Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 30.12.2016

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tesoro 88 000 61 031 843 66 234 768 3,91 %
Whiting Petroleum Corp 555 000 44 709 147 57 362 737 3,38 %
GCL-Poly Energy Holdings Ltd 16 500 000 31 961 810 17 032 950 1,00 %
Sum Energi 137 702 800 140 630 455 8,29 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiheiyo Cement Corp 2 210 000 54 577 294 60 328 271 3,56 %
Ence Energia y Celulosa 1 909 208 36 031 689 43 493 688 2,57 %
TerraVia Holdings Inc 1 436 525 30 156 652 13 598 774 0,80 %
Sum Råvarer 120 765 635 117 420 733 6,92 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Philips Lighting 255 361 49 649 921 54 233 758 3,20 %
Schaeffler AG 398 033 50 707 639 50 774 915 2,99 %
Jenoptik AG 225 909 25 483 929 33 677 371 1,99 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 125 841 489 138 686 044 8,18 %

Inntekstavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Fila Korea Ltd 100 600 62 750 950 50 757 463 2,99 %
Adient Plc 85 555 40 904 980 43 145 637 2,54 %
Fourlis Holdings 474 628 12 706 610 17 575 706 1,04 %
Sum Inntekstavhengige forbruksvarer 116 362 540 111 478 806 6,57 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs SA 2 625 000 64 114 965 79 121 700 4,67 %
E-MART 56 800 72 972 938 74 389 602 4,39 %
Aryzta AG 137 707 52 370 671 52 295 391 3,08 %
Carlsberg AS-B 49 600 35 726 712 36 900 203 2,18 %
Stock Spirits Group Plc 1 760 375 36 885 069 33 843 725 2,00 %
Pilgrim's Pride Corp 115 000 21 759 677 18 803 787 1,11 %
Omega Protein Corp 80 491 12 514 812 17 317 341 1,02 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 213 933 16 138 171 13 484 949 0,80 %
Sum Defensive konsumvarer 312 483 015 326 156 698 19,23 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
American International Group Inc 238 000 116 420 001 133 808 434 7,89 %
SBI Holdings 613 000 64 995 155 67 250 934 3,97 %
CIT Group Inc 138 000 47 505 216 50 698 967 2,99 %
Synchrony Financial 134 572 35 879 327 42 016 112 2,48 %
FFP 26 858 16 862 029 17 612 086 1,04 %
Sum Bank og finans 281 661 728 311 386 533 18,36 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 235 000 90 513 848 73 331 325 4,32 %
Magforce 672 154 32 821 951 27 751 342 1,64 %
Sum Medisin 123 335 799 101 082 667 5,96 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Infineon Technologies AG 335 000 39 425 751 50 198 548 2,96 %
Alphabet Inc Class C 7 500 47 059 414 49 851 764 2,94 %
SK Hynix Inc 140 000 31 930 669 44 786 629 2,64 %
Samsung SDI Co Ltd 29 000 20 777 676 22 622 329 1,33 %
Samsung SDI 18 720 8 749 145 7 314 949 0,43 %
Sum Informasjonsteknologi 147 942 655 174 774 219 10,31 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 116 300 54 774 038 66 626 662 3,93 %
Telecom Italia Spa 7 100 000 46 710 006 53 936 539 3,18 %
China Telecom Corp Ltd 13 014 000 61 548 388 51 715 033 3,05 %
Telecom Italia Rsp 3 750 000 20 218 304 23 382 303 1,38 %
Sum Telekom 183 250 736 195 660 537 11,54 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 549 346 397 1 617 276 692 95,38 %
Disponibel likviditet 78 376 151 4,62 %
Sum andelskapital 1 695 652 843 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.