka dd 272 800 28 404 073 30 064 268 1,71 %
Korean Reinsurance Co 293 180 17 077 594 17 897 641 1,02 %
Sum Bank og finans 259 904 846 255 293 905 14,48 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hitachi 244 754 66 456 408 76 200 281 4,32 %
Stmicroelectronics 406 693 62 359 694 65 821 889 3,73 %
Avaya Holdings Corp 374 546 51 150 086 48 769 733 2,77 %
Sum Informasjonsteknologi 179 966 188 190 791 903 10,82 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pasona Group Inc 421 800 46 322 834 51 601 925 2,93 %
Nexans SA 173 429 46 432 369 50 376 057 2,86 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 199 207 42 829 447 38 794 509 2,20 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 141 480 22 273 817 19 845 069 1,13 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 157 858 467 160 617 560 9,11 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MagForce AG 660 568 32 217 697 30 133 900 1,71 %
Sum Medisin 32 217 697 30 133 900 1,71 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 672 910 297 1 707 253 994 96,83 %
Disponibel likviditet 55 921 922 3,17 %
Sum andelskapital 1 763 175 916 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.