Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Focus A pr. 28.02.2018

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Whiting Petroleum Corp 319 150 86 653 508 70 358 639 2,84 %
Helmerich & Payne 134 600 61 185 314 69 947 522 2,82 %
Sum Energi 147 838 822 140 306 161 5,67 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schaeffler AG 504 370 61 889 655 64 920 565 2,62 %
Heidelberger Druckmaschinen AG 1 804 964 49 745 230 53 172 873 2,15 %
Teikoku Sen-I Co 219 500 32 395 510 32 363 584 1,31 %
Hawaian Holdings Inc 100 000 29 385 509 28 599 528 1,15 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 173 415 904 179 056 550 7,23 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SBI Holdings Inc 994 200 126 791 115 181 332 084 7,32 %
American International Group Inc 304 612 156 614 204 140 538 534 5,67 %
Bank of Kyoto Ltd 201 600 72 886 367 88 550 135 3,58 %
UniCredit SpA 417 400 57 993 669 70 563 379 2,85 %
Brighthouse Financials Inc 153 500 71 866 562 67 124 548 2,71 %
CIT Group Inc 137 450 50 714 944 59 035 370 2,38 %
Synchrony Financial 129 172 30 783 224 38 009 699 1,53 %
Aichi Bank Ltd/The 70 000 28 290 678 27 501 961 1,11 %
Sum Bank og finans 595 940 763 672 655 710 27,16 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Jbs 3 845 200 88 374 863 92 203 128 3,72 %
Sao Martinho SA 1 788 000 80 625 317 79 152 042 3,20 %
Carlsberg AS-B 57 300 45 380 281 55 504 929 2,24 %
Aryzta AG 132 745 35 627 400 26 184 552 1,06 %
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 348 984 26 644 648 23 959 502 0,97 %
Sum Defensive konsumvarer 276 652 509 277 004 153 11,18 %

Telekom

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Softbank Group Corp 173 500 96 278 670 113 545 467 4,58 %
Telecom Italia Spa 13 121 400 91 859 172 93 108 823 3,76 %
China Telecom Corp Ltd 25 985 600 111 830 995 90 161 327 3,64 %
Telecom Italia Rsp 8 410 000 48 851 762 50 454 887 2,04 %
Sum Telekom 348 820 599 347 270 504 14,02 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Fila Korea Ltd 144 500 84 890 224 104 860 243 4,23 %
Renault SA 94 000 78 336 973 80 926 883 3,27 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 87 790 69 987 410 62 429 156 2,52 %
Tachi-S 386 100 57 657 868 55 166 241 2,23 %
Viacom Inc Class B 140 000 36 398 733 36 520 063 1,47 %
Gestamp Automocion SA 516 500 26 940 902 33 501 319 1,35 %
Viacom Inc Class A 60 000 18 390 929 18 434 304 0,74 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 372 603 039 391 838 209 15,82 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X-Fab Silicon Foundries SE 676 648 51 472 483 56 980 810 2,30 %
Avaya Holdings Corp 250 000 41 894 878 41 738 788 1,69 %
Sum Informasjonsteknologi 93 367 361 98 719 598 3,99 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gold Fields Ltd 2 744 900 81 991 419 84 072 351 3,39 %
Hanil Cement Co Ltd 54 540 55 308 603 50 614 293 2,04 %
Asia Cement Co Ltd 36 353 26 531 466 28 708 986 1,16 %
Sum Råvarer 163 831 488 163 395 630 6,60 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teva Pharmaceutical Industries 441 000 140 715 903 66 549 017 2,69 %
Magforce AG 672 154 32 821 951 45 501 334 1,84 %
Sum Medisin 173 537 854 112 050 351 4,52 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 346 008 339 2 382 296 866 96,19 %
Disponibel likviditet 94 442 566 3,81 %
Sum andelskapital 2 476 739 432 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.