Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 30.11.2017

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Fila Korea Ltd 144 500 84 890 224 87 817 911 3,62 %
Gestamp Automocion SA 1 116 500 56 649 307 65 601 007 2,70 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 77 790 62 034 055 64 359 171 2,65 %
Renault SA 74 000 61 012 047 62 401 255 2,57 %
Tachi-S Co Ltd 220 000 32 038 781 34 238 691 1,41 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 296 624 414 314 418 035 12,96 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Telecom Corp Ltd 25 985 600 111 830 995 104 394 549 4,30 %
Softbank Group Corp 138 500 73 158 729 97 217 020 4,01 %
Telecom Italia Spa 11 621 400 81 508 923 81 226 061 3,35 %
Telecom Italia Spa 6 810 000 39 369 839 38 628 874 1,59 %
Sum Telekom 305 868 486 321 466 504 13,25 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X-Fab Silicon Foundries SE 786 648 59 553 593 72 481 039 2,99 %
Alphabet 4 370 29 020 120 37 026 706 1,53 %
Sum Informasjonsteknologi 88 573 713 109 507 745 4,51 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical Industries 441 000 140 715 903 53 719 495 2,21 %
Magforce AG 672 154 32 821 951 43 763 275 1,80 %
Sum Medisin 173 537 854 97 482 770 4,02 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 284 612 146 624 165 141 127 970 5,82 %
SBI Holdings 844 200 104 419 686 124 635 983 5,14 %
Bank of Kyoto Ltd 226 600 81 476 043 95 920 433 3,95 %
Synchrony Financial 299 172 76 777 755 88 216 115 3,64 %
UniCredit SpA 437 400 60 442 429 73 483 616 3,03 %
CIT Group Inc 177 450 63 841 741 73 242 194 3,02 %
Brighthouse Financials Inc 133 500 62 153 753 65 755 381 2,71 %
Sum Bank og finans 595 735 572 662 381 692 27,30 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gold Fields Ltd 2 294 900 66 891 092 81 245 877 3,35 %
Hanil Cement Co Ltd 44 540 44 087 287 52 642 784 2,17 %
Taiheiyo Cement Corp 149 230 43 238 071 50 911 074 2,10 %
Asia Cement Co Ltd 23 002 14 513 666 22 012 342 0,91 %
Sum Råvarer 168 730 116 206 812 077 8,52 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Andeavor 102 600 74 994 319 89 154 983 3,67 %
Helmerich & Payne Inc 154 600 70 571 610 74 778 791 3,08 %
Whiting Petroleum Corp 219 150 63 572 938 44 864 069 1,85 %
Sum Energi 209 138 867 208 797 843 8,60 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler AG 574 550 72 435 054 82 893 560 3,42 %
Teikoku Sen-I Co 182 400 26 919 931 29 939 295 1,23 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 99 354 985 112 832 855 4,65 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs SA 3 845 200 88 374 863 74 607 570 3,07 %
Sao Martinho SA 1 510 000 68 096 482 63 912 909 2,63 %
Aryzta AG 219 107 67 277 326 60 587 824 2,50 %
Carlsberg 57 300 45 380 281 56 098 387 2,31 %
Stock Spirits Group Plc 1 077 381 19 939 194 32 274 946 1,33 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 348 984 26 644 648 24 994 199 1,03 %
Sum Defensive konsumvarer 315 712 794 312 475 835 12,88 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 253 276 801 2 346 175 356 96,68 %
Disponibel likviditet 80 510 667 3,32 %
Sum andelskapital 2 426 686 023 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.